شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 14485 2230.00B - 14485 14485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
ETI 14 754.37B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Societe Generale de Banques 7800 376.29B - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Coris Bank 7900 281.60B - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Bank of Africa Senegal 1510 280.16B - 1510 1510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 269.03 909.84B - 266.84 269.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Amazon.com 1740 824.79B - 1740 1749.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Alphabet A 1343.8 779.55B - 1339.65 1343.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Alphabet Inc C 1346.44 779.55B - 1342.68 1346.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Microsoft 151.46 757.64B - 151.23 151.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 2029.5 25432.76B - 2029.5 2063.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
MercadoLibre DRC 22100.5 21790.76B - 22100.5 22430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Alphabet 1850 21790.76B - 1837 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
Microsoft DRC 2284.5 21178.31B - 2284.5 2325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
JPMorgan Chase DRC 2133.5 9917.17B - 2133.5 2133.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 242.75 779.46B - 242.75 242.75 3.20 1.34% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Amazon.com 1572 706.60B - 1572 1572 1.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Microsoft 136.98 649.07B - 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Microsoft 136.68 649.07B - 136.68 136.68 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Microsoft 136.52 649.07B - 136.52 136.52 0.62 0.46% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 500 5942.17B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
Tencent Holdings 336.8 3714.20B - 336.8 338.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
ICBC 5.58 2132.36B - 5.58 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
China Construction Bank 6.31 1899.61B - 6.31 6.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Intel 400 1816.83B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 71.2 1.88B - 71.2 71.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۲
Petrol 362 715.60M - 362 362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Zavarovalnica 33.2 684.33M - 33.2 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Telekom Sloven 56.6 594.73M - 56.6 56.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
Luka Koper DD 22.5 431.20M - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 242.85 779.46B - 241.9 242.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Amazon.com 1572.2 706.60B - 1572.2 1586.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Alphabet A 1212.6 667.84B - 1212.6 1219.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Alphabet Inc C 1214.2 667.84B - 1214.2 1221.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Microsoft 136.78 649.07B - 136.78 136.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.73 4.43B - 5.73 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Housing Bk Trd Fin 5.35 2.64B - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Arab Potash Co 19.8 1.23B - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Eqbal Inv. Co 11.84 915.00M - 11.84 11.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Jor Islamic Bank 2.71 583.20M - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Airbus Group 123.2 75.85B - 123.2 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 11.1 57.83B - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5040 952.73B - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Severstal - ao 888.2649 786.54B - 887.2171 888.2649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Ricoh 1168 759.07B - 1168 1168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Konami Corp. 4850 749.07B - 4850 4850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Statoil 167.95 710.12B - 166.85 168.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 38.46 168.66B - 38.46 38.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Commonwealth Bank Pref E 105.3 134.59B - 105.3 105.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref 102.8 134.59B - 102.8 102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Commonwealth Bank Pref D 100.2 134.59B - 100.2 100.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 94.38 191.67B - 93.8 94.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Merck&Co 89.2 139.90B - 89.02 89.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Philip Morris 84.09 107.52B - 84.09 84.09 0.46 0.55% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Booking 1922.82 97.65B - 1922.82 1922.82 8.51 0.44% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Eli Lilly 119.1 91.76B - 119.1 119.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 90.5 1.14B - 86.5 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
Zentiva 180 677.76M - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
Vseobec Uver B 155 628.03M - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 114979 2324.42B - 114979 114979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
British American Tobacco 57562 1576.46B - 57562 57714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 4170 903.02B - 4170 4232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Richemont DRC 11065 596.52B - 11065 11065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.32 143.50B - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
First Abu Dhabi Bank 15.2 131.86B - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Emirates NBD PJSC 12.1 55.02B - 12 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Ad Commercial 7.4 36.65B - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Emaar Properties 4 35.66B - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 31825 502814.30B - 31825 31825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Hm Sampoerna 2070 424561.00B - 2070 2070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Telekomunikasi 4040 372960.00B - 4040 4040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Bank Rakyat Persero 4170 345578.00B - 4170 4170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Unilever Indonesia 42175 340870.20B - 42175 42175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 240 37.30B - 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
Raiff Bank Ava 0.325 19.57B - 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10.7 5.89B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 23.23 1638.04B - 23.23 23.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 284 1090.74B - 284 284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Centum Invest 1096.86 939.74B - 1096.86 1096.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Development Finance Co 645 482.29B - 645 645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 11.725 7.10B - 11.725 11.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 16 2.96B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.31 143.58B - 25.31 25.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.34 143.58B - 25.34 25.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.95 143.58B - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Royal Bank Of Canada 104.75 143.58B - 104.75 104.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱
Royal Bank of Canada Pref G 25.33 143.58B - 25.33 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1583.8 706.60B - 1583.8 1583.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Anheuser Busch Inbev 71.32 146.25B - 71.32 71.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Louis Vuitton 400 142.35B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Total 47.75 138.61B - 47.75 47.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 34.85 25.01B - 34.85 34.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Ryanair Holdings 14.1 17.91B - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Kerry Group 116.5 15.92B - 116.5 116.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۱
AIB 3.166 12.77B - 3.166 3.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Smurfit Kappa 31.64 8.19B - 31.64 31.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 620 282.56B - 620 620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۰۱
Arion Bank 78 170.00B - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۰۱
Icelandair Group 8.68 64.80B - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۰۱
Grandi 39.35 62.87B - 39.35 39.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۰۱
Reitir Fasteignafelag HF 74 56.65B - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.94 4.82B - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Gulf Finance Group 0.238 1.33B - 0.238 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
Arab Banking Corp 0.47 1.15B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Aluminum Bahrain 0.421 894.60M - 0.421 0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۳:۰۱
National Bank Bahrain 0.705 841.80M - 0.705 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3623.47 3215.11B - 3623.47 3623.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Microsoft Corp BDR 626.16 2953.36B - 626.16 626.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Facebook Inc BDR 418 2192.60B - 418 418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۲
Berkshire Hathaway BDR 929.5 1801.39B - 929.5 929.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Chase Co BDR 278.54 1382.97B - 278.54 278.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii 237.91 4956.68B - 237.04 237.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Rossii Pref 215.52 4956.68B - 215.41 215.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
NK Rosneft 448.85 4183.10B - 448.55 449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Lukoil 6095 3722.07B - 6095 6182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Gazprom PAO 246.9 3408.99B - 246.9 248.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 156 757.64B - 151.5 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Chevron 118.04 241.60B - 118.04 118.04 5.04 4.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۳
Intel 56.5 231.65B - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Cisco 45.4 202.37B - 45.4 45.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Anheuser Busch Inbev 70.68 146.25B - 70.08 71.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 26.01 252.70B - 25.82 26.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Royal Dutch Shell A 25.91 247.85B - 25.79 25.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Unilever 54.41 138.24B - 53.71 54.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
ASML Holding 251.75 71.90B - 248.15 251.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 10.7 584.82M - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Sopharma AD 3.44 542.52M - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Chimimport AD 1.6 527.22M - 1.6 1.6 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
CEZ Distribution BG 212 478.14M - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
CB First Investment Bank AD 2.96 396.00M - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 299 506.36B - 299 300.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Square Pharma 190 210.16B - 188.9 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
British American Tobacco Bangladesh 1023 205.80B - 1023 1040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
United Power Generation & Distribution 247.1 111.83B - 244 247.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Investment Corp of Bangladesh 77.5 94.35B - 77.5 79.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 364 1888.04B - 364 364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۰۲
AstraZeneca 898.7 776.12B - 898.7 904.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Statoil 170.35 712.45B - 170.35 170.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
ABB 213.6 439.69B - 213.6 214.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 13.29 6.64B - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۳:۰۲
First National Bank Botswana 2.85 5.66B - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.5 4.74B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Letshego Holdings 0.7 3.93B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 10.55 774.18M - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Elektropriv Bi 16.3 266.81M - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Elektropriv Hz 32 242.93M - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Tvornica Cemen 25 232.18M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۰۱
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 130.35 690.77B - 130.35 130.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nestle Pakistan 7987.61 571.40B - 7987.61 7987.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Pakistan Tobacco Company 2500 473.30B - 2500 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱
Pakistan Petroleum 124.5 416.21B - 124.3 124.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Habib Bank 152.5 249.39B - 152.5 153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 14.235 12.50B - 14.235 14.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
EDP 3.654 12.47B - 3.654 3.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
EDP Renovaveis 10.06 7.78B - 10.06 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
J.Martins 14.665 7.57B - 14.65 14.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Banco Comercial 0.1923 3.84B - 0.1923 0.1928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 199.5 562.48B - 199.5 199.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Banco de Credito del Peru 5.21 50.02B - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Telefonica ADR 7.4 43.72B - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Southern Copper 39.35 35.13B - 39.35 39.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Backus Johnsto 27.3 27.66B - 27.3 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10400 4553.40B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 240.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CRDB Bank PLC 95 417.89B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tanzania Cigarette 16200 - - 16200 16200 1700.00 11.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 42.25 1356.74B - 42.25 42.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Airports of Thailand 73 946.43B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۳۲
Airports of Thailand DRC 73 946.43B - 72.75 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All PCL 73.25 678.22B - 73.25 73.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 313.5 5562.07B - 313.5 313.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Hon Hai 90.3 1398.43B - 90.3 90.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
FPCC 95.4 1171.69B - 95.4 95.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
CHT 111.5 861.08B - 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
FCFC 86.7 726.79B - 86.7 86.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 19.65 36.49B - 19.65 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Erdemir 8.32 35.84B - 8.31 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Garanti Bank 10.38 35.53B - 10.32 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Akbank TAS 7.7 30.08B - 7.67 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Aselsan 19.37 27.11B - 19.37 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.5 3.74B - 18.5 18.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
BIAT 111.6 2.81B - 111.6 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
POULINA GROUP HLD 13.39 2.09B - 13.39 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
ATTIJARI BANK 31.9 2.05B - 31.9 31.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
BT 7.57 1.91B - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 205 239.57B - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Scotia Jamaica 55 156.08B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Sagicor Jamaica 64.99 152.82B - 64.99 64.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Kingston Wharves 58.78 65.66B - 58.78 58.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
GraceKennedy 64 62.63B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 505 292.40B - 505 505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Komercni Banka 803.5 179.50B - 803.5 803.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
O2 C.R 235 78.95B - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Vienna Insurance AG 641 77.34B - 641 641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.74 1811.18B - 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina A 5.65 1324.65B - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
Agricultural Bank China A 3.61 1066.79B - 3.61 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Ping An Insurance 83.65 1057.86B - 83.65 83.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 631.6 162.14B - 630.2 631.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Moller Maersk B 9886 159.91B - 9886 9886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 579.9 495.38B - 579.9 579.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Bayer 337.5 398.34B - 337.5 337.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
Allianz 1027.2 390.74B - 1027.2 1027.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Daimler 237 325.82B - 237 237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Adidas 1328.4 200.22B - 1328.4 1328.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambian Breweries 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
CEC Africa 0.18 - - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.43 2.54B - 3.43 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Pretoria Portland Cement Ltd 4.2 1.08B - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Econet Wireless Zimbabwe 1.45 564.14M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
African Distillers 3.05 168.98M - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
ART Corporation 0.08 19.23M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 7650 23085.71B - 7650 7730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
NTT Docomo, Inc. 3012 10399.43B - 2998.5 3012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Nippon Telegraph & Telephone Corp 5582 10335.23B - 5582 5584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Softbank Corp. 4295 8940.66B - 4295 4308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Mitsubishi UFJ Financial 586.8 8631.92B - 586.8 587.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1119.6 206.07B - 1116.1 1119.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
John Keells 160 192.87B - 160 161.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Commercial Bank of Ceylon 84 122.29B - 84 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
Commercial Bank of Ceylon 97.2 122.29B - 96.8 97.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Dialog Axiata PLC 12.7 112.38B - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
DBS 24.95 67.05B - 24.95 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Shangri-La Asia 8.04 51.34B - 8.04 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
SingTel 3.35 49.31B - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
SingTel 3.35 49.31B - 3.35 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 170.2 710.12B - 169.5 170.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
DnB 155.2 257.51B - 155.2 155.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Telenor 164.7 249.69B - 163.7 164.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Aker BP 260.6 107.60B - 260.6 260.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Norsk Hydro 31.99 99.56B - 31.89 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 49.67 8925.42B - 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Statoil 19.75 8657.07B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15.7 2235.80B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
Coloplast 109.85 1939.94B - 109.85 109.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 15.7 379.07B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
UniCredit 53.2 129.36B - 53.2 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
PKO Bank Polski 33.81 49.54B - 33.81 33.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
CEZ as 85 48.45B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
ORLEN SA 80.88 37.49B - 80.88 80.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pampa Calichera 298 - 298 298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Cuprum 47 - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Azul Azul Sa 594 - 594 594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Wells Fargo&Co 49.56 - 49.56 49.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Oxiquim 5909 - 5909 5909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 728 113.65B - 728 728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Aerodrom Nikol 883 58.46B - 883 883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Komercijalna B 1120 32.34B - 1120 1120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Komercijalna 3199 32.34B - 3199 3199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.1 2697.00B - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Baghdad Soft Drinks 3.31 700.47B - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Kurdistan International Bank 1.05 516.00B - 1.05 1.05 0.05 4.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Sumer Commercial Bank 0.51 225.00B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Mansour Investment Bank 0.64 210.00B - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 93 378.61B - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
STC 98.5 179.40B - 98.5 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
National Com Bnk 48.65 145.80B - 48.65 48.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Al Rajhi 63.5 140.24B - 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Saudi Electric. 20.16 86.75B - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.436 1.11B - 0.436 0.436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Oman Telecom 0.608 540.00M - 0.608 0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Bank Dhofar 0.117 414.54M - 0.117 0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Ooredoo 0.518 338.49M - 0.518 0.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
National Bank Of Oman 0.185 289.42M - 0.185 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 6.559 33.06B - 6.559 6.559 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Nokia Oyj 3.13 27.29B - 3.13 3.13 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Sampo Oyj A 36.86 22.93B - 36.86 36.86 0.19 0.52% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
KONE Oyj 57.1 19.43B - 57.1 57.1 0.14 0.25% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Fortum 21.09 18.30B - 21.09 21.09 0.30 1.42% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Viafin Service 6.6 - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Nexstim 0.093 - 0.0922 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۴
Aallon 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Nordic Iron Ore 2.69 - 2.69 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Rush Factory 3.48 - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.16 573.89M - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Bank Of Palestine 1.99 500.00M - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Palestine Development&Inv 1.18 330.00M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Wataniya Mob 0.97 254.91M - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Arab Palestinian Invest Comp 2.47 168.00M - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 800 1894.50B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Sun Life Financial 1776 1303.58B - 1776 1776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
SM Investments 1060 1102.19B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
SM Prime 41 1038.15B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Ayala 813 568.96B - 813 813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.284 1.06B - 1.284 1.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Vasilikos 2.08 194.23M - 2.08 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Hellenic Bnk 0.856 150.84M - 0.856 0.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
Logicom 1.26 111.12M - 1.26 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Petrolina 1.01 102.38M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 12949.52 97510.90B - 12949.52 12949.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
VTB 0.2775 3383.80B - 0.2675 0.2775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Magnit 19631.4 2548.67B - 19631.4 19631.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2480 1672.21B - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 19.45 142.70B - 19.31 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Industries Qatar 10.4 67.22B - 10.27 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Qatar Islamic Bank 15.33 27.76B - 15.2 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Masraf al rayan 3.93 26.51B - 3.91 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Qatar Telecom 7.2 23.22B - 7.2 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banco Lafise Pref 95.25 277.15B - 95.25 95.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Holcim De Costa Rica S.A. 13 147.35B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Grupo Financiero Improsa Pref 1.14 25.44B - 1.14 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۲
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 42000 329505.40B - 42000 42050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
Samsung Electronics Co 51500 329505.40B - 51500 51500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
SK Hynix Inc 80700 62681.00B - 80600 80700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
Celltrion 166500 37994.96B - 166500 166500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Hyundai Motor Co 72900 32284.27B - 72900 73000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۹:۰۱
Zagrebacka Banka 61 19.53B - 60.5 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Hrvatske Telekom 169.5 12.21B - 169.5 169.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Valamar Riviera DD 38 5.08B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Adris Grupa P 498 4.67B - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3280 122762.70B - 3280 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bcolombia 42000 33893.16B - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Bancolombia Pf 43620 33893.16B - 43620 43760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Interconnection Electric 18780 31290.03B - 18300 18780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Aval Acciones y Valores Pref 1415 26750.26B - 1415 1420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 30.1 1233.96B - 30.1 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
Equity Group 52 174.53B - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
East African Breweries 192.25 168.43B - 192.25 192.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
KCB Group 50.75 138.74B - 50.75 50.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Co-operative Bank 15.65 100.33B - 15.65 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 1029 4.57B - 1029 1029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kuwait Finance House 794 3.31B - 794 794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Mobile Telecom 582 1.66B - 582 582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Ahli United Bank 297 1.44B - 297 297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Boubyan Bank K.S.C 601 1.16B - 601 601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 6.07 2.26B - 6.07 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
BLOM Bank SAL 7.27 2.25B - 6.57 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Bank Audi DRC 3.53 2.10B - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Bank Audi 3.5 2.04B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Byblos Bank 9 Preferred 63 1.18B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 73000 12500.74B - 73000 73000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Blantyre Hotels 1294 3.61B - 1294 1294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Sunbird Tourism 11800 - - 11800 11800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۰۳
Press Corporation 140000 - - 140000 140000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۳
Malawi Property Invest 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.02 923.54M - 1.02 1.02 0.03 2.94% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
HSBC Bank Malta 1.18 662.96M - 1.18 1.18 0.02 1.69% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
International Hotel Investments 0.775 406.35M - 0.775 0.775 0.02 2.65% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Malta International Airport 7 404.28M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
GO PLC 4.14 338.38M - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.54 98.29B - 8.54 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Public Bank 18.96 89.29B - 18.96 18.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Tenaga Nasional 13.26 81.99B - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Petronas Chemicals 7 67.60B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Bumiputra Commerce 5.14 50.58B - 5.14 5.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31395 30523.90B - 31395 31395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Bayer 18400 27977.24B - 18400 18400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
BASF 20820 24553.32B - 20820 20820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۱
Daimler 16700 22883.92B - 16700 16700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 149.5 122.19B - 148.3 149.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
Attijariwafa Bank 485 95.45B - 481.15 485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
BCP 274 50.48B - 272.05 274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 183 37.42B - 183 183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 77.87 99.93B - 77.87 77.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Eastern Tobacco 14.9 52.49B - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Qatar Natl Bank 43.1 45.42B - 43.1 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
El Sewedy Electric 11.48 44.83B - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Abou Kir Fertilizers 21.5 36.54B - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bukhug 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Khar Tarvagatai 6640 - - 6640 6640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Erdes Khuvun 9480 - - 9480 9480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Dorbon Uul 775 - - 775 775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Mongol Ceramic 16500 - - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 5140 17722.32B - 5139.65 5145.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Amazon.com 33543.81 16065.67B - 33543.81 33659.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Alphabet Inc C 25915.74 15184.46B - 25915.74 25915.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Alphabet A 25850 15184.46B - 25850 25922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Microsoft 2908.77 14757.69B - 2895.02 2908.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 144.5 342.87B - 144.5 144.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Ericsson A 87.2 219.88B - 87.2 87.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Royal Dutch Shell A 2173.2 212.44B - 2173.2 2173.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Moller Maersk A 9400 206.23B - 9400 9400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Royal Dutch Shell B 2155 203.98B - 2155 2155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 308.75 67.60B - 308.75 308.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
State Bank of Mauritius 5.84 23.87B - 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
Phoenix Beverages 575 9.99B - 575 575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.74 367.44M - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Elektroprenosni 0.65 96.48M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Telekom 1.49 78.00M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Hotelska Grupa Budvanska 6.33 48.75M - 6.33 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 39994 414.00B - 39994 39994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Firstrand 6221 360.99B - 6221 6221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Standard Bank Grp 16257 314.64B - 16257 16257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Sanlam Ltd 7760 155.99B - 7760 7760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Old Mutual 1870 139.44B - 1870 1870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 140 4226.05B - 140 143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Guaranty Bnk 28.65 1297.92B - 28.65 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nestle Nig 1257.3 1243.04B - 1257.3 1285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nig Brew 51.35 1054.57B - 51.35 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Zenithbank 18.55 847.71B - 18.5 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2012.5 7174.94B - 2008.35 2016.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Tata Consultancy 2012.85 7174.94B - 2008 2015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Industries 1562.2 6154.55B - 1556 1562.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Industries 1561.95 6154.55B - 1557.75 1562.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
HDFC Bank 1249.5 5389.35B - 1248.55 1249.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 115900 290147.90B - 114200 115900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Vinamilk 118200 258324.90B - 118200 118500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Airports Corporation of Viet Nam 75300 191587.40B - 75300 75300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Petrovietnam Gas JSCrp 97900 183739.20B - 97900 98500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Vietcombank 85400 179888.40B - 85400 85500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 29.39 10.30B - 29.25 29.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
Mermeren Kombinat AD Prilep 51.4 5.19B - 51.4 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Hellenic Telec 13.13 5.08B - 13.13 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
OPAP SA 11.05 3.02B - 10.98 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Alpha Bank 1.77 2.93B - 1.77 1.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر