شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:51:25
0 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.94%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
1 (3.44%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:32
5 (40.18%)
تغییر ۳ ماهه
5 (21.22%)
تغییر ۶ ماهه
2 (10.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
The Ramco Cements 724.6 165.85B 720.75 720.75 724.6 4.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
MindTree 725.35 164.77B 725.15 725.15 728.55 5.20 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
MindTree 726.6 164.77B 724.1 724.1 728 4.30 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Federal Bank 84.95 164.74B 84.65 84.2 84.95 1.70 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Federal Bank 85.4 164.74B 84.6 84.15 85.4 2.95 3.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Bharat Financial 897.9 164.66B - 897.9 906.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۰۲
Bharat Financial 898 164.66B - 898 902.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۰۲
Godrej Properties 985.05 163.80B 990.5 985.05 994.5 10.70 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Godrej Properties 987.2 163.80B 992.15 987.2 996.7 9.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Indian Bank 109 163.01B 109.65 109 110.15 2.00 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Indian Bank 108.4 163.01B 109.7 108.4 110.25 2.40 2.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Honeywell Automation 28793.8 162.20B 28788.3 28788.3 28798.55 143.20 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Honeywell Automation 28803.5 162.20B 28833.95 28750.1 28833.95 178.50 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Container Corporation 595 157.22B 590.35 590.35 595 16.75 2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Container Corporation 595.6 157.22B 589.65 589.65 595.6 16.10 2.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Quess Corp 470.05 156.53B 470 470 470.05 0.15 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Quess Corp 469.7 156.53B 469.75 468.75 469.75 1.30 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Indian Hotels Co. 148.95 156.21B 149.95 148.95 150.6 3.20 2.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Indian Hotels Co. 149.05 156.21B 149.9 149.05 150.35 2.95 1.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Muthoot Finance 653 155.38B 652.7 648.45 653 3.70 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Muthoot Finance 652.85 155.38B 652 647.85 652.85 6.10 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Castrol India 133.75 155.29B 134.05 133.75 134.15 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Castrol India 133.8 155.29B 134.3 133.8 134.35 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Bank of India 61.25 151.65B 61.45 60.9 61.45 1.20 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Bank of India 61.2 151.65B 61.3 60.9 61.3 1.10 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Abbott India 10917.9 150.69B 10973.45 10896.95 10973.45 81.70 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Abbott India 10889.05 150.69B 10991.45 10889.05 10991.45 128.40 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Apollo Hospitals 1490 148.00B 1476.85 1476.85 1490 35.00 2.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Apollo Hospitals 1483.75 148.00B 1477.3 1477.3 1483.75 32.00 2.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Natco Pharma 563.9 146.96B 563 559.6 563.9 3.85 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Natco Pharma 565.55 146.96B 562.9 559 565.55 2.80 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
HEG 880.1 145.53B 903.4 880.1 903.6 19.75 2.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
HEG 879.9 145.53B 903.6 879.9 903.6 19.00 2.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Apollo Tyres 173.4 143.96B 173.55 172.05 173.55 3.95 2.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Apollo Tyres 173.3 143.96B 173.25 171.3 173.3 3.35 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Nippon Life 261.4 143.79B 264.4 261.4 268.25 5.90 2.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Reliance Nippon Life 261.65 143.79B 264.5 261.65 268.7 5.60 2.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
AIA Engineering 1702.45 142.96B 1714.7 1702.45 1717.8 19.05 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
AIA Engineering 1714.55 142.96B 1711.15 1711.15 1714.55 2.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Info Edge India 2314.65 142.61B 2305.3 2299.35 2314.65 48.95 2.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳