شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

863
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:32:50
5 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
84 (10.81%)
تغییر ۶ ماهه
40 (4.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 28.38 10.30B - 27.9 28.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Mermeren Kombinat AD Prilep 55 5.19B - 54 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Hellenic Telec 13.53 5.08B - 13.39 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
OPAP SA 9.88 3.02B - 9.865 9.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Alpha Bank 1.729 2.93B - 1.714 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
National Bank of Greece 2.75 2.41B - 2.74 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Hellenic Petroleum 8.31 2.13B - 8.31 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Motor Oil 21.1 1.94B - 20.82 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Eurobank Ergasias 0.88 1.89B - 0.8665 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Jumbo 17.48 1.88B - 17.26 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Titan Cement 19.64 1.61B - 19.64 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۲
Mytilineos 9.84 1.23B - 9.795 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Piraeus Bank 2.988 1.23B - 2.972 2.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
NBG Pangaea 5.8 1.22B - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Grivalia Properties 11.24 882.99M - 11.06 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Viohalco BR 3.7 837.18M - 3.665 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Karelia Tobacco Company Inc 268 723.12M - 262 270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۰:۰۴
Athens Water 7.85 587.88M - 7.8 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Aegean Airlines 7.93 585.62M - 7.93 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Terna Energy 7.4 584.40M - 7.37 7.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Elvalhalcor Hellenic 1.77 555.36M - 1.768 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Gek Terna 6.65 522.29M - 6.62 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sarantiseg 7.74 511.50M - 7.74 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Lamda Develop 7.19 484.71M - 7.19 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Public Power 3.03 423.40M - 2.998 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Piraeus Port 22.7 413.50M - 22.5 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Lampsa Hellenic Hotels 19.4 403.78M - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Holding Company ADMIE 2.08 394.40M - 2.08 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Crete Plastics 12.2 369.62M - 12.2 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Ellaktor 1.8 341.61M - 1.77 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 5.4 301.08M - 5.28 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bank of Greece 13.94 284.07M - 13.88 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Autohellas 7.08 280.92M - 6.98 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Hellenic Exchanges 4.5 280.27M - 4.49 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Attica Holdings SA 1.22 254.91M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
ThesKi Port 27 253.01M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Cenergy Hold 1.352 233.90M - 1.34 1.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Attica Bank 0.417 188.48M - 0.417 0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲