شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:00
3 (27.27%)
تغییر ۳ ماهه
7 (29.94%)
تغییر ۶ ماهه
4 (19.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU Small Finance Bank 651.1 191.59B - 644.25 651.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Whirlpool 1339.75 191.36B - 1339.75 1339.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Whirlpool 1335.7 191.36B - 1335.7 1335.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Jubilant Foodworks 1359.6 188.96B - 1350.5 1359.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Jubilant Foodworks 1363.3 188.96B - 1349.95 1363.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
PNB Housing Finance 479.8 183.83B - 423.65 479.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
PNB Housing Finance 478.3 183.83B - 423 478.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Indraprastha Gas 379.8 182.70B - 378.55 379.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Indraprastha Gas 379.5 182.70B - 378.8 379.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Cummins 804.9 181.46B - 804.9 804.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Cummins 806.05 181.46B - 806.05 806.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Graphite India 291.95 180.79B - 284.7 291.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Graphite India 291.95 180.79B - 284.05 291.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Canara Bank 188.85 179.46B - 187.45 188.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Canara Bank 188.85 179.46B - 187.5 188.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Tata Chemicals 613.5 179.26B - 609.1 613.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Tata Chemicals 614.75 179.26B - 610 614.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Bayer Cropscience 3320 179.22B - 3320 3360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Bayer Cropscience 3308.25 179.22B - 3301 3316.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
CBI 17.35 177.38B - 17.35 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
CBI 17.35 177.38B - 17.35 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Tata Global Beverages 281.9 177.35B - 280.3 281.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Tata Global Beverages 282 177.35B - 279.2 282.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Sundaram Finance 1619.85 177.25B - 1611.35 1620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Sundaram Finance 1615.5 177.25B - 1610.85 1617.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Endurance Technologies Cn 1046.2 175.15B - 1026 1046.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Endurance Technologies Cn 1042.7 175.15B - 1024.95 1042.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Voltas 691.4 174.03B - 690.8 692.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Voltas 691.7 174.03B - 691.7 692.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Oberoi Realty 540.4 173.26B - 530 540.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Oberoi Realty 540.05 173.26B - 528.45 540.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Rajesh Exports 672.8 173.16B - 672.8 675.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Rajesh Exports 673.4 173.16B - 673.4 675.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Adani Transmission Ltd 238.1 168.99B - 238.05 240.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Adani Transmission Ltd 236.8 168.99B - 236.8 240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Tata Communications 359.7 167.64B - 359.7 361.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Tata Communications 356.8 167.64B - 356.8 362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Glenmark Pharma 298.9 166.14B - 294 299.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Glenmark Pharma 299.85 166.14B - 293.35 299.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
The Ramco Cements 754.6 165.85B - 747.15 754.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲