شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6392
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:01:30
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 13:01:35
1 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
2 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
2 (18.18%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,521
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 04:02:44
16 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
76 (5.28%)
تغییر ۶ ماهه
205 (15.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.895 4.82B - 0.895 0.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Gulf Finance Group 0.235 1.33B - 0.235 0.235 0.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Arab Banking Corp 0.468 1.15B - 0.468 0.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Aluminum Bahrain 0.437 894.60M - 0.437 0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲:۰۳
National Bank Bahrain 0.703 841.80M - 0.703 0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Investcorp Bank 11.05 744.00M - 11.05 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BBK 0.545 482.42M - 0.545 0.545 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Telecom Co 0.384 402.49M - 0.384 0.384 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Al Baraka Banking 0.293 385.29M - 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۱:۰۳
Ithmaar 0.065 303.08M - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Al Salam Bank 0.09 244.07M - 0.09 0.09 0.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Islamic Bank 0.123 138.33M - 0.123 0.123 0.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Commercial Facilities 0.825 123.33M - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Gulf Hotel Group 0.396 118.62M - 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Seef Properties 0.202 107.64M - 0.202 0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
BMMI BSC 0.79 105.43M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Duty Free 0.776 101.01M - 0.776 0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Cinema 0.75 85.10M - 0.75 0.75 0.03 3.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Khaleeji Bank 0.047 84.00M - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
Arab Insurance 0.285 75.47M - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
INOVEST BSC 0.235 68.12M - 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bahrain National Hld 0.262 52.44M - 0.262 0.262 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Kuwait Insurance 0.31 47.19M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
Zain Bahrain Bsc 0.103 34.22M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
National Hotels Co 0.205 31.07M - 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
Bah. Ship Repairing 1.17 27.36M - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
General Trading&Food 0.31 25.82M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
Nass Corp BSC 0.094 22.88M - 0.094 0.094 0.01 5.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.162 15.26M - 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Banader Hotels 0.034 11.70M - 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Car Park 0.122 9.49M - 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bahrain Flour Mills 0.32 8.94M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۲
Delmon Poultry Co 0.24 8.74M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.091 109.38K - 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۰۳
APM Terminal 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۷:۰۳