شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 14900 2230.00B - 14900 14900 105.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
ETI 16 754.37B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Societe Generale de Banques 7705 376.29B - 7705 7705 5.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Coris Bank 7695 281.60B - 7695 7695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Bank of Africa Senegal 1555 280.16B - 1555 1555 5.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 1618 25432.76B - 1618 1618 10.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
MercadoLibre DRC 19450 21790.76B - 19450 19450 100.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Alphabet 1850 21790.76B - 1837 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
Microsoft DRC 1945.5 21178.31B - 1945.5 1945.5 10.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Chase DRC 1660.5 9917.17B - 1660.5 1660.5 36.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 235.87 909.84B - 235.87 235.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Amazon.com 1767.38 824.79B - 1767.38 1767.38 6.75 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Alphabet Inc C 1243.01 779.55B - 1243.01 1243.01 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Alphabet A 1242.24 779.55B - 1242.24 1242.24 0.51 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Microsoft 139.55 757.64B - 139.55 139.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 213 779.46B - 213 213 1.90 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Amazon.com 1599.6 706.60B - 1599.6 1599.6 1.20 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Microsoft 128 649.07B - 128 128 0.66 0.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Microsoft 128.2 649.07B - 128.2 128.2 0.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Microsoft 128.12 649.07B 127.86 127.86 128.12 0.28 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 331 3714.20B 328.8 328.8 331 1.40 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
ICBC 5.45 2132.36B 5.44 5.44 5.45 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
China Construction Bank 6.28 1899.61B 6.26 6.26 6.28 0.05 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Intel 400 1816.83B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 65.2 1.88B - 65.2 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Petrol 352 715.60M - 352 352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Zavarovalnica 31.6 684.33M - 31.6 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Telekom Sloven 62.6 594.73M - 62.6 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Luka Koper DD 24.6 431.20M - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 213.9 779.46B - 213.9 213.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Amazon.com 1589.4 706.60B - 1589.4 1589.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Alphabet Inc C 1120.8 667.84B - 1120.8 1120.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Alphabet A 1120.6 667.84B - 1120.6 1120.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Microsoft 128.2 649.07B - 128.2 128.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.68 4.43B - 5.68 5.68 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Housing Bk Trd Fin 5.3 2.64B - 5.3 5.3 0.40 7.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Arab Potash Co 19.45 1.23B - 19.45 19.45 0.45 2.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Eqbal Inv. Co 11.99 915.00M - 11.9 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Jor Islamic Bank 2.69 583.20M - 2.69 2.69 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Airbus Group 119 75.85B - 119 119 0.64 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 10.4 57.83B - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 90.23 191.67B - 90.23 90.23 0.86 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۳۳
Merck&Co 84.9 139.90B - 84.64 84.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris 78.12 107.52B - 78.12 78.12 0.12 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Booking 2013.9016 97.65B - 2013.9016 2013.9016 0.09 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Eli Lilly 107.92 91.76B - 107.92 107.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 4949.22 952.73B - 4949.22 4949.22 90.78 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Severstal - ao 866.6 786.54B - 866.6 877.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Ricoh 977 759.07B - 977 977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Konami Corp. 5000 749.07B - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Statoil 165.2 710.12B - 165.2 165.2 1.48 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 36.04 168.66B - 36.04 36.04 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Commonwealth Bank Pref E 106.11 134.59B - 106.11 106.11 0.27 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Commonwealth Bank Pref D 100.37 134.59B - 100.37 100.37 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref 103.99 134.59B - 103.99 103.99 0.44 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 86.5 1.14B - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Zentiva 200 677.76M - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Vseobec Uver B 160 628.03M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۳۳
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 138528 2324.42B - 138528 138528 698.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
British American Tobacco 51200 1576.46B - 51200 51200 94.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 4349 903.02B - 4349 4349 21.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Richemont DRC 10879 596.52B - 10879 10879 74.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.48 143.50B - 16.48 16.48 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
First Abu Dhabi Bank 15.28 131.86B - 15.28 15.28 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Emirates NBD PJSC 13.15 55.02B - 13.05 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۳
Ad Commercial 7.46 36.65B - 7.46 7.46 0.06 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Emaar Properties 4.53 35.66B - 4.53 4.53 0.02 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 30900 502814.30B - 30900 30900 25.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Hm Sampoerna 2300 424561.00B - 2300 2300 30.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Telekomunikasi 4150 372960.00B - 4150 4150 20.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bank Rakyat Persero 3980 345578.00B - 3980 3980 40.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Unilever Indonesia 45500 340870.20B - 45500 45500 750.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 27.15 1638.04B - 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 296 1090.74B - 296 296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Centum Invest 1060.8 939.74B - 1060.8 1060.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Development Finance Co 650 482.29B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 17.5 7.10B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 15.5 2.96B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 25.17 143.58B - 25.17 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Royal Bank Of Canada 107.04 143.58B - 107.04 107.04 0.39 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۲
Royal Bank of Canada Pref G 25.32 143.58B - 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.32 143.58B - 25.32 25.32 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۲
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.35 143.58B - 25.35 25.35 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1600 706.60B - 1600 1600 10.80 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Anheuser Busch Inbev 83.74 146.25B - 83.74 83.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Louis Vuitton 376.1 142.35B - 376.1 376.1 7.40 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Total 46.24 138.61B - 46.24 46.24 0.20 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 31.5 25.01B - 31.5 31.5 0.18 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Ryanair Holdings 12.005 17.91B - 12.005 12.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Kerry Group 108.8 15.92B - 108.8 108.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
AIB 3.286 12.77B - 3.286 3.286 0.06 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Smurfit Kappa 29 8.19B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 548 282.56B - 545 548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Arion Bank 72.9 170.00B - 72.9 73.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Icelandair Group 5.87 64.80B - 5.87 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Grandi 38.7 62.87B - 38.5 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Reitir Fasteignafelag HF 72.4 56.65B - 72.4 72.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.89 4.82B - 0.89 0.89 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Gulf Finance Group 0.238 1.33B - 0.238 0.238 0.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Arab Banking Corp 0.468 1.15B - 0.468 0.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Aluminum Bahrain 0.437 894.60M - 0.437 0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲:۰۳
National Bank Bahrain 0.7 841.80M - 0.7 0.7 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3673.18 3215.11B - 3673.18 3673.18 39.96 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۲
Microsoft Corp BDR 591.75 2953.36B - 591.75 591.75 9.84 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۲
Facebook Inc BDR 387.14 2192.60B - 387.14 387.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Berkshire Hathaway BDR 868.59 1801.39B - 868.59 868.59 2.41 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase Co BDR 249.5 1382.97B - 249.5 249.5 0.50 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii 229.84 4956.68B - 229.84 229.84 0.44 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Sberbank Rossii Pref 202.02 4956.68B - 202.02 202.02 0.32 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
NK Rosneft 412.5 4183.10B - 412.5 412.5 0.85 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Lukoil 5596 3722.07B - 5596 5596 5.50 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Gazprom PAO 225.87 3408.99B - 225.87 225.87 0.13 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 141.9 757.64B - 141.9 141.9 1.90 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Chevron 118.04 241.60B - 118.04 118.04 5.04 4.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۳
Intel 53 231.65B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۲
Cisco 49.96 202.37B - 49.96 49.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
Anheuser Busch Inbev 83.81 146.25B - 83.81 83.81 0.10 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 26.23 252.70B - 26.23 26.23 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Royal Dutch Shell A 26.1 247.85B - 26.1 26.1 0.08 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Unilever 53.67 138.24B - 53.67 53.67 0.60 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
ASML Holding 242.8 71.90B - 242.8 242.8 0.40 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.95 584.82M - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Sopharma AD 3.35 542.52M - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Chimimport AD 1.655 527.22M - 1.655 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
CEZ Distribution BG 206 478.14M - 206 206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
CB First Investment Bank AD 3 396.00M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 327.5 506.36B 328.8 327.5 328.8 5.50 1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Square Pharma 237.8 210.16B 239.6 237.8 239.6 2.50 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
British American Tobacco Bangladesh 1100 205.80B 1106.8 1100 1106.8 9.90 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
United Power Generation & Distribution 256 111.83B 267 256 267 9.50 3.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Investment Corp of Bangladesh 90 94.35B 91 90 91 1.90 2.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 13.29 6.64B - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۳:۰۲
First National Bank Botswana 2.76 5.66B - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.41 4.74B - 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Letshego Holdings 0.8 3.93B - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11 774.18M - 11 11 0.50 4.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Elektropriv Bi 17.7 266.81M - 17.7 17.7 0.20 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Elektropriv Hz 30.8 242.93M - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
Tvornica Cemen 25 232.18M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 127.51 690.77B 128.5 127.51 128.5 1.50 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Nestle Pakistan 5500 571.40B - 5500 5500 135.00 2.52% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Pakistan Tobacco Company 2399 473.30B - 2399 2399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Pakistan Petroleum 114.2 416.21B 114.5 114.2 114.5 22.55 19.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Habib Bank 133.98 249.39B 133.49 133.49 133.98 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 13.605 12.50B - 13.605 13.605 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
EDP 3.577 12.47B - 3.577 3.577 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
EDP Renovaveis 9.76 7.78B - 9.76 9.76 0.05 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
J.Martins 15.09 7.57B - 15.09 15.09 0.07 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Banco Comercial 0.198 3.84B - 0.198 0.198 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 188.75 562.48B - 188.75 188.75 9.43 5.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Banco de Credito del Peru 5.29 50.02B - 5.29 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Telefonica ADR 7.6 43.72B - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Southern Copper 34.5 35.13B - 34.5 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Backus Johnsto 24 27.66B - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10400 4553.40B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 240.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CRDB Bank PLC 100 417.89B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Yetu Microfinance 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Swissport Tanzania 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 45 1356.74B - 45 45.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Airports of Thailand DRC 77 946.43B 76.75 76.75 77 1.50 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Airports of Thailand 77 946.43B 76.75 76.75 77 1.50 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 81 678.22B 80.75 80.75 81 0.25 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 296.5 5562.07B - 296.5 296.5 3.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Hon Hai 75 1398.43B - 75 75 0.30 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
FPCC 98 1171.69B - 98 98 0.80 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
CHT 112.5 861.08B - 112.5 112.5 0.50 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
FCFC 88 726.79B - 88 88 0.20 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 17.71 36.49B - 17.71 17.71 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Erdemir 6.59 35.84B - 6.59 6.59 0.07 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Garanti Bank 8.3 35.53B - 8.3 8.3 0.31 3.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Akbank TAS 6.58 30.08B - 6.58 6.58 0.17 2.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Aselsan 16.8 27.11B - 16.8 16.8 0.44 2.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.68 3.74B - 18.68 18.68 0.08 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BIAT 111.5 2.81B - 111.5 111.5 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
POULINA GROUP HLD 12.9 2.09B - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۳۳
ATTIJARI BANK 33.6 2.05B - 33.6 33.6 0.60 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BT 7.38 1.91B - 7.36 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 212 239.57B - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Scotia Jamaica 61.15 156.08B - 61.15 61.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Sagicor Jamaica 70 152.82B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Kingston Wharves 52.5 65.66B - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
GraceKennedy 69.8 62.63B - 69.8 69.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 512.5 292.40B - 512.5 512.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Komercni Banka 745 179.50B - 745 745 8.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
O2 C.R 215.5 78.95B - 215.5 215.5 0.50 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Vienna Insurance AG 603 77.34B - 603 603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.72 1811.18B - 5.72 5.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina A 6.09 1324.65B - 6.09 6.09 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Agricultural Bank China A 3.59 1066.79B - 3.59 3.59 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Ping An Insurance 90.58 1057.86B - 90.58 90.58 0.38 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 633.4 162.14B - 633.4 633.4 2.80 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Moller Maersk B 7942 159.91B - 7942 7942 128.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 549.8 495.38B - 549.8 549.8 2.80 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bayer 314.2 398.34B - 314.2 314.2 5.90 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Allianz 1000 390.74B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Daimler 227.5 325.82B - 227.5 227.5 7.50 3.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Adidas 1350.4 200.22B - 1350.4 1350.4 23.40 1.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.19 - - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Zambian Breweries 7.99 - - 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.7 2.54B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Pretoria Portland Cement Ltd 3.36 1.08B - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Econet Wireless Zimbabwe 1.7 564.14M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
African Distillers 1.98 168.98M - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۲
ART Corporation 0.15 19.23M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 7385 23085.71B - 7381 7385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
NTT Docomo, Inc. 2865.5 10399.43B - 2865.5 2865.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Nippon Telegraph & Telephone Corp 5418 10335.23B - 5418 5418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Softbank Corp. 4258 8940.66B - 4258 4258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Mitsubishi UFJ Financial 543.2 8631.92B - 543.2 543.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1050 206.07B - 1050 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
John Keells 158 192.87B 158.4 158 158.4 1.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Commercial Bank of Ceylon 98 122.29B - 98 98.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Commercial Bank of Ceylon 84.2 122.29B 85 84.2 85 0.50 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Dialog Axiata PLC 11.3 112.38B - 11.3 11.3 0.20 1.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
DBS 25.05 67.05B 25.03 25.03 25.05 0.11 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Shangri-La Asia 7.84 51.34B - 7.84 7.84 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
SingTel 3.17 49.31B - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SingTel 3.17 49.31B - 3.17 3.17 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 359 1888.04B - 356 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
AstraZeneca 873.6 776.12B - 873.6 873.6 9.80 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Statoil 165.7 712.45B - 165.7 165.7 1.35 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
ABB 183.8 439.69B - 183.8 183.8 0.40 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 165.2 710.12B - 165.2 165.2 1.80 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
DnB 159.3 257.51B - 159.3 159.3 0.50 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Telenor 177.1 249.69B - 177.1 177.1 2.40 1.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Aker BP 242.3 107.60B - 242.3 242.3 8.40 3.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Norsk Hydro 31.24 99.56B - 31.24 31.24 0.33 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 49.67 8925.42B - 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Statoil 19.75 8657.07B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15.7 2235.80B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
Coloplast 109.85 1939.94B - 109.85 109.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 16 379.07B - 16 16 0.51 3.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
UniCredit 47.4 129.36B - 47.4 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۳:۳۴
PKO Bank Polski 36.93 49.54B - 36.93 36.93 0.25 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
CEZ as 85.5 48.45B - 85.3 85.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ORLEN SA 102.5 37.49B - 102.5 102.5 1.10 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Constr Pasur 6681.7 - 6681.7 6681.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۰۳
Starbucks 88.41 - 88.41 88.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Schwager 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۰:۳۲
Molymet 8380.1 - 8380.1 8380.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۰۳
Bank of America 28.04 - 28.04 28.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 673 113.65B - 673 673 6.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Aerodrom Nikol 803 58.46B - 803 803 17.00 2.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Komercijalna 3207 32.34B - 3207 3207 5.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Komercijalna B 1308 32.34B - 1308 1308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.18 2697.00B - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۵:۰۲
Baghdad Soft Drinks 3.22 700.47B - 3.22 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷:۰۴
Kurdistan International Bank 1.05 516.00B - 1.05 1.05 0.05 4.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Sumer Commercial Bank 0.51 225.00B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Mansour Investment Bank 0.67 210.00B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 87 378.61B - 87 87 0.30 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
STC 99.1 179.40B - 99.1 99.1 0.20 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
National Com Bnk 40.75 145.80B - 40.75 40.75 0.60 1.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Al Rajhi 57 140.24B - 57 57 0.10 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Saudi Electric. 19.42 86.75B - 19.42 19.42 0.46 2.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.442 1.11B - 0.442 0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
Oman Telecom 0.588 540.00M - 0.588 0.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۳
Bank Dhofar 0.13 414.54M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
Ooredoo 0.522 338.49M - 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
National Bank Of Oman 0.188 289.42M - 0.188 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 6.484 33.06B - 6.484 6.484 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Nokia Oyj 4.586 27.29B - 4.586 4.586 0.02 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Sampo Oyj A 36.21 22.93B - 36.21 36.21 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
KONE Oyj 53.22 19.43B - 53.22 53.22 0.24 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Fortum 21.65 18.30B - 21.65 21.65 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aallon 9 - 9 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Nexstim 0.093 - 0.0922 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۴
Nordic Iron Ore 3.26 - 3 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Enersense 1.4 - - 1.37 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Viafin Service 6.8 - 6.8 6.8 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.16 573.89M - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Bank Of Palestine 2.05 500.00M - 2.02 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Palestine Development&Inv 1.12 330.00M - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Wataniya Mob 0.98 254.91M - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Arab Palestinian Invest Comp 2.41 168.00M - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 775 1894.50B - 775 775 5.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Sun Life Financial 1780 1303.58B - 1780 1780 15.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
SM Investments 995 1102.19B - 995 995 15.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
SM Prime 38.1 1038.15B - 38.1 38.1 1.10 2.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Ayala Pref 508 568.96B - 508 508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.3 1.06B - 1.3 1.3 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Vasilikos 2.32 194.23M - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Hellenic Bnk 0.856 150.84M - 0.856 0.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Logicom 1.29 111.12M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Petrolina 0.98 102.38M - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 11370 97510.90B - 11370 11370 137.25 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
VTB 0.2546 3383.80B - 0.2546 0.2546 0.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Magnit 19087.9 2548.67B - 19087.9 19087.9 3805.70 19.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2056 1672.21B - 2056 2056 5.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 19.49 142.70B - 19.49 19.49 0.09 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Industries Qatar 10.91 67.22B - 10.91 10.91 0.04 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Qatar Islamic Bank 15.5 27.76B - 15.5 15.5 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Masraf al rayan 3.82 26.51B - 3.82 3.82 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Qatar Telecom 7.43 23.22B - 7.43 7.43 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 98.5 277.15B - 98.5 98.5 0.60 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Holcim De Costa Rica S.A. 14.5 147.35B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Grupo Financiero Improsa Pref 1.2 25.44B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 41100 329505.40B 40950 40950 41100 500.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Samsung Electronics Co 50700 329505.40B 50500 50500 50700 600.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
SK Hynix Inc 82400 62681.00B 82300 82300 82400 1200.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Celltrion 187000 37994.96B - 187000 187000 3500.00 1.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Hyundai Motor Co 73800 32284.27B 73600 73600 73800 800.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۳
Zagrebacka Banka 59 19.53B - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Hrvatske Telekom 168.5 12.21B - 168.5 168.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Valamar Riviera DD 38 5.08B - 38 38 0.20 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Adris Grupa P 496 4.67B - 496 496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2995 122762.70B - 2995 2995 5.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Bancolombia Pf 42200 33893.16B - 42200 42200 400.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Bcolombia 39360 33893.16B - 39360 39360 560.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Interconnection Electric 18780 31290.03B - 18780 18780 480.00 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
Aval Acciones y Valores Pref 1285 26750.26B - 1285 1285 15.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 27.91 1233.96B - 27.91 27.91 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Equity Group 36 174.53B - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
East African Breweries 193 168.43B - 193 193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
KCB Group 41.72 138.74B - 41.72 41.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Co-operative Bank 12.12 100.33B - 12.12 12.12 0.07 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 946 4.57B - 946 946 3.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Kuwait Finance House 689 3.31B - 689 689 7.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Mobile Telecom 554 1.66B - 554 554 3.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Ahli United Bank 276 1.44B - 276 276 2.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Boubyan Bank K.S.C 562 1.16B - 562 562 2.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 5.76 2.26B - 5.76 5.76 0.83 14.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
BLOM Bank SAL 7.27 2.25B - 6.57 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Bank Audi DRC 3.7 2.10B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Bank Audi 3.5 2.04B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Byblos Bank 9 Preferred 60 1.18B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Blantyre Hotels 1295 3.61B - 1295 1295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Old Mutual 250000 - - 250000 250000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Illovo Sugar (Malawi) 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Malawi Property Invest 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.095 923.54M - 1.095 1.095 0.02 1.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
HSBC Bank Malta 1.28 662.96M - 1.28 1.28 0.03 2.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
International Hotel Investments 0.78 406.35M - 0.78 0.78 0.01 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Malta International Airport 7.5 404.28M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
GO PLC 4.2 338.38M - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.52 98.29B - 8.52 8.52 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Public Bank 19.26 89.29B 19.24 19.24 19.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Tenaga Nasional 13.76 81.99B - 13.76 13.76 0.06 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Petronas Chemicals 7.31 67.60B 7.3 7.3 7.31 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Bumiputra Commerce 4.98 50.58B 4.91 4.91 4.98 0.05 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31395 30523.90B - 31395 31395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Bayer 18400 27977.24B - 18400 18400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
BASF 20820 24553.32B - 20820 20820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۱
Daimler 16700 22883.92B - 16700 16700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 140.55 122.19B - 140.55 140.55 0.25 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Attijariwafa Bank 464.1 95.45B - 464.1 465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BCP 265 50.48B - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 191.95 37.42B - 191.95 193.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 79.48 99.93B - 79.48 79.48 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Eastern Tobacco 16 52.49B - 16 16 0.10 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Qatar Natl Bank 42 45.42B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
El Sewedy Electric 12.85 44.83B - 12.85 12.85 0.07 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Abou Kir Fertilizers 22.3 36.54B - 22.3 22.3 0.60 2.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
E Trans Logistics 140 - - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۲:۰۳
Mogoin Gol 9000 - - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۲:۰۳
Teever Darkhan 8800 - - 8800 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Darkhan Khuns 3500 - - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Naco Fuel 55 - - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 4540 17722.32B - 4540 4540 2.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Amazon.com 34045 16065.67B - 34045 34045 127.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Alphabet A 23947 15184.46B - 23947 23947 3.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Alphabet Inc C 23945 15184.46B - 23945 23945 15.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Microsoft 2722.03 14757.69B - 2722.03 2722.03 5.27 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 138.5 342.87B - 138.5 138.5 1.45 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Ericsson A 83.8 219.88B - 83.8 83.8 0.62 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Royal Dutch Shell A 2268 212.44B - 2268 2268 4.60 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Moller Maersk A 7482 206.23B - 7482 7482 35.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Royal Dutch Shell B 2258.5 203.98B - 2258.5 2258.5 10.90 0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 304 67.60B - 304 304 1.50 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
State Bank of Mauritius 5.76 23.87B - 5.76 5.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Phoenix Beverages 570 9.99B - 570 570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.74 367.44M - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Elektroprenosni 0.65 96.48M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Telekom 1.49 78.00M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Hotelska Grupa Budvanska 6 48.75M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 36239 414.00B - 36239 36239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Firstrand 6682 360.99B - 6682 6682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Standard Bank Grp 17900 314.64B - 17900 17900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Sanlam Ltd 7865 155.99B - 7865 7865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Old Mutual 1997 139.44B - 1997 1997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 144.9 4226.05B - 144.9 144.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Guaranty Bnk 26.65 1297.92B - 26.65 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nestle Nig 1260 1243.04B - 1215.2 1260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nig Brew 46.2 1054.57B - 46 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Zenithbank 17.9 847.71B - 17.9 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2037.4 7174.94B - 2037.4 2040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Tata Consultancy 2037.3 7174.94B - 2037.3 2039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Reliance Industries 1364.15 6154.55B - 1364.15 1367.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Reliance Industries 1363.3 6154.55B - 1363.3 1365.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
HDFC Bank 1223.05 5389.35B - 1223.05 1224.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 118000 290147.90B 118100 118000 118100 400.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Vinamilk 130400 258324.90B - 130400 130400 2100.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Airports Corporation of Viet Nam 77900 191587.40B - 77900 77900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Petrovietnam Gas JSCrp 101200 183739.20B 101700 101200 101700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Vietcombank 86100 179888.40B - 86100 86100 900.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 28.85 10.30B - 28.85 28.85 0.08 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Mermeren Kombinat AD Prilep 53.6 5.19B - 52.6 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Hellenic Telec 13.21 5.08B - 13.21 13.21 0.07 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
OPAP SA 9.64 3.02B - 9.64 9.64 0.10 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Alpha Bank 1.697 2.93B - 1.697 1.697 0.02 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر