کالایاب
شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16580 2230.00B - 16580 16580 15.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
ETI 16 754.37B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Generale de Banques 9010 376.29B - 9010 9010 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Coris Bank 7350 281.60B - 7350 7350 30.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Bank of Africa Senegal 1660 280.16B - 1660 1660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 1127 25432.76B 1130 1127 1130 56.00 4.97% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
MercadoLibre DRC 16632 21790.76B 16604.5 16604.5 16632 368.00 2.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Alphabet 1850 21790.76B - 1837 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
Microsoft DRC 1471.5 21178.31B 1488 1471.5 1488 53.50 3.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase DRC 601 9917.17B - 601 601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 202.64 909.84B - 202.64 202.64 0.56 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Amazon.com 1749.62 824.79B - 1749.62 1749.62 4.96 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Alphabet Inc C 1151.29 779.55B - 1151.29 1151.29 2.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Alphabet A 1153.58 779.55B - 1153.58 1153.58 3.23 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Microsoft 137.78 757.64B - 137.78 137.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 183.4 779.46B - 183.4 183.4 5.60 3.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Amazon.com 1575.4 706.60B - 1575.4 1575.4 43.60 2.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 119.82 649.07B - 119.82 119.82 2.98 2.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 125.02 649.07B - 125.02 125.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Microsoft 121.14 649.07B - 121.14 121.14 3.16 2.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 330.4 3714.20B - 330.4 330.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
ICBC 4.95 2132.36B - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
China Construction Bank 5.71 1899.61B - 5.71 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Intel 400 1816.83B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 29975 502814.30B - 29750 29975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Hm Sampoerna 2860 424561.00B - 2860 2870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Telekomunikasi 4380 372960.00B - 4380 4390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Bank Rakyat Persero 4080 345578.00B - 4080 4080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Unilever Indonesia 45825 340870.20B - 45800 45825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 184.52 779.46B - 184.52 184.52 6.43 3.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Amazon.com 1592.33 706.60B - 1592.33 1592.33 37.29 2.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Alphabet Inc C 1048.56 667.84B - 1048.56 1048.56 20.54 1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Alphabet A 1049.77 667.84B - 1049.77 1049.77 20.60 1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 121.36 649.07B - 121.36 121.36 2.02 1.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.95 4.43B - 5.94 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Housing Bk Trd Fin 5.85 2.64B - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Arab Potash Co 18.7 1.23B - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Eqbal Inv. Co 11.2 915.00M - 11.2 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Jor Islamic Bank 2.84 583.20M - 2.83 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Airbus Group 123.08 75.85B - 123.08 125.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 9.6 57.83B - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 35.42 168.66B - 35.42 35.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Commonwealth Bank Pref 104.46 134.59B - 104.46 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Commonwealth Bank Pref D 101.15 134.59B - 101.15 101.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref E 107.15 134.59B - 107.15 107.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 89.6 191.67B - 89.6 89.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Merck&Co 78.36 139.90B - 78.36 78.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Philip Morris 75.15 107.52B - 75.15 75.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Booking 1944.86 97.65B - 1944.86 1944.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Eli Lilly 110.37 91.76B - 110.37 110.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 4784 952.73B - 4784 4784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Severstal - ao 949.8 786.54B - 943.2 949.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Ricoh 955.91 759.07B - 955.91 955.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Konami Corp. 4625 749.07B - 4625 4625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
Statoil 150.8 710.12B - 150.18 152.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 100 1.14B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Zentiva 250 677.76M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Vseobec Uver B 160 628.03M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 144940 2324.42B - 144940 145901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
British American Tobacco 55431 1576.46B - 55431 55739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 4219 903.02B - 4219 4290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Richemont DRC 11903 596.52B - 11903 11939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.24 143.50B - 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
First Abu Dhabi Bank 15.02 131.86B - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Emirates NBD PJSC 11.55 55.02B - 11.55 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
Ad Commercial 8.16 36.65B - 8.16 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Emaar Properties 5 35.66B - 5 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 28.75 1638.04B - 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 296.32 1090.74B - 296.32 296.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Centum Invest 1160.89 939.74B - 1160.89 1160.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۰۲
Development Finance Co 650 482.29B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank of Canada Pref G 25.3 143.58B - 25.3 25.3 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.74 143.58B - 24.74 24.74 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.22 143.58B - 25.22 25.22 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Royal Bank Of Canada 97.61 143.58B - 97.61 97.61 0.74 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.28 143.58B - 25.28 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 14.215 7.10B - 14.215 14.215 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 14 2.96B - 14 14 0.70 5.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1596.2 706.60B - 1596.2 1640.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Anheuser Busch Inbev 86.81 146.25B - 86.81 86.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Louis Vuitton 358.3 142.35B - 358.3 362.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Total 43.66 138.61B - 43.66 44.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 29.22 25.01B - 29.22 29.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Ryanair Holdings 8.574 17.91B - 8.574 8.574 0.04 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Kerry Group 107.9 15.92B - 107.9 107.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
AIB 2.26 12.77B - 2.26 2.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Smurfit Kappa 26.5 8.19B - 26.5 26.5 0.22 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 587 282.56B - 583 588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Arion Bank 75.8 170.00B - 75 75.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Icelandair Group 7.32 64.80B - 7.32 7.32 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Grandi 36.2 62.87B - 35.7 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Reitir Fasteignafelag HF 75.9 56.65B - 75.4 75.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.92 4.82B - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Gulf Finance Group 0.238 1.33B - 0.238 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Arab Banking Corp 0.462 1.15B - 0.462 0.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Aluminum Bahrain 0.435 894.60M - 0.435 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
National Bank Bahrain 0.699 841.80M - 0.699 0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3605.03 3215.11B - 3605.03 3605.03 78.34 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Microsoft Corp BDR 550.48 2953.36B - 550.48 550.48 10.23 1.86% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Facebook Inc BDR 371.86 2192.60B - 371.86 371.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Berkshire Hathaway BDR 816.78 1801.39B - 816.78 816.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Chase Co BDR 218 1382.97B - 218 218 3.60 1.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii 219.5 4956.68B - 219.04 221.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Sberbank Rossii Pref 191.1 4956.68B - 191.1 193.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
NK Rosneft 405.6 4183.10B - 405.6 407.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Lukoil 5183.5 3722.07B - 5183.5 5224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Gazprom PAO 229.35 3408.99B - 229.35 231.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 138 757.64B - 138 138.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Intel 46.835 231.65B - 46.835 46.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Cisco 56.5 202.37B - 56.5 56.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
Anheuser Busch Inbev 85.56 146.25B - 85.56 87.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 25.3 252.70B - 25.3 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 25.025 247.85B - 25.025 25.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Unilever 54.14 138.24B - 54.14 54.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
ASML Holding 190.16 71.90B - 190.16 195.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.8 584.82M - 9.8 9.8 0.05 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Sopharma AD 3.32 542.52M - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Chimimport AD 1.745 527.22M - 1.745 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CEZ Distribution BG 216 478.14M - 216 216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CB First Investment Bank AD 3.24 396.00M - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 319.5 506.36B - 319.5 319.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
Square Pharma 251.5 210.16B - 251.5 252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
British American Tobacco Bangladesh 1202 205.80B - 1202 1206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
United Power Generation & Distribution 411.2 111.83B - 406.9 411.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
Investment Corp of Bangladesh 105.4 94.35B - 105.4 106.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 13.3 6.64B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
First National Bank Botswana 2.76 5.66B - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.22 4.74B - 5.22 5.22 0.03 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۲۱:۰۳
Letshego Holdings 1.1 3.93B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.9 774.18M - 11.9 11.9 0.60 5.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Elektropriv Bi 15.9 266.81M - 15.9 15.9 0.05 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Elektropriv Hz 29 242.93M - 29 29 4.50 18.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Tvornica Cemen 25 232.18M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 122.28 690.77B - 121.75 123.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
Nestle Pakistan 6199 571.40B - 5900 6199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۰۲
Pakistan Tobacco Company 2186 473.30B - 2185 2186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۸:۰۳
Pakistan Petroleum 119.5 416.21B - 119.5 121.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Habib Bank 118 249.39B - 118 120.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 12.615 12.50B - 12.615 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
EDP 3.351 12.47B - 3.351 3.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
EDP Renovaveis 9.6 7.78B - 9.59 9.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
J.Martins 14.455 7.57B - 14.455 14.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Banco Comercial 0.2021 3.84B - 0.2021 0.2061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 181.5 562.48B - 181.5 181.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Banco de Credito del Peru 5.05 50.02B - 5.05 5.05 0.05 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Telefonica ADR 6.51 43.72B - 6.51 6.51 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Southern Copper 29.75 35.13B - 29.75 29.75 0.32 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Backus Johnsto 23.6 27.66B - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10900 4553.40B - 10900 10900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۳۲
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 240.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CRDB Bank PLC 100 417.89B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
DCB Commercial Bank 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 42.5 1356.74B - 42.25 42.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Airports of Thailand 71 946.43B - 70.5 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Airports of Thailand DRC 71 946.43B - 70.5 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 86.75 678.22B - 86.25 86.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 254 5562.07B - 254 254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hon Hai 73.3 1398.43B - 73.3 73.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
FPCC 97.4 1171.69B - 97.4 97.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
CHT 107.5 861.08B - 107.5 107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
FCFC 87 726.79B - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 17.88 36.49B - 17.48 17.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Erdemir 6.39 35.84B - 6.39 6.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Garanti Bank 9.05 35.53B - 8.84 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Akbank TAS 6.95 30.08B - 6.81 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Aselsan 17.66 27.11B - 17.59 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 19.5 3.74B - 19.5 19.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
BIAT 115.9 2.81B - 115.9 116.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
POULINA GROUP HLD 12.35 2.09B - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
ATTIJARI BANK 34 2.05B - 34 34.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
BT 7.39 1.91B - 7.39 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 216 239.57B - 216 216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Scotia Jamaica 56.25 156.08B - 56.25 56.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Sagicor Jamaica 56 152.82B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Kingston Wharves 70 65.66B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۳:۰۲
GraceKennedy 70 62.63B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 519 292.40B - 519 519 2.50 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Komercni Banka 818 179.50B - 818 818 3.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
O2 C.R 217 78.95B - 217 217 1.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Vienna Insurance AG 601.5 77.34B - 601.5 601.5 3.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.42 1811.18B - 5.42 5.42 0.03 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina A 6.12 1324.65B - 6.12 6.12 0.03 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Agricultural Bank China A 3.41 1066.79B - 3.41 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۰۲
Ping An Insurance 89.89 1057.86B - 89.89 89.89 1.91 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 653.6 162.14B - 653.6 653.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Moller Maersk A 6915 159.91B - 6915 7120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 514 495.38B - 514 514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Bayer 319.5 398.34B - 319.5 319.5 2.35 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Allianz 940 390.74B - 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Daimler 198 325.82B - 198 198 2.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Adidas 1236.6 200.22B - 1236.6 1236.6 5.20 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.19 - - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Zambian Breweries 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.46 2.54B - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۳
Pretoria Portland Cement Ltd 2.2 1.08B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Econet Wireless Zimbabwe 1.3 564.14M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
African Distillers 1.8 168.98M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
ART Corporation 0.09 19.23M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6916 23085.71B - 6916 6929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
NTT Docomo, Inc. 2616 10399.43B - 2616 2619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4974 10335.23B - 4974 4985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Softbank Corp. 4738 8940.66B - 4738 4738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Mitsubishi UFJ Financial 502.4 8631.92B - 502.4 502.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1250 206.07B - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
John Keells 153.2 192.87B - 153 153.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Commercial Bank of Ceylon 106 122.29B - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Commercial Bank of Ceylon 90 122.29B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Dialog Axiata PLC 10.7 112.38B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
DBS 24.39 67.05B - 24.39 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
Shangri-La Asia 8.3 51.34B - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
SingTel 3.25 49.31B - 3.23 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
SingTel 3.25 49.31B - 3.23 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 334 1888.04B - 334 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
AstraZeneca 870.5 776.12B - 870.5 881.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Statoil 150.2 712.45B - 150.2 150.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ABB 178.9 439.69B - 178.9 181.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 151.7 710.12B - 151.7 152.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
DnB 143.4 257.51B - 143.4 145.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Telenor 183.7 249.69B - 183.6 183.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Aker BP 228.8 107.60B - 228.8 232.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Norsk Hydro 27.37 99.56B - 27.37 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 49.67 8925.42B - 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Statoil 19.75 8657.07B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15.7 2235.80B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
Coloplast 109.85 1939.94B - 109.85 109.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 60.8 1.88B - 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Petrol 341 715.60M - 341 341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Zavarovalnica 31.4 684.33M - 31.4 31.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Telekom Sloven 64 594.73M - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Luka Koper DD 28 431.20M - 28 28 0.50 1.79% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 15.4 379.07B - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
UniCredit 42.6 129.36B - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
PKO Bank Polski 39.54 49.54B - 38.87 40.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
CEZ as 88 48.45B - 88 88 1.40 1.59% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
ORLEN SA 89.84 37.49B - 89.2 90.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Watts SA 1078 - 1078 1078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۰۳
Campos Chileno 29 - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۰۳
Moller Y Perez 1045 - 1045 1045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۰۴
Starbucks 95.03 - 95.03 95.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۴
Potasios de Chile 90 - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 685 113.65B - 685 685 2.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Aerodrom Nikol 830 58.46B - 830 830 10.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Komercijalna B 1350 32.34B - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Komercijalna 3241 32.34B - 3241 3241 41.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.15 2697.00B - 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Baghdad Soft Drinks 3.38 700.47B - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.55 225.00B - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Mansour Investment Bank 0.68 210.00B - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 102.4 378.61B - 102 102.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
STC 108 179.40B - 107.8 110.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
National Com Bnk 51 145.80B - 50.7 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Al Rajhi 66.5 140.24B - 66 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Saudi Electric. 20.34 86.75B - 19.98 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.45 1.11B - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Oman Telecom 0.586 540.00M - 0.586 0.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bank Dhofar 0.14 414.54M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Ooredoo 0.502 338.49M - 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
National Bank Of Oman 0.176 289.42M - 0.176 0.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 5.563 33.06B - 5.563 5.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Nokia Oyj 4.519 27.29B - 4.519 4.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Sampo Oyj A 36.8 22.93B - 36.8 37.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
KONE Oyj 51.6 19.43B - 51.6 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Fortum 20.1 18.30B - 20.1 20.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rush Factory 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Nexstim 0.093 - 0.0922 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۴
Enersense 1.7 - - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Nordic Iron Ore 3.89 - 3.75 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Viafin Service 6.8 - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.13 573.89M - 4.13 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Bank Of Palestine 2.05 500.00M - 2.03 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Palestine Development&Inv 1.2 330.00M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Wataniya Mob 1 254.91M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Arab Palestinian Invest Comp 2.41 168.00M - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 750 1894.50B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Sun Life Financial 1800 1303.58B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
SM Investments 1004 1102.19B - 1004 1004 4.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
SM Prime 34.8 1038.15B - 34.8 34.8 0.20 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Ayala Pref 500 568.96B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.64 1.06B - 1.64 1.64 0.02 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Vasilikos 2.4 194.23M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Hellenic Bnk 0.876 150.84M - 0.876 0.876 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Logicom 1.3 111.12M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Petrolina 1.07 102.38M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10555.81 97510.90B - 10555.81 10555.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
VTB 0.2282 3383.80B - 0.2282 0.2282 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Magnit 22893.6 2548.67B - 22893.6 22893.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2009.98 1672.21B - 2009.98 2009.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 18.68 142.70B - 18.68 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Industries Qatar 10.44 67.22B - 10.44 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Qatar Islamic Bank 15.37 27.76B - 15.3 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Masraf al rayan 3.5 26.51B - 3.5 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Qatar Telecom 6.82 23.22B - 6.82 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Holcim De Costa Rica S.A. 14.5 147.35B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Grupo Financiero Improsa Pref 1.2 25.44B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 43950 329505.40B - 43950 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Samsung Electronics Co Pref 36350 329505.40B - 36350 36400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
SK Hynix Inc 74400 62681.00B - 74400 74400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Celltrion 151500 37994.96B - 151500 151500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Hyundai Motor Co Pref 81300 32284.27B - 81300 81600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Zagrebacka Banka 60.5 19.53B - 60.5 60.5 0.50 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Hrvatske Telekom 158.5 12.21B - 158.5 158.5 0.50 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Valamar Riviera DD 37 5.08B - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲
Adris Grupa P 465 4.67B - 465 465 4.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2615 122762.70B 2630 2615 2630 45.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Bcolombia 38400 33893.16B 38800 38400 38800 600.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Bancolombia Pf 41540 33893.16B 41800 41540 41800 860.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Interconnection Electric 17460 31290.03B 17420 17420 17460 240.00 1.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Grupoaval 1235 26750.26B 1225 1225 1235 5.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 28.9 1233.96B - 28.9 28.9 0.10 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Equity Group 39.75 174.53B - 39.75 39.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
East African Breweries 200 168.43B - 200 200 0.75 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
KCB Group 40 138.74B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Co-operative Bank 11.45 100.33B - 11.45 11.45 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 1001 4.57B - 1001 1001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Kuwait Finance House 763 3.31B - 763 763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mobile Telecom 574 1.66B - 574 574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Ahli United Bank 283 1.44B - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Boubyan Bank K.S.C 579 1.16B - 579 579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 7.1 2.26B - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
BLOM Bank SAL 7.3 2.25B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۰۵
Bank Audi DRC 3.7 2.10B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Bank Audi 3.79 2.04B - 3.79 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Byblos Bank GDR 62 1.18B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 63001 12500.74B - 63001 63001 1.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Blantyre Hotels 1295 3.61B - 1295 1295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Malawi Property Invest 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Illovo Sugar (Malawi) 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Sunbird Tourism 13800 - - 13800 13800 700.00 5.07% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.1 923.54M - 1.1 1.1 0.02 1.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
HSBC Bank Malta 1.5 662.96M - 1.5 1.5 0.05 3.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
International Hotel Investments 0.75 406.35M - 0.75 0.75 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Malta International Airport 7.5 404.28M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
GO PLC 4.48 338.38M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.64 98.29B - 8.64 8.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Public Bank 20.82 89.29B - 20.82 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Tenaga Nasional 13.76 81.99B - 13.76 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Petronas Chemicals 7.22 67.60B - 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Bumiputra Commerce 5.07 50.58B - 5.07 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31395 30523.90B - 31395 31395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Bayer 18400 27977.24B - 18400 18400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
BASF 20820 24553.32B - 20820 20820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۱
Daimler 16700 22883.92B - 16700 16700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 145.25 122.19B - 144.15 145.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Attijariwafa Bank 480 95.45B - 475.05 480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
BCP 272.5 50.48B - 272.5 272.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 191 37.42B - 189 191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 75.5 99.93B - 75.01 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Eastern Tobacco 15.4 52.49B - 15.39 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Qatar Natl Bank 42.97 45.42B - 42.97 42.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
El Sewedy Electric 13.85 44.83B - 13.85 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Abou Kir Fertilizers 22.04 36.54B - 22.04 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tekhnicimport 10200 - - 10200 10200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Mongol Sabhi 650 - - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Khishig Uul 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Materialimpecs 7000 - - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Ub Buk 399 - - 399 399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 4035 17722.32B - 4035 4211.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Amazon.com 34800 16065.67B - 34800 34800 89.97 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Alphabet A 22942 15184.46B 23103 22942 23103 593.00 2.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Alphabet Inc C 22952 15184.46B 23074 22952 23074 498.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Microsoft 2651.35 14757.69B - 2651.35 2651.35 3.41 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 129.38 342.87B - 128.7 129.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Ericsson A 79.9 219.88B - 79.9 80.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 2273.6 212.44B - 2267.5 2282.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Moller Maersk A 6915 206.23B - 6915 7110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell B 2264.9 203.98B - 2253.2 2271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 297 67.60B - 297 297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
State Bank of Mauritius 5.7 23.87B - 5.66 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Phoenix Beverages 574 9.99B - 574 574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵:۰۳
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.74 367.44M - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Elektroprenosni 0.65 96.48M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Telekom 1.49 78.00M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Hotelska Grupa Budvanska 6 48.75M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 31100 414.00B - 31100 31100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Firstrand 5882 360.99B - 5882 5882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Standard Bank Grp 17134 314.64B - 17134 17134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Sanlam Ltd 7130 155.99B - 7130 7130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Old Mutual 1828 139.44B - 1828 1828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 166.5 4226.05B - 166.5 166.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Guaranty Bnk 27.3 1297.92B - 27.3 27.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Nestle Nig 1230 1243.04B - 1226 1230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Nig Brew 53 1054.57B - 51.55 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Zenithbank 18.6 847.71B - 18.6 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2246.25 7174.94B - 2246.25 2246.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Tata Consultancy 2247.55 7174.94B - 2247.55 2247.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Reliance Industries 1275.95 6154.55B - 1275.95 1275.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Reliance Industries 1162.1 6154.55B - 1162.1 1162.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
HDFC Bank 2282 5389.35B - 2282 2282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 125000 290147.90B - 125000 125500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Vinamilk 123000 258324.90B - 123000 123500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Airports Corporation of Viet Nam 82000 191587.40B - 82000 82000 700.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Petrovietnam Gas JSCrp 104000 183739.20B - 103700 104000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Vietcombank 79200 179888.40B - 79200 79600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 29.64 10.30B - 29.63 29.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Mermeren Kombinat AD Prilep 57.2 5.19B - 57.2 58.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Hellenic Telec 12 5.08B - 12 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
OPAP SA 9.37 3.02B - 9.36 9.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Alpha Bank 1.477 2.93B - 1.465 1.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر