کالایاب
شاخص یاب
زامبیا زامبیا
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0759
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:06:07
0 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.82%)
نوسان سالیانه

LSE EN

4,407
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:02:27
596 (11.91%)
تغییر ۳ ماهه
1,204 (21.46%)
تغییر ۶ ماهه
850 (16.17%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی زامبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 14.5399 - 14.5399 14.5399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 16.3849 - 16.3849 16.3849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
USD/ZMW - 13.1668 - 13.1668 13.1668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/USD - 0.0759 - 0.0759 0.0759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۶
ZMW/ZAR - 1.1183 1.1122 1.1097 1.1183 0.01 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
دلار / کواچا زامبیا 13.19 13.25 13.2 13.18 13.25 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳