شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ای او اس / EOS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS/BTC exx 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
EOS/ETH exx 0.0167 0.0166 0.0166 0.0169 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
EOS/BCH okex 0.0081 - 0.0079 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC okex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۴۴
EOS/QTUM exx 0.387 - 0.387 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bibox 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۵۶
EOS/BTC bit-z 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۷:۵۳
EOS/BTC huobi 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۱۲
EOS/BTC liqui 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC tidex 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۵۶
EOS/BTC yobit 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
EOS/CNY chbtc 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH bibox 0.0218 - 0.0208 0.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۵۲
EOS/ETH huobi 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/ETH lbank 0.0166 0.0167 0.0166 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/ETH liqui 0.0204 - 0.0201 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bibox 6.2504 - 5.3217 6.3153 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD huobi 6.18 - 5.36 6.3155 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD liqui 6.223 - 5.4076 6.223 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD yobit 6.4409 - 5.7383 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/ANS kucoin 0.079 - 0.079 0.0872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
EOS/BTC hitbtc 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
EOS/BTC kraken 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۲۰
EOS/BTC kucoin 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۸:۱۳
EOS/BTC zb-com 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۴۸
EOS/ETH hitbtc 0.0167 0.0166 0.0166 0.0167 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/ETH kraken 0.0167 0.0168 0.0165 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۷
EOS/ETH kucoin 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/USD bigone 6.19 - 5.5 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD hitbtc 6.3749 - 5.4952 6.4896 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD zb-com 6.096 - 5.381 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC binance 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۴۴
EOS/BTC gate-io 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۵۲
EOS/ETH binance 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/ETH gate-io 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/USD gate-io 6.2211 - 5.375 6.288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/WAVES tidex 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bitfinex 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۴۸
EOS/BTC coinrail 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۴
EOS/BTC livecoin 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
EOS/ETH bitfinex 0.0218 - 0.0209 0.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۴۸
EOS/ETH livecoin 0.0166 - 0.0166 0.0166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۳:۳۲
EOS/KRW coinrail 2545 - 2545 2545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۱۶
EOS/USD bitfinex 6.137 - 5.3409 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD livecoin 6.5 - 5.3317 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/AUD synthetic 4.309 4.3144 4.2135 4.3302 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/BITCNY bigone 88.01 - 80 92.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BITCNY bigone 75.87 - 72.8 77.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC cobinhood 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
EOS/CAD synthetic 3.884 3.8866 3.7998 3.902 0.02 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/CNY synthetic 34.194 - 33.263 37.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۵۲
EOS/ETH cobinhood 0.0213 - 0.0213 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۱:۵۲
EOS/EUR synthetic 2.6465 2.6493 2.5879 2.6581 0.03 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/HKD synthetic 17.823 - 17.823 18.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۲۴
EOS/ILS synthetic 10.468 10.4825 10.234 10.5225 0.07 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/INR synthetic 162.24 - 162.24 171.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۸
EOS/MXN synthetic 56.696 56.745 55.366 56.955 0.57 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/MYR synthetic 12.392 12.403 12.112 12.451 0.10 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/PLN synthetic 11.3533 11.3714 11.0909 11.4158 0.10 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/RUB synthetic 188.83 189.01 184.42 189.74 1.54 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/SAR synthetic 11.114 11.1245 10.8636 11.1671 0.10 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/SEK synthetic 28.485 28.511 27.878 28.624 0.16 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/TRY synthetic 29.103 - 28.963 29.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۳۶
EOS/USD cobinhood 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
EOS/VND synthetic 68765 68830 67216 69094 617.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/ZAR synthetic 43.81 43.856 42.782 44.001 0.44 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/ETH etherdelta 0.0019 - 0.0019 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
EOS Index investing-com 2.6482 2.654 2.586 2.654 0.02 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۷
EOS AUD Index investing-com 4.309 4.3144 4.2135 4.3302 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS BTC Index investing-com 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۴۴
EOS CAD Index investing-com 3.884 3.8866 3.7998 3.902 0.02 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS CNY Index investing-com 20.958 20.978 20.477 21.057 0.16 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS HKD Index investing-com 23.034 23.085 22.509 23.161 0.25 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS ILS Index investing-com 10.468 10.4825 10.234 10.5225 0.07 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS INR Index investing-com 278.21 278.55 272.31 278.55 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۱
EOS KRW Index investing-com 3479.3 3485.8 3399.7 3501.3 19.30 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS MXN Index investing-com 56.696 56.745 55.366 56.955 0.57 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS MYR Index investing-com 12.392 12.403 12.112 12.451 0.10 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS PLN Index investing-com 11.3533 11.3714 11.0909 11.4158 0.10 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS RUB Index investing-com 188.83 189.01 184.42 189.74 1.54 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS SAR Index investing-com 11.114 11.1245 10.8636 11.1671 0.10 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS SEK Index investing-com 28.485 28.511 27.878 28.624 0.16 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS TRY Index investing-com 17.266 17.27 16.67 17.46 0.31 1.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۱
EOS VND Index investing-com 68765 68830 67216 69094 617.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS ZAR Index investing-com 43.81 43.856 42.782 44.001 0.44 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
Investing.com EOS Index investing-com 2.9492 2.9526 2.8834 2.9645 0.03 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
ای او اس / EOS 2.335 - 2.3045 2.4145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
EOS/BTC cbx 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۲۴
EOS/BTC exx 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۲۴
EOS/ETH cbx 0.0167 0.0166 0.0166 0.0167 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/USD cbx 2.9492 2.9509 2.8834 2.965 0.03 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/BCH okex 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۱۶
EOS/BTC exmo 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۲۰
EOS/BTC idax 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۴۴
EOS/BTC idcm 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
EOS/ETH abcc 0.0158 - 0.0158 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
EOS/ETH idax 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/ETH okex 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
EOS/HKD idcm 17.823 - 17.823 17.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
EOS/HKD idcm 23.034 23.085 22.509 23.161 0.25 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD abcc 2.9634 2.9352 2.87 2.9717 0.03 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD exmo 3.027 3.0388 2.9656 3.0388 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD idcm 2.952 2.954 2.882 2.965 0.03 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD okex 2.95 2.951 2.883 2.964 0.03 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/BTC bibox 0.2923 - 0.2923 0.2923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۰۱
EOS/CNY chbtc 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
EOS/ETH bibox 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
EOS/KRW upbit 2545 - 2545 2550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
EOS/KRW upbit 3475 3480 3385 3505 15.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD bibox 2.949 2.9504 2.8738 2.9666 0.03 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD bit-z 2.9496 2.9513 2.8755 2.9561 0.03 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD huobi 2.949 2.9508 2.883 2.9634 0.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD liqui 9.8185 - 9.6672 10.3938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD yobit 2.6874 2.561 2.561 2.6875 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۷
EOS/BCH coinex 0.0203 - 0.0203 0.0206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۴۴
EOS/BCH coinex 0.0127 0.0126 0.0126 0.0131 0.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۸
EOS/BTC chaoex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۴۴
EOS/BTC fatbtc 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۲۰
EOS/BTC zb-com 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۸:۱۳
EOS/CNY fatbtc 23.13 - 22.24 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
EOS/ETH chaoex 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/ETH fatbtc 0.0172 - 0.0169 0.0173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
EOS/INR bitbns 178.27 - 177.33 178.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
EOS/INR bitbns 278.21 278.55 272.31 278.55 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۱
EOS/INR zebpay 348.05 - 346.2 385.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸
EOS/LA latoken 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/TRY paribu 17.27 17.23 16.67 17.46 0.31 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۷
EOS/USD bigone 12.816 - 11.75 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bigone 2.9492 2.9509 2.8836 2.965 0.03 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD chaoex 2.9493 2.9507 2.8816 2.964 0.03 1.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD fatbtc 7.129 - 7.103 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
EOS/USD hitbtc 2.9485 2.9522 2.8836 2.9645 0.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD kraken 2.957 2.9585 2.8879 2.9637 0.02 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD zb-com 2.9483 2.9494 2.883 2.9628 0.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/BNB binance 0.1615 0.1617 0.1581 0.1623 0.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۱
EOS/BTC bitmart 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
EOS/BTC coinall 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۴۴
EOS/BTC coinegg 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
EOS/BTC coinmex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۲۰
EOS/ETH bitmart 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/ETH coinmex 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/KRW bithumb 3481 3489 3401 3500 21.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/KRW coinone 3480 3500 3400 3500 20.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۷
EOS/TRY koineks 16.84 16.75 16.75 16.84 0.14 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
EOS/USD binance 2.9495 2.9532 2.8827 2.9651 0.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD bitmart 2.9483 2.9532 2.8827 2.9647 0.03 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD coinegg 2.9506 2.9516 2.8836 2.9656 0.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD coinmex 2.9493 2.9518 2.861 2.9646 0.03 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD gate-io 2.9472 2.949 2.8847 2.9661 0.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/BRL coinbene 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۶:۳۲
EOS/BTC bitfinex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۸:۱۶
EOS/BTC bitforex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۴۴
EOS/BTC coinbene 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۴۴
EOS/ETH bitfinex 0.0168 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/ETH bitforex 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EOS/KRW coinrail 2880 - 2880 2880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۷
EOS/USD bitfinex 2.9623 2.9681 2.8964 2.9777 0.03 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD bitforex 2.9515 2.9535 2.8843 2.967 0.03 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD coinbene 2.9495 2.9509 2.8833 2.9648 0.03 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD dragonex 2.9497 2.9516 2.8826 2.9632 0.03 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD livecoin 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۷:۴۴
EOS/BTC cointiger 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
EOS/CNY synthetic 20.958 20.978 20.477 21.057 0.16 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/ETH cointiger 0.0167 0.0166 0.0166 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/HKD synthetic 23.134 23.165 22.603 23.229 0.24 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/INR synthetic 208.88 209.17 204.14 209.73 1.33 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/TRY synthetic 17.256 17.274 16.849 17.33 0.24 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/USD cobinhood 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
EOS/USD cointiger 2.9478 2.9487 2.8822 2.961 0.03 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴
EOS/THB bxthailand 77.5 - 77.5 77.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۴۸
EOS/THB bxthailand 82.85 - 67 82.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۰
EOS/USD coinbase-pro 2.956 2.953 2.887 2.968 0.03 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۴۴