شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0617
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:03:13
0 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.38%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,206
قیمت روز
3 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:33:01
564 (4.13%)
تغییر ۳ ماهه
658 (4.43%)
تغییر ۶ ماهه
431 (3.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 78.74 99.93B 79 78.5 79 0.66 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Eastern Tobacco 15.54 52.49B 15.35 15.35 15.54 0.35 2.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Qatar Natl Bank 44 45.42B - 44 44 1.96 4.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
El Sewedy Electric 13 44.83B 12.92 12.92 13.1 0.04 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Abou Kir Fertilizers 22.16 36.54B 22.3 22.16 22.5 0.14 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Orascom Construction Ltd 101.02 33.50B 100 100 101.02 1.68 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Vodafone Egypt Telecom 62.01 28.17B - 62.01 62.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Telecom Egypt 11.2 24.09B - 11.2 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
T M G Holding 9.9 24.02B 10 10 9.9 0.15 1.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Misr Fertilizers 72.4 23.85B 70.61 70.61 72.4 0.56 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Alexandria Containers&goods 10.69 23.56B 10.7 10.53 10.7 0.14 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Global Telecom 4.97 22.65B 4.87 4.87 4.97 0.12 2.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Emaar Misr for Development SAE 3.03 19.75B - 3.03 3.03 0.03 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Orange Egypt 15.5 19.31B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۴
Ezz Steel 11.8 15.85B 11.95 11.8 12.1 0.10 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Alexandria Mineral Oils 4.39 15.21B 4.44 4.39 4.44 0.02 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Egypt Aluminum 12.17 15.08B 12.28 12.17 12.28 0.18 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
EL Ezz Aldekhela Steel 560 14.67B - 560 560 2.10 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Hermes Holding Co 17.9 14.15B 17.92 17.9 17.92 0.10 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Sidi Kerir 9.11 13.72B 9.18 9.11 9.2 0.10 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Edita Food 16 13.42B - 16 16 0.04 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Heliopolis Housing 27.7 12.69B 27.8 27.7 27.8 0.07 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Juhayna Food 8.75 11.30B 8.33 8.12 8.75 0.35 4.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
EIPICO 66 10.71B - 65 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Medinet Nasr Housing 5.11 10.60B 5.12 5.11 5.22 0.12 2.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Palm Hills Develop 2.08 10.48B 2.09 2.08 2.09 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Ibnsina Pharma 9.84 8.16B 9.9 9.84 9.9 0.16 1.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
SODIC 15.3 8.04B 15.4 15.3 15.4 0.11 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Orascom Hotels 6.86 7.25B 6.85 6.8 6.86 0.16 2.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Housing&Develop Bank 43 7.10B 42.51 42.51 43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Citadel Capital - CS 2.44 7.03B 2.46 2.44 2.5 0.04 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Egyptian Iron&Steel 2.72 6.63B 2.7 2.7 2.73 0.02 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
GB AUTO 3.57 6.29B 3.6 3.55 3.6 0.14 4.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Cleopatra Hospital 6.35 6.26B - 6.35 6.35 0.10 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Pioneers Holding 5.62 5.95B 5.61 5.45 5.62 0.13 2.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
MM Group 9.92 5.94B 9.91 9.91 9.92 0.08 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
National Bank of Kuwait 38 5.78B - 38 38 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Oriental Weavers 10.3 5.47B 10.32 10.3 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
CI Capital 5 4.62B 4.95 4.95 5 2.35 47.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳