شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا
دلار استرالیا / دلار
0.6851
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 06:19:04
0 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.96%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:08
4 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
9 (20.93%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه
ASX Small Ordinaries
6,806
قیمت روز
28 (0.41%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 06:03:39
57 (0.82%)
تغییر ۳ ماهه
335 (5.18%)
تغییر ۶ ماهه
861 (14.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 35.4 168.66B - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref E 105.9 134.59B - 105.9 105.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Commonwealth Bank Pref D 100.51 134.59B - 100.51 100.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Commonwealth Bank Pref 103.75 134.59B - 103.75 103.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Commonwealth Bank Australia 79.94 130.18B - 79.94 79.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Rio Tinto Ltd 89.8 129.00B - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Westpac Banking Corporation 28.91 100.61B - 28.91 28.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Westpac Banking Corp Pref G 105.27 99.62B - 105.27 105.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Westpac Banking Corp Pref E 102.51 99.62B - 102.51 102.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Westpac Banking Corp Pref D 99.701 99.62B - 99.701 99.701 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
Westpac Banking Corp Pref F 102.95 99.62B - 102.95 102.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
CSL 250.64 89.50B - 250.64 250.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
ANZ Banking Group 27.89 81.27B - 27.89 27.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
NAB Pref D 106.67 80.19B - 106.67 106.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
NAB Pref B 101.77 80.19B - 101.77 101.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
NAB Pref 101.66 80.19B - 101.66 101.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
NAB Pref 91.9 80.19B - 91.9 91.9 0.45 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
NAB Pref A 100.6 80.19B - 100.6 100.6 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
NAB Pref C 100.9 80.19B - 100.9 100.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
ANZ Banking Pref E 102.15 77.80B - 102.15 102.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
ANZ Banking Pref F 104.05 77.80B - 104.05 104.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
ANZ Banking Pref G 108.35 77.80B - 108.35 108.35 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Australia New Zealand Banking Pref 104.91 77.80B - 104.91 104.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
ANZ Banking Pref D 102.75 77.80B - 102.75 102.75 0.17 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
National Australia Bank 28.87 75.53B - 28.87 28.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Wesfarmers 40.27 56.30B - 40.27 40.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Macquarie Group 132.01 41.90B - 132.01 132.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Woolworths 37.33 40.19B - 37.33 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Macquarie Group Pref B 105.01 36.41B - 105.01 105.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Woodside Petroleum 31.75 33.19B - 31.75 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Telstra Corporation. 3.57 31.99B - 3.57 3.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Transurban Group 14.58 27.14B - 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Scentre 3.91 23.51B - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Aristocrat Leisure 31.76 19.48B - 31.76 31.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Insurance Australia Group 8.06 19.39B - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Suncorp 13.55 18.92B - 13.55 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
South32 Ltd 2.57 18.31B - 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳