شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:34:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,405
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
167 (3.94%)
تغییر ۳ ماهه
755 (20.68%)
تغییر ۶ ماهه
1,353 (44.33%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,348
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:03
142 (9.55%)
تغییر ۳ ماهه
21 (1.53%)
تغییر ۶ ماهه
113 (9.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 554 282.56B - 547 554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Arion Bank 71.5 170.00B - 70.9 71.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Icelandair Group 5.54 64.80B - 5.5 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Grandi 37.8 62.87B - 37.8 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Reitir Fasteignafelag HF 72.5 56.65B - 71.8 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Hagar hf. 40.8 53.07B - 40.15 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Eimskipafelag Islands 166 43.63B - 166 166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Siminn hf 4.67 40.05B - 4.67 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Reginn hf 19.15 33.24B - 19.05 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Eik Fasteignafelag HF 7.45 30.79B - 7.41 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
N1 117 27.81B - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Vatryggingfelag Islands 10.05 26.87B - 10 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Tryggingamidstoedin 29.3 23.53B - 29 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Sjova 15.28 22.44B - 15.15 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Fjarskipti 25.2 19.59B - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Hampidjan 44.6 19.31B - 44.6 44.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۷:۰۴
Kvika banki 9.03 14.30B - 8.91 9.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Skeljungur 7.13 13.75B - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Iceland Seafood Intl 10.07 10.60B - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Nyherji 22.4 9.59B - 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Klappir 15.5 864.50M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۰۱
Heimavellir 1.18 - - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۰:۰۳