شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (3.04%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:02:51
4 (34.56%)
تغییر ۳ ماهه
6 (26.81%)
تغییر ۶ ماهه
2 (11.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NTPC 119.4 1278.05B - 119.4 119.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
NTPC 118.6 1278.05B - 118.6 118.6 1.05 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Asian Paints 1803.1 1239.14B - 1803.1 1808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Asian Paints 1811 1239.14B - 1811 1811 45.30 2.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Wipro 243.65 1184.84B - 243.65 243.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Wipro 248.05 1184.84B - 248.05 248.05 0.80 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Hindustan Zinc 211.55 1171.89B 210.7 210.7 211.55 0.95 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Hindustan Zinc 211.55 1171.89B 210.9 210.75 211.55 1.05 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
IndusInd Bank 1340.1 1171.44B 1334.95 1289.9 1340.1 65.60 5.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
IndusInd Bank 1339.8 1171.44B 1331.8 1290.05 1339.8 66.15 5.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Mahindra & Mahindra 593.3 1060.41B 592.9 588.85 593.3 9.05 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Mahindra & Mahindra 589.3 1060.41B 592.65 588.6 592.65 5.20 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
UltraTech Cement 4206.5 1029.76B - 4206.5 4213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UltraTech Cement 4257.4 1029.76B - 4257.4 4257.4 1.55 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Power Grid 197.7 965.49B - 197.7 197.7 0.75 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Power Grid 201.25 965.49B - 201.15 201.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Avenue Supermarts 1838.7 949.83B - 1838.7 1848.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Avenue Supermarts 1837.95 949.83B - 1837.95 1849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Nestle India 14513.5 943.39B - 14513.5 14513.5 164.90 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Nestle India 14086.8 943.39B - 14086.8 14145.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Bajaj Finserv 8035.85 936.54B - 8035.85 8068.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Bajaj Finserv 8295.65 936.54B - 8295.65 8295.65 151.85 1.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
HDFC Standard 592.75 924.35B - 591.7 592.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
HDFC Standard 592.25 924.35B - 591.25 592.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Vedanta 148.3 858.86B 146.15 145.65 148.3 1.60 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Vedanta Pref 10.4 858.86B - 10.4 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Vedanta 148.15 858.86B 146.1 145.65 148.15 1.55 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Vedanta Pref 10.4 858.86B - 10.37 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Tata Motors DV Ltd 61.95 858.14B 56.15 56.15 61.95 6.15 11.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Tata Motors DV Ltd 62.35 858.14B 57.9 56.1 62.35 6.30 11.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Tata Motors 138.15 858.14B 128.9 125.6 138.15 12.35 9.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Tata Motors 139.5 858.14B 128.7 125.75 139.5 13.65 10.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Godrej Consumer 714.7 852.04B 706.5 706.5 714.7 8.25 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Godrej Consumer 714.7 852.04B 705.4 705.4 714.7 8.65 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Tata Steel Ltd 356.1 844.68B 346.6 342.95 356.1 8.70 2.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Tata Steel Ltd 355.65 844.68B 346.7 343.15 355.65 8.20 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Bajaj Auto 3111.5 828.28B 3068.45 2999 3111.5 87.80 2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Bajaj Auto 3110.3 828.28B 3067.45 3000 3110.3 89.45 2.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Bharat Petroleum 513.15 811.08B - 513.15 513.15 1.20 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Bharat Petroleum 490.3 811.08B - 490.3 491.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳