شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:54:21
0 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,006
قیمت روز
7 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:08
173 (6.11%)
تغییر ۳ ماهه
434 (16.87%)
تغییر ۶ ماهه
554 (22.59%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,704
قیمت روز
34 (2.05%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:34:00
114 (6.29%)
تغییر ۳ ماهه
197 (10.37%)
تغییر ۶ ماهه
196 (10.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 333 506.36B 333.9 333 333.9 16.10 5.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Square Pharma 240.3 210.16B - 240.3 240.3 0.30 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
British American Tobacco Bangladesh 1109.9 205.80B 1100 1100 1109.9 14.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
United Power Generation & Distribution 265.5 111.83B 257 257 265.5 11.50 4.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Investment Corp of Bangladesh 91.9 94.35B 90.8 90.8 91.9 2.70 3.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Renata 1286.6 87.89B 1272.6 1272.6 1286.6 11.60 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Brac Bank 59.5 71.43B 60.4 59.5 60.4 1.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
LafargeHolcim 32 62.71B 31.5 31.5 32 1.00 3.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Berger Paints Bangladesh 1483.4 62.39B 1483 1483 1483.4 1.60 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Olympic Industries 192 43.73B 185 185 192 7.10 3.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Islami Bank Bangladesh 20 40.62B 20.2 20 20.2 0.40 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Summit Power 41.6 39.62B 41.4 41.4 41.6 0.40 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Titas Gas Transmission and Distribution 35.4 38.18B 35 35 35.4 0.90 2.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Beximco Pharmaceuticals 83 36.34B 81.6 81.6 83 1.10 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Marico Bangladesh 1735 36.29B 1740.1 1735 1740.1 2.90 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
City Bank 23.9 31.75B - 23.9 23.9 0.50 2.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
MJL Bangladesh 77.9 30.32B 76.5 76.5 77.9 1.60 2.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
National Bank 7.6 25.75B - 7.6 7.6 0.10 1.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Eastern Bank 34.9 24.80B 34.5 34.5 34.9 0.20 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
IFAD Autos 54.2 24.35B 52.8 52.8 54.2 3.70 7.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
BSRM Steels 50.2 23.99B 48 48 50.2 3.30 7.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Idlc Finance 48.1 23.98B 47.4 47.4 48.1 1.20 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Khulna Power 46.1 23.63B 44.8 44.8 46.1 2.10 4.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Al Arafah Islami Bank 18.1 22.97B 18 18 18.1 0.20 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Dutch Bangla Bank 68.3 22.90B - 68.3 68.3 0.80 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Pubali Bank 24.7 22.66B 24.3 24.3 24.7 0.20 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Padma Oil 217.7 22.19B 224 217.7 224 2.70 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Power Grid of Bangladesh 59.7 21.39B 58.1 58.1 59.7 2.30 4.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Bangladesh Export Import 17.7 21.37B 17.5 17.5 17.7 0.70 4.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 60.8 20.60B 59.4 59.4 60.8 1.80 3.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
ACME Laboratories 70.9 20.23B 70.3 70.3 70.9 0.90 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Jamuna Oil 157 20.04B - 157 157 1.90 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Heidelberg Cement Bangladesh 200 19.87B 198 198 200 3.50 1.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Meghna Petroleum 186 19.83B 183.7 183.7 186 3.80 2.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Shahjalal Islami Bank 21.3 19.77B 20.5 20.5 21.3 0.60 2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Rak Ceramics Bangladesh 29.7 19.03B 28.3 28.3 29.7 1.70 6.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Linde Bangladesh 1291 18.75B 1290 1290 1291 16.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Bank Asia 19 18.65B 18.7 18.7 19 0.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
United Commercial Bank 14.1 18.24B 13.9 13.9 14.1 0.30 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Prime Bank 18.5 18.00B - 18.5 18.5 0.10 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳