شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه
طلای 18 عیار
3,807
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:07
184 (5.08%)
تغییر ۳ ماهه
589 (18.30%)
تغییر ۶ ماهه
894 (30.69%)
نوسان سالیانه
CAC All-Tradable
6,789
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:03:48
36 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
35 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
599 (9.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 6.58 33.06B - 6.512 6.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Nokia Oyj 4.718 27.29B - 4.718 4.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Sampo Oyj A 36.03 22.93B - 35.82 36.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
KONE Oyj 54.18 19.43B - 53.22 54.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Fortum 22.03 18.30B - 21.88 22.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
LM Ericsson B 8.2 17.55B - 8.1 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Neste Oil Oyj 31.5 16.93B - 31.25 31.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
UPM-Kymmene 28.28 16.19B - 28.27 28.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Telia Company 4.009 16.02B - 3.961 4.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Stora Enso Oyj A 13 13.10B - 12.9 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Stora Enso Oyj R 12 13.10B - 12 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Wartsila Oyj Abp 10.44 9.81B - 10.44 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Elisa Oyj 49.31 6.66B - 49.1 49.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Kesko 52.4 5.14B - 52 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Kesko 57.04 5.14B - 56.58 57.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Nokian Renkaat Oyj 27 4.57B - 27 27.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Metso Oyj 32.83 4.23B - 32.82 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
SSAB A 2.607 3.58B - 2.607 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Metsa Board Oyj A 6.58 3.35B - 6.42 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Metsa Board Oyj B 5.93 3.35B - 5.895 5.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Huhtamaki Oyj 40.3 3.34B - 38.66 40.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Orion Oyj B 34.56 3.29B - 33.67 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Orion Oyj A 34.65 3.29B - 34.1 34.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Amer Sports 40.01 3.14B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۷:۰۳
Konecranes 27.11 2.73B - 27.11 27.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
DNA 20.86 2.69B - 20.86 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Valmt 18.15 2.46B - 18.06 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Cargotec Oyj 28.6 2.35B - 28.6 28.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Outokumpu Oyj 2.713 2.11B - 2.674 2.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Tieto Oyj 25.06 2.05B - 25.04 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Kemira Oyj 13.89 1.76B - 13.89 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Citycon Oyj 9.645 1.64B - 9.6 9.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Fiskars 12.38 1.58B - 12.3 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Ahlstrom-Munksjo 14.16 1.46B - 14.16 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sanoma Oyj 10.32 1.43B - 10.27 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Terveystalo 9.49 1.36B - 9.36 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Outotec Oyj 5.298 1.23B - 5.298 5.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Finnair Oyj 6.115 1.16B - 6.115 6.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
YIT 5.4 1.03B - 5.38 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Uponor 9.96 984.63M - 10.02 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴