شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:00
3 (27.27%)
تغییر ۳ ماهه
7 (29.94%)
تغییر ۶ ماهه
4 (19.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Titan Company 1300.6 792.97B - 1300.6 1300.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Titan Company 1300.6 792.97B - 1300.6 1300.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
GAIL Ltd 129.55 778.68B - 128.2 129.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
GAIL Ltd 129.6 778.68B - 128.35 129.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Yes Bank 51.4 776.79B - 49.95 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Yes Bank 51.4 776.79B - 49.95 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Eicher Motors 20275.9 765.61B - 20189 20460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Eicher Motors 20217.15 765.61B - 20193.85 20465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
JSW Steel 223.15 753.45B - 223.15 223.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
JSW Steel 2.4 753.45B - 2.4 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
JSW Steel 223.35 753.45B - 222.35 223.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
JSW Steel 2.41 753.45B - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Adani 421.7 751.24B - 414.3 421.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Adani 421.7 751.24B - 414.85 421.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Britannia Industries 3252.35 746.35B - 3239.2 3252.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Britannia Industries 3255 746.35B - 3240 3255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Hero MotoCorp 2646.15 688.54B - 2635 2646.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Hero MotoCorp 2642.8 688.54B - 2629.2 2645.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Dabur India 465.4 679.57B - 464.95 466.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
SBI Life Insurance 925.9 670.25B - 906.95 925.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
SBI Life Insurance 925.95 670.25B - 907.35 925.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Bandhan Bank 554.1 667.08B - 554.1 557.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Bandhan Bank 554.7 667.08B - 554.7 557.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
General Insurance India 279.6 650.75B - 279.6 282.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
General Insurance India 278.9 650.75B - 278.9 282.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Grasim Industries 746.5 648.27B - 730.5 746.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Grasim Industries 746.5 648.27B - 732.15 746.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Tech Mahindra 734.2 647.77B - 731.4 734.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Tech Mahindra 734.2 647.77B - 733 734.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Motherson Sumi Systems 107.55 615.90B - 107.55 108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Motherson Sumi Systems 107.5 615.90B - 107.5 108.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Shree Cements 18679.75 556.64B - 18380.75 18679.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Shree Cements 18661.2 556.64B - 18384.45 18661.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Pidilite Industries 1351.5 540.35B - 1351.5 1374.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Pidilite Industries 1349.45 540.35B - 1349.45 1373.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Bharti Infratel 261.6 539.16B - 260.9 262.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Bharti Infratel 261.65 539.16B - 260.6 262.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
ICICI Prudential Life Insurance 476.55 538.62B - 476.55 477.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
ICICI Prudential Life Insurance 476.75 538.62B - 476.75 477.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Cairn India 285.35 535.28B - 285.35 285.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰