شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کرواسی
کرواسی
HRK/USD
0.1496
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:06
0 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.48%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:06
13 (5.80%)
تغییر ۳ ماهه
37 (18.50%)
تغییر ۶ ماهه
55 (30.22%)
نوسان سالیانه
CROBEX10
2,017
قیمت روز
9 (0.44%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:02:54
105 (5.49%)
تغییر ۳ ماهه
191 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
230 (12.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Zagrebacka Banka 60 19.53B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Hrvatske Telekom 171 12.21B - 171 171 1.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Valamar Riviera DD 37.8 5.08B - 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Adris Grupa P 504 4.67B - 504 504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Plava Laguna DD 1670 3.91B - 1670 1670 20.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Maistra dd 320 3.28B - 320 320 6.00 1.91% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Atlantic Grupa 1380 3.27B - 1380 1380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Podravka 490 2.27B - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Arenaturist 370 2.14B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Koncar Elektro 650 1.70B - 650 650 10.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1200 1.39B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Liburnia Riviera Hoteli DD 4700 1.27B - 4700 4700 20.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Ad Plastik 181 825.22M - 181 181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Atlantska Plovidba 461 662.87M - 461 461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Luka Rijeka 40.8 620.10M - 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Kras dd 1050 546.70M - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Imperial DD 800 518.22M - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Tankerska Next Generation 42.6 410.47M - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Dalekovod 5 285.51M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Viro 101 174.72M - 101 101 6.00 6.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Luka Ploce 408 170.88M - 408 408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Djuro Djakovic 4.95 162.96M - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Hoteli Maestral DD 250 155.75M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 145 107.97M - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Uljanik Plovidbe 34 61.19M - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Ingra 3.84 58.79M - 3.84 3.84 0.14 3.65% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Petrokemija 59.5 38.61M - 59.5 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Tehnika 217 21.98M - 217 217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 18.2 18.88M - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
RIZ Odasiljaci dd 3.5 - - 3.5 3.5 0.30 8.57% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Jadran dd 14.5 - - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳