شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0.76%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:02:52
4 (36.15%)
تغییر ۳ ماهه
7 (29.63%)
تغییر ۶ ماهه
2 (11.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bosch 14216.3 533.76B - 14216.3 14216.3 204.55 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bosch 14202.25 533.76B - 14202.25 14202.25 207.80 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Zee Entertainment 5.25 523.26B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Zee Entertainment 245 523.26B - 245 245 19.45 7.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Zee Entertainment 5.29 523.26B - 5.27 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Zee Entertainment 264.7 523.26B - 263 264.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Cipla 445.25 515.64B - 445.25 445.25 1.05 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Cipla 445 515.64B - 445 445 1.30 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Hindalco Industries 188.55 507.61B - 188.55 188.55 0.25 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Hindalco Industries 189.15 507.61B - 189.15 189.15 0.45 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Indiabulls 217.05 480.13B - 217.05 217.05 19.90 10.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
Indiabulls 217.05 480.13B - 217.05 217.05 19.10 9.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
United Spirits 641.5 476.20B - 641.5 641.5 6.40 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
United Spirits 642.05 476.20B - 642.05 642.05 6.60 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Indiabulls Ventures 85.35 447.09B - 81.9 85.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Indiabulls Ventures 85.6 447.09B - 82.75 85.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Piramal Enterprises 1535.85 444.75B - 1535.85 1535.85 67.90 4.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Piramal Enterprises 1532.75 444.75B - 1532.75 1532.75 63.90 4.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Marico 386.3 439.93B - 386.3 386.3 1.50 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Marico 386.55 439.93B - 386.55 386.55 1.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Interglobe Aviation Ltd 1730.85 408.99B - 1730.85 1730.85 5.50 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Interglobe Aviation Ltd 1729 408.99B - 1729 1729 9.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Lupin 733.7 408.31B - 733.7 733.7 7.20 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Lupin 733.55 408.31B - 733.55 733.55 7.60 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Ambuja Cements 207 398.92B - 207 207 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Ambuja Cements 206.9 398.92B - 206.9 206.9 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Cadila Healthcare 239.4 395.93B - 239.4 239.4 2.45 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Cadila Healthcare 239.45 395.93B - 239.45 239.45 1.65 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Hindustan Petroleum 317.95 394.44B - 317.95 317.95 4.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Hindustan Petroleum 318 394.44B - 318 318 4.10 1.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Ashok Leyland 74.05 380.10B - 74.05 74.05 0.55 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Ashok Leyland 74.45 380.10B - 74.45 74.45 0.95 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Biocon 257.4 377.13B - 257.4 257.4 1.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Biocon 257.45 377.13B - 257.45 257.45 0.60 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Aurobindo Pharma 481.1 367.25B - 481.1 481.1 14.65 3.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Aurobindo Pharma 480.5 367.25B - 480.5 480.5 14.10 3.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Siemens AG 937.6 347.29B - 937.6 949.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Siemens AG 939.7 347.29B - 937 950.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Oracle 3115 342.05B - 3115 3115 24.80 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Oracle 3107 342.05B - 3107 3107 17.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲