کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0659
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:03:07
0 (5.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
29 (7.11%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:02:45
36 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
111 (1.97%)
تغییر ۶ ماهه
340 (5.81%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 4.129 - 4.129 4.1797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ARS/ZAR 0.4799 0.276 - 0.276 0.276 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
AUD/ZAR 10.5944 10.2811 - 10.2811 10.2811 0.04 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
BRL/ZAR 3.5533 3.7738 - 3.771 3.7738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
BWP/ZAR 1.3538 1.3765 - 1.3728 1.3765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CAD/ZAR 11.039 11.4514 - 11.4397 11.4514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/ZAR 14.6239 15.4371 - 15.4371 15.4371 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CNY/ZAR 2.1021 2.1484 - 2.1484 2.1484 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
CYP/ZAR - 28.751 - 28.751 28.751 0.07 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CZK/ZAR - 0.6523 - 0.6523 0.6523 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
DKK/ZAR 2.2343 2.257 - 2.257 2.257 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
EGP/ZAR - 0.914 - 0.914 0.914 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
EUR/ZAR 16.6636 16.8178 - 16.8178 16.8178 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
GBP/ZAR 18.5761 18.4025 - 18.4025 18.6824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GHS/ZAR - 2.814 - 2.814 2.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۴۲
HKD/ZAR 1.8333 1.939 - 1.9376 1.9578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
HUF/ZAR - 0.0516 - 0.0515 0.0519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
IDR/ZAR - 0.1067 - 0.1067 0.1079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
INR/ZAR 0.2062 0.2129 - 0.2126 0.2144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
JPY/ZAR 0.1307 0.1428 - 0.1428 0.1445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
KES/ZAR - 0.1452 - 0.1452 0.1466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
KRW/ZAR 1.2869 1.2631 - 1.2631 1.2631 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
LKR/ZAR - 0.0848 - 0.0848 0.0863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.5464 - 1.5464 1.5464 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MUR/ZAR - 0.4085 - 0.4085 0.4085 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MWK/ZAR - 0.0206 - 0.0206 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۱۲
MXN/ZAR 0.7602 0.7698 - 0.7698 0.7698 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
MYR/ZAR 3.5298 3.6305 - 3.6305 3.6305 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.0418 - 0.0418 0.0418 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NOK/ZAR 1.7139 1.6955 - 1.6955 1.6955 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.7072 - 9.7072 9.7072 0.05 0.53% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
OMR/ZAR - 39.3981 - 39.3981 39.3981 0.12 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.0946 - 0.0946 0.0946 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0025 - 0.0025 0.0025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۴۲
QAR/ZAR - 4.1733 - 4.1733 4.2186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
RON/ZAR - 3.5672 - 3.5672 3.6022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
RUB/ZAR 0.2139 0.2308 - 0.2308 0.2308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
RWF/ZAR - 0.0165 - 0.0165 0.0165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۸:۳۰
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 - 3.8309 3.8456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.576 - 1.576 1.576 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
SGD/ZAR 10.5412 10.9668 - 10.9668 11.0851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
SZL/ZAR - 0.9957 - 0.9957 0.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۴۲
THB/ZAR 0.4406 0.4927 - 0.4927 0.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
TND/ZAR - 5.3083 - 5.3083 5.3083 0.04 0.78% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
TRY/ZAR 2.3669 2.6528 - 2.6528 2.6528 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
TWD/ZAR 0.4696 0.4832 - 0.4832 0.4905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
TZS/ZAR - 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
UGX/ZAR - 0.0041 - 0.0041 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۳۰
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 259.62 - 259.62 259.62 0.20 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
XAU/ZAR - 22777.3 - 22777.3 22777.3 43.90 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
ZAR/AED 0.255 0.2421 - 0.2389 0.2421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/ARS 2.0823 3.6212 - 3.6212 3.6212 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
ZAR/AUD 0.0943 0.0972 - 0.0972 0.0972 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2645 - 0.2645 0.2647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
ZAR/BWP 0.7381 0.726 - 0.726 0.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
ZAR/CAD 0.0906 0.0873 - 0.0873 0.0874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
ZAR/CHF 0.0684 0.0648 - 0.0648 0.0648 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4646 - 0.4646 0.4646 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
ZAR/COP - 226.57 - 226.57 226.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۳۹
ZAR/CYP - 0.0348 - 0.0348 0.0348 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
ZAR/CZK 1.5422 1.5307 - 1.5307 1.5307 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
ZAR/DKK 0.447 0.4428 - 0.4428 0.4428 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
ZAR/EGP 1.2388 1.0934 - 1.0934 1.0934 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
ZAR/EUR 0.06 0.0594 - 0.0586 0.0594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/GBP 0.0538 0.0543 - 0.0535 0.0543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/GHS - 0.3525 - 0.3525 0.3525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۸:۳۶
ZAR/HKD 0.5451 0.5155 - 0.5104 0.5158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
ZAR/HUF 19.4 19.381 - 19.179 19.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
ZAR/IDR 993.84 923.1 - 913.3 923.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
ZAR/INR 4.8482 4.6954 - 4.6565 4.6996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 6.999 - 6.915 6.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
ZAR/KES 6.94 6.65 - 6.588 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
ZAR/KRW 77.585 79.0909 - 79.0909 79.0909 0.16 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 11.781 - 11.781 11.781 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
ZAR/LSL - 1.003 - 1.003 1.003 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6119 - 0.6119 0.6119 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/MUR - 2.2686 - 2.2686 2.2686 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/MWK - 47.2952 - 47.2952 47.2952 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
ZAR/MXN 1.314 1.2983 - 1.2983 1.2983 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/MYR 0.2844 0.27 - 0.27 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۱۲
ZAR/NAD 0.9993 0.9863 - 0.9863 0.9863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/NGN - 23.889 - 23.889 23.889 0.08 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/NOK 0.5828 0.5895 - 0.5895 0.5895 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1029 - 0.1029 0.1029 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/OMR 0.0267 0.0254 - 0.0254 0.0254 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.4306 - 3.4058 3.4306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
ZAR/PKR 8.4564 10.561 - 10.561 10.561 0.04 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
ZAR/PLN 0.2573 0.2575 - 0.2559 0.2575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
ZAR/PYG - 401.79 - 401.79 401.79 1.58 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۸
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2797 - 0.2771 0.2797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
ZAR/RUB 4.6716 4.3307 - 4.3296 4.3307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
ZAR/RWF - 61.234 - 61.234 61.234 0.24 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۸
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6341 - 0.6298 0.6345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/SGD 0.0947 0.0911 - 0.0901 0.0911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/SZL - 0.9807 - 0.9807 0.9807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۴۲
ZAR/THB 2.2645 2.0265 - 2.0008 2.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/TND - 0.1878 - 0.1878 0.1878 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
ZAR/TRY 0.4214 0.3767 - 0.3727 0.3767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/TWD 2.0621 1.9971 - 1.9971 1.9971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۳۹
ZAR/UGX - 249.71 - 249.71 249.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ZAR/UYU - 2.3968 - 2.3516 2.3968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 1.1564 - 1.1564 1.1564 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0658 0.0659 - 0.0659 0.0659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۰۳
دلار / راند آفریقای جنوبی 15.1762 15.2061 15.1955 15.1791 15.2062 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۳