شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:04:44
3 (25.19%)
تغییر ۳ ماهه
8 (31.79%)
تغییر ۶ ماهه
2 (11.70%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Havells India 678.4 339.94B 675 675 685.05 11.10 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Havells India 678.2 339.94B 675.4 675.4 685.35 11.40 1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Steel Authority 35.6 332.51B 35.8 35.6 36.6 0.60 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Steel Authority 35.6 332.51B 35.9 35.6 36.75 0.60 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
DLF 178.2 331.48B 180.3 178.2 180.3 9.35 5.54% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
DLF 178.2 331.48B 179.9 178.2 179.9 9.60 5.69% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
NMDC 109.6 331.26B 109.5 109.25 109.6 0.75 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
NMDC 109.4 331.26B 109.45 109 109.45 0.50 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
ICICI Lombard 1294.8 327.12B 1281.05 1281.05 1294.8 50.75 4.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
ICICI Lombard 1296 327.12B 1280.9 1280.9 1296 52.15 4.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Petronet LNG 275.1 325.35B 275.25 272.6 275.25 7.80 2.92% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Petronet LNG 274.95 325.35B 274.8 272.2 274.95 7.85 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Bajaj Holdings 3673.1 322.29B 3718.1 3673.1 3762.5 69.40 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Bajaj Holdings 3677 322.29B 3717 3677 3765 63.65 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
UPL 597 321.01B 596.9 596.9 599.5 2.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
UPL Pref 14.45 321.01B - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
UPL Ltd Pref 2 14.25 321.01B - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
UPL 596.75 321.01B 597.1 596.75 598.2 1.25 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
M.R.F. 64174.55 320.03B 64390.8 64174.55 64390.8 178.55 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
M.R.F. 64211.3 320.03B 64325.15 64211.3 64325.15 191.55 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Procter&Gamble 9610 319.55B - 9610 9610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Procter&Gamble 9644.95 319.55B - 9644.95 9644.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Page Industries 22587.65 314.46B 22400 22163 22587.65 1098.65 5.11% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Page Industries 22454.45 314.46B 22421.2 22184.85 22454.45 956.00 4.45% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Colgate-Palmolive 1272.5 312.92B - 1272.5 1272.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Colgate-Palmolive 1275 312.92B - 1275 1275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Sun TV Network Ltd 519.25 312.55B 522.55 519.25 522.85 1.25 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Sun TV Network Ltd 520 312.55B 522.8 520 525.3 3.05 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
United Breweries Ltd 1318.9 308.86B 1312 1310.05 1318.9 11.10 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
United Breweries Ltd 1317.5 308.86B 1310.45 1310.45 1317.5 5.40 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Bank Of Baroda 90.15 298.94B 90.75 90.15 90.75 0.35 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Bank Of Baroda 90.15 298.94B 90.55 90.15 90.65 0.40 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
L&T Finance Hld 86.65 294.97B 88 86.65 88.7 1.30 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
L&T Finance Hld 86.6 294.97B 88.1 86.6 88.7 1.20 1.41% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
L&T Finance Holdings 103.5 294.97B - 103.5 103.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Shriram Transport 1117.55 294.27B 1112.7 1112.7 1117.55 21.30 1.94% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Shriram Transport 1117.75 294.27B 1110 1110 1117.75 21.50 1.96% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Bharat Forge 447.95 288.85B 449.8 447.95 453 2.95 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Bharat Forge 446.8 288.85B 449.9 446.8 453.1 1.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Mahindra & Mahindra Financial 341.35 287.14B 340.5 340.35 341.35 23.05 7.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳