شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1131
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:33:07
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
1 (3.13%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:03
2 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
5 (18.52%)
تغییر ۶ ماهه
8 (33.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 146.76 342.87B 145 145 147.4 2.30 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Ericsson A 87.67 219.88B 87.2 87.2 87.67 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Royal Dutch Shell A 2260.8 212.44B 2286 2248.8 2286 24.20 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Moller Maersk A 7851 206.23B 7870 7851 7878 13.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Royal Dutch Shell B 2249.7 203.98B 2281 2242 2281 23.70 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
H&M B 207.3 196.64B 207.8 204.8 207.8 2.40 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
SEB C 97.3 188.23B 96.9 96 97.3 1.10 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Hexagon B 477.5 177.95B 477 476.6 481.9 7.30 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC 610.19 146.66B 611 607.6 611 5.55 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Total 46.922 138.14B 47.17 46.785 47.17 0.27 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Unilever 4559 117.94B 4592 4541.5 4592 6.90 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
BP 498.79 107.42B 500.4 495.45 500.4 12.23 2.51% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Siemens AG 102.71 93.25B 103.11 102.38 103.11 0.71 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
BHP Billiton PLC 1614.5 90.10B 1620.2 1601.1 1620.2 1.90 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Inditex 28.353 89.17B 28.24 28.24 28.395 0.16 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
British American Tobacco 2642.5 88.74B 2653 2642.5 2653 12.50 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Kinnevik B 267.2 86.24B 267.3 266.9 267.3 0.50 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Industrivarden A 212.8 84.26B 213.8 212.8 213.8 0.25 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz 220.06 83.84B 220.38 220.06 220.38 0.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
GlaxoSmithKline 1651.2 76.69B 1663 1644.6 1663 22.50 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Genmab 1421.3 76.48B 1430 1413 1430 31.60 2.27% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Lundbeck 226.4 73.49B 226.1 224.6 226.4 2.30 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Pandora 288.8 73.15B 289.4 288.8 295.3 0.80 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Deutsche Telekom AG 15.988 69.35B 16.149 15.988 16.149 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Rio Tinto PLC 4019.8 69.09B 4036.5 3984 4036.5 49.30 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Skanska B 207.14 68.89B 207.3 206.3 207.3 1.73 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Rosneft 6.471 67.76B 6.491 6.434 6.491 0.05 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
AstraZeneca 855.2 67.55B 853.2 853.2 855.2 12.50 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
AstraZeneca 6822.7 67.55B 6831 6779 6831 115.50 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
William Demant 174.3 66.66B 174.7 171.6 174.7 2.20 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Diageo 3107.4 62.05B 3124 3107.4 3124 12.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Lukoil DRC 91.8 58.09B 91.9 90.82 91.9 1.05 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Investment Latour 130.1 56.24B 130.2 130.1 130.5 0.30 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Glencore 233.87 55.48B 231.8 231.8 233.87 0.75 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Schibsted A 260.6 55.15B 262.7 260.6 265.3 5.70 2.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Vodafone Group PLC 158.82 55.14B 160.68 158.82 160.68 2.59 1.63% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
MIC SA DRC 475.1 54.78B 472.4 472.4 475.6 1.80 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
ING Groep 10.304 54.39B 10.31 10.304 10.327 0.12 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Gazprom 7.262 54.23B 7.33 7.212 7.33 0.16 2.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Enel 6.849 53.42B 6.845 6.803 6.849 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳