شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1493
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 07:45:09
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:07
13 (5.80%)
تغییر ۳ ماهه
36 (17.91%)
تغییر ۶ ماهه
55 (30.22%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,452
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:04:53
17 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
24 (1.69%)
تغییر ۶ ماهه
156 (12.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 622.8 162.14B - 621.2 623.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Moller Maersk A 8060 159.91B - 7605 8060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Moller Maersk B 8590 159.91B - 8096 8590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Coloplast 796.4 123.95B - 788.4 796.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Carlsberg B 983.8 114.14B - 980 985.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Carlsberg A 936 114.14B - 936 948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
DSV 644.6 95.77B - 636.6 644.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Lundbeck 224 86.47B - 223.5 224.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Chr. Hansen 519.8 79.58B - 518.6 521.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Vestas Wind 542 79.18B - 542 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Novozymes B 315.9 77.60B - 315.9 315.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
William Demant 171.1 64.00B - 171.1 172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Genmab 1386 60.18B - 1386 1396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Rockwool Int. A 1235 51.26B - 1225 1235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
Rockwool Int. B 1278 51.26B - 1275 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Pandora 288.4 48.39B - 284.8 289.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Tryg 188 44.90B - 186.9 188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Ambu 104.1 44.55B - 104.1 105.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Kobenhavns Lufthavne 5840 44.26B - 5800 5840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
GN Store Nord 265.9 42.23B - 265.9 270.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
ISS A/S 169.3 40.16B - 164.95 169.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
G4S 18 34.32B - 17.8 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Jyske Bank 238.9 31.12B - 237 238.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Royal Unibrew 541 25.70B - 541 546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Topdanmark A/S 310.8 25.06B - 310 312.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
DFDS 264 23.86B - 262.6 264.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Simcorp A/S 595 20.71B - 591 595.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
FLSmidth&Co 237.1 19.22B - 236.5 238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Sydbank 131.8 14.81B - 129.9 131.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Schouw&Co 494.8 14.31B - 488 496.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Ossur 45 11.66B - 44.8 45.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Jeudan 1130 10.84B - 1130 1130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
ALK-Abello B 1407 10.70B - 1404 1408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Alm. Brand 51.3 10.29B - 51.25 51.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Scandinavian Tobacco 78.5 10.14B - 77.8 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Nilfisk 109.8 8.37B - 109.8 110.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Spar Nord Bank 67.5 8.34B - 67.3 68.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳