شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:00
3 (27.27%)
تغییر ۳ ماهه
7 (29.94%)
تغییر ۶ ماهه
4 (19.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mahindra & Mahindra Financial 319.25 287.14B - 319.25 325.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Aditya Birla Capital 79.5 285.62B - 78.5 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Aditya Birla Capital 79.4 285.62B - 78.15 79.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Future Retail 396.8 284.67B - 386.75 396.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Future Retail 395.4 284.67B - 386.4 395.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Larsen & Toubro Infotech 1610.6 283.91B - 1595 1628.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Larsen & Toubro Infotech 1612 283.91B - 1594 1629.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Hindustan Aeronautics 702.65 282.34B - 702.65 711.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Hindustan Aeronautics 709.55 282.34B - 707.25 711.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Berger Paints 499.05 277.85B - 494.1 499.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Berger Paints 499.05 277.85B - 493.55 499.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Edelweiss Financial 89.8 270.16B - 86.6 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Edelweiss Financial 89.9 270.16B - 86.55 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
GlaxoSmithkline Healthcare 8951.1 269.37B - 8951.1 8990.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
GlaxoSmithkline Healthcare 8953.65 269.37B - 8953.65 8971.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
TVS Motor Company 456.6 266.60B - 450.85 456.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
TVS Motor Company 456.5 266.60B - 450.8 456.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Bharat Electronics 116.55 261.81B - 116.55 117.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Bharat Electronics 116.5 261.81B - 116.5 117.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
New India Assurance 143.65 259.93B - 143.65 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
New India Assurance 143.75 259.93B - 143.75 148.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Kansai Nerolac Paints 541.2 258.52B - 539.5 544.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Kansai Nerolac Paints 540 258.52B - 538 542.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Bharat Heavy Electricals 54.35 257.00B - 54.35 57.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Bharat Heavy Electricals 54.45 257.00B - 54.45 56.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
ACC 1552.95 250.29B - 1550 1552.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
ACC 1553.55 250.29B - 1550 1553.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
ABB India 1556.3 248.69B - 1534.95 1556.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
ABB India 1562 248.69B - 1536 1562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Idea Cellular 6.4 247.64B - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Idea Cellular 6.39 247.64B - 6.39 6.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Torrent Pharma 1684.65 244.76B - 1684.65 1686.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Torrent Pharma 1677.95 244.76B - 1677.95 1684.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
GlaxoSmithkline Pharma 1438.7 240.09B - 1438 1459.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
GlaxoSmithkline Pharma 1440.15 240.09B - 1440 1456.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lic Housing Finance 385 238.63B - 385 386.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Lic Housing Finance 385 238.63B - 384.85 386.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
RBL Bank 295.25 237.65B - 292.65 295.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
RBL Bank 295.3 237.65B - 292.9 295.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Oil India 172.8 236.63B - 168.1 172.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲