شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0433
قیمت روز
0 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:01:18
0 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

820
قیمت روز
2 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:01:25
59 (7.75%)
تغییر ۳ ماهه
133 (19.36%)
تغییر ۶ ماهه
192 (30.57%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,034
قیمت روز
7 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:32:52
28 (2.64%)
تغییر ۳ ماهه
63 (5.71%)
تغییر ۶ ماهه
62 (5.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 515.5 292.40B - 515.5 515.5 2.50 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Komercni Banka 753.5 179.50B - 753.5 753.5 8.50 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۰۲
O2 C.R 215 78.95B - 215 215 0.50 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Vienna Insurance AG 604 77.34B - 604 604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 113 59.42B - 113 113 2.00 1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Moneta Money Bank 75.6 39.65B - 75.6 75.6 0.70 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 13500 29.20B - 13500 13500 80.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Central European Media 106 13.81B - 106 106 0.40 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Stock Spirit 64 13.36B - 64 64 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Pegas Nonwove 700 7.91B - 700 700 6.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Kofola CeskoSlovensko as 285 6.84B - 285 285 1.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Tatry Mountain 1020 4.79B - 1020 1020 25.00 2.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Energoaqua as 2480 1.75B - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Toma as 1220 1.62B - 1220 1220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Photon 27 501.85M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
E4U as 99.5 260.69M - 99.5 99.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 786 - - 786 786 18.00 2.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰