شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 08:07:07
0 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.19%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (3%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:31
5 (41.52%)
تغییر ۳ ماهه
5 (24.58%)
تغییر ۶ ماهه
1 (5.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Milgrey Finance and Investments 19.5 - - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Narendra Investments Delhi 33.85 - - 33.85 33.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
Pankaj Piyush Trade and Investment 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Baron Infotech 0.19 - - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
KMG Milk Food 25.65 - - 25.65 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
Vardhaman Laboratories 0.51 - - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
Suryo Foods and Ind 14.95 - - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
Pooja Entertainment 18.65 - - 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
Marathwada Refractories 280 - - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
JMG 1.43 - - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
Frontline B 12.5 - - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲۱:۰۲
Kuwer 2.58 - - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Palco Metals Ltd 20.7 - - 20.7 20.7 5.90 28.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
Kapil Cotex 30.95 - - 30.95 30.95 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
Dhruv Estates 26.6 - - 26.6 26.6 1.35 5.08% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۷:۳۲
Moongipa Capital Finance 2.65 - - 2.65 2.65 0.05 1.92% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۸:۳۲
Gujarat Toolroom 5.21 - - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Adinath Textiles 2.73 - - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
KPI Global 48.45 - 48.45 48.45 1.35 2.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۲
Nam Securities 62.85 - - 62.85 62.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۱:۳۳
Indo Cotspin 5.75 - - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۱:۳۳
Pawansut Holdings 1.3 - - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۲:۳۴
Worldwide Leather Exports 16.45 - - 16.45 16.45 0.05 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۳۵
Servotech Engineering Ind 4 - - 4 4 0.19 4.99% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۳۵
Arihant Institute 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Ajwa Fun World and Resort 21.65 - - 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۳۳
Shukra Jewellery 21.75 - - 21.75 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۳۳
India Lease Development 8.1 - - 8.1 8.1 0.05 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Sun Source India 2.5 - - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Rajputana Invest 14.7 - - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Shish Industries 38.5 - - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Ambani Organics 66 - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۱:۳۳
Inani Securities 13.9 - - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۱:۳۳
Axel Polymers 9.3 - - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Moongipa Securities Ltd 2.7 - - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Cinerad Communications 3.1 - - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۸:۰۲
M B Parikh Finstocks 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Abirami Financial Services India 6.78 - - 6.78 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۸:۰۲
KBS India 4.75 - - 4.75 4.75 0.51 10.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
ABC Gas Intl 8.22 - - 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲