شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کلمبیا
کلمبیا
پزوی کلمبیا / دلار
0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
122,624
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:32
14,718 (13.64%)
تغییر ۳ ماهه
26,490 (27.56%)
تغییر ۶ ماهه
38,510 (45.78%)
نوسان سالیانه
COL General
1,613
قیمت روز
9 (0.58%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:32:55
21 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
26 (1.67%)
تغییر ۶ ماهه
190 (13.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3030 122762.70B - 3030 3030 25.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Bancolombia Pf 43480 33893.16B - 43480 43480 580.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Bcolombia 41400 33893.16B - 41400 41400 500.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Interconnection Electric 19400 31290.03B - 19400 19400 200.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Aval Acciones y Valores Pref 1325 26750.26B - 1325 1325 15.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Grupoaval 1310 26750.26B - 1310 1310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Banco De Bogota 82300 22437.65B - 82300 82300 1280.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Pfgrupsura 29720 21507.67B - 29720 29720 20.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Suramericana 33200 21507.67B - 33200 33200 80.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Empresa Energia Bogota 2185 18627.85B - 2185 2185 5.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Grupo Argos 18360 16462.17B - 18360 18360 60.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Pfgrupoarg 13800 16462.17B - 13800 13800 100.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Cemargos 7400 13014.40B - 7400 7460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Cementos Argos Pf 5960 13014.40B - 5960 5960 30.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Nutresa 25620 12328.97B - 25620 25620 200.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Promigas 8100 8636.05B - 8100 8100 100.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Almacenes Exito 17880 7211.80B - 17880 17880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Banco de Occidente SA 38000 6124.59B - 38000 38000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Colombiana 28660 5886.46B - 28660 28660 40.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Corporacion Financiera Colombiana 24000 5886.46B - 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Celsia 4300 4943.02B - 4300 4335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Cemex Latam 4575 4561.60B - 4575 4575 15.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 74000 4132.12B 70000 70000 74000 2000.00 2.78% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Banco Davivienda Pf 42580 3995.76B - 42580 42580 80.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 365 3983.72B - 365 365 5.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 10700 2165.27B - 10300 10700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Canacol Energy 11320 1673.98B - 11320 11500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Etb 270 1370.13B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Conconcret 477 890.07B - 477 477 7.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Avianca Pf 1840 795.81B - 1800 1840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
Bolsa De Valores De Colombia 11500 678.88B 11420 11420 11500 240.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Carton de Colombia 9850 642.79B - 9850 9850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Construcciones el Condor SA 1260 622.66B - 1260 1260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mineros SA 3500 609.02B - 3500 3500 20.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 8.11 88.30B - 8.11 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Coltejer 1105 70.13B 1005 1005 1105 845.00 76.47% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Fabricato SA 5.25 65.52B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳