شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
1 (3.61%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:33:30
3 (26.84%)
تغییر ۳ ماهه
8 (31.38%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
P G Industry 8.9 - - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Rail Vikas Nigam 23.75 - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Sandu Pharma 15.05 - - 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Hipolin 30.1 - - 30.1 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
Twinstar Ind 0.67 - - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Sanmit Infra 38 - - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Arvind Fashions 441.1 - 441.1 441.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Spectrum Electrical 55 - 55 55 2.00 3.77% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۳۳
Photon Capital 54.15 - - 54.15 54.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Royal India 1.69 - - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Supra Pacific Management Consultancy Ltd 19.05 - - 19.05 19.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Geetanjali Credit and Capital Ltd 1.24 - - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Sreechem Resins 4.28 - - 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
United Textiles 7.75 - - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Murad Properties 14.8 - - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Mehta Securities 12.75 - - 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Deccan Polypacks 2.62 - - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
GCM Commodity & Derivatives 5.18 - - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Arihant’s Securities 6.68 - 6.68 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Divya Jyoti Ind 5.46 - - 5.46 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Advik Capital 1.75 - - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Parshwanath 15.2 - - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Nimbus Foods Ind 0.72 - - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Sai Moh Autolinks 20.25 - - 20.25 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Richirich Inventures 2.58 - - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Amarnath Securities 12.05 - - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Rotographics India 13 - - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Promact Plastics 4.67 - - 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Rubra Medicaments 3.16 - - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Vapi Enterprise 28 - - 28 28 2.50 9.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Sparc Systems 3.59 - - 3.59 3.59 0.17 4.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
ALSTOM India 714.3 - 714.3 714.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Amaze Entertech 38.95 - - 38.95 38.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Indo Asia Finance 3.53 - - 3.53 3.53 0.06 1.73% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Dharani Finance 1.72 - - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Pankaj Polypack 32 - - 32 32 1.00 3.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Oscar Global 4.14 - - 4.14 4.14 0.35 9.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Step Two 6 - - 6 6 0.31 5.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۲
Yarn Syndicate 3.95 - - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Vision Cinemas 1.32 - - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲