شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (3.04%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:02:51
4 (34.56%)
تغییر ۳ ماهه
6 (26.81%)
تغییر ۶ ماهه
2 (11.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil India 162.6 236.63B 161.3 161.3 162.6 1.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Cholamandalam 281.95 236.46B 278.4 278.4 281.95 11.35 4.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Cholamandalam 283.7 236.46B 278 278 283.7 12.90 4.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
NHPC 23.15 233.91B 23.35 23.15 23.35 0.25 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
NHPC 23.2 233.91B 23.5 23.2 23.5 0.25 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
GRUH Finance 317.7 233.80B - 317.15 326.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
GRUH Finance 317.3 233.80B - 317.25 324.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Alkem Laboratories Ltd 1908 226.56B 1895 1895 1908 6.40 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Alkem Laboratories Ltd 1908.2 226.56B 1894.9 1894.9 1908.2 6.90 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Exide Industries 177.25 223.00B 172.6 172.6 177.25 5.60 3.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Exide Industries 177.05 223.00B 172.6 172.6 177.05 4.95 2.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
3M India 22500 220.27B 22548 22500 22548 1885.00 9.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
3M India 22507.45 220.27B 22506 22506 22507.45 1897.20 9.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
IDBI Bank 30.1 219.30B 29.1 29.1 30.1 1.05 3.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
IDBI Bank 30.05 219.30B 29.15 29.15 30.05 0.95 3.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Punjab National Bank 58.8 212.98B 57.4 57.4 58.8 1.45 2.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Punjab National Bank 58.65 212.98B 57.45 57.45 58.65 1.35 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Mphasis 922.65 212.60B 919.6 919.6 922.65 0.35 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Mphasis 923.05 212.60B 920 920 923.05 1.30 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gillette India 7700 209.32B 7450 7450 7700 434.70 5.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gillette India 7705 209.32B 7468.05 7468.05 7705 385.65 5.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Balkrishna Industries 787 209.28B 785.65 785.65 787 7.65 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Balkrishna Industries 787.2 209.28B 785 785 787.2 6.30 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Godrej Industries 387.65 207.77B 387.2 387.2 387.65 1.50 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Godrej Industries 388 207.77B 387.5 387.5 388 1.85 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
IIFL Holdings 108.25 207.53B 107.45 107.45 108.25 0.65 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
IIFL Holdings 107.9 207.53B 108 107.9 108 1.50 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Jindal Steel&Power 103.1 201.96B 101 101 103.1 0.70 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Jindal Steel&Power 102.75 201.96B 101.15 101.15 102.75 0.45 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Rural Electrification 124.05 201.44B 123.3 123.3 124.05 1.35 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Rural Electrification 123.85 201.44B 123.2 123.2 123.85 1.60 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Dalmia Bharat 2515 196.51B - 2348.9 2515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
Dalmia Bharat 2372.9 196.51B - 2351.5 2372.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
Dewan Housing 19.2 195.90B - 19.2 19.2 1.00 5.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Dewan Housing 19.35 195.90B - 19.35 19.35 0.85 4.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Tata Power Co. 58.5 195.28B 57.7 57.7 58.5 0.40 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Tata Power Co. 58.5 195.28B 57.8 57.8 58.5 0.55 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Power Finance 94.65 194.84B 93.95 93.95 94.65 1.30 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Power Finance 94.65 194.84B 94.05 94.05 94.65 1.35 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
AU Small Finance Bank 648 191.59B - 648 648 0.55 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳