شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.067
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:03:18
0 (6.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,579
قیمت روز
23 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:03:20
268 (4.58%)
تغییر ۳ ماهه
343 (5.79%)
تغییر ۶ ماهه
229 (4.28%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 4.0741 - 4.0741 4.0741 0.03 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ARS/ZAR 0.4799 0.2554 - 0.2554 0.2554 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
AUD/ZAR 10.5944 10.0408 - 10.0408 10.0408 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
BRL/ZAR 3.5533 3.5631 - 3.5631 3.5631 0.03 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
BWP/ZAR 1.3538 1.3666 - 1.3666 1.3666 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
CAD/ZAR 11.039 11.2927 - 11.2927 11.2927 0.09 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
CHF/ZAR 14.6239 14.9911 - 14.9911 14.9911 0.12 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CNY/ZAR 2.1021 2.1014 - 2.1014 2.1014 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
COP/ZAR - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
CYP/ZAR - 28.093 - 28.093 28.093 0.17 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CZK/ZAR - 0.6371 - 0.6371 0.6371 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
DKK/ZAR 2.2343 2.201 - 2.201 2.201 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
EGP/ZAR - 0.9117 - 0.9117 0.9117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
EUR/ZAR 16.6636 16.5055 - 16.5055 16.5055 0.17 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
GBP/ZAR 18.5761 19.088 - 19.088 19.088 0.32 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
GHS/ZAR - 2.7534 - 2.7534 2.7534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
HKD/ZAR 1.8333 1.9075 - 1.9075 1.9075 0.02 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
HUF/ZAR - 0.0493 - 0.0493 0.0493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
IDR/ZAR - 0.1047 - 0.1047 0.1047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/ZAR 0.2062 0.2083 - 0.2083 0.2083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
JPY/ZAR 0.1307 0.1371 - 0.1371 0.1371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
KES/ZAR - 0.1407 - 0.1407 0.1407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
KRW/ZAR 1.2869 1.2592 - 1.2592 1.2592 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
LKR/ZAR - 0.0823 - 0.0823 0.0823 0.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.529 - 1.529 1.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
MUR/ZAR - 0.3958 - 0.3958 0.3958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
MWK/ZAR - 0.0204 - 0.0204 0.0204 0.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
MXN/ZAR 0.7602 0.7673 - 0.7673 0.7673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
MYR/ZAR 3.5298 3.5687 - 3.5687 3.5687 0.03 0.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.041 - 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
NOK/ZAR 1.7139 1.6182 - 1.6182 1.6182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
NZD/ZAR 9.651 9.2909 - 9.2909 9.2909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
OMR/ZAR - 38.4166 - 38.4166 38.4166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.0943 - 0.0943 0.0943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
QAR/ZAR - 4.1265 - 4.1265 4.1265 0.07 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
RON/ZAR - 3.4797 - 3.4797 3.4797 0.05 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
RUB/ZAR 0.2139 0.233 - 0.233 0.233 0.00 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
RWF/ZAR - 0.016 - 0.016 0.016 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 - 3.8309 3.8456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5249 - 1.5249 1.5249 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
SGD/ZAR 10.5412 10.9005 - 10.9005 10.9005 0.07 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
SZL/ZAR - 0.9999 - 0.9999 0.9999 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
THB/ZAR 0.4406 0.492 - 0.492 0.492 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
TND/ZAR - 5.2453 - 5.2453 5.2453 0.04 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
TRY/ZAR 2.3669 2.5354 - 2.5354 2.5354 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
TWD/ZAR 0.4696 0.4883 - 0.4883 0.4883 0.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
TZS/ZAR - 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
UGX/ZAR - 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۵:۰۶
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 257.45 - 257.45 257.45 4.09 1.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
XAU/ZAR - 22062.1 - 22062.1 22062.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/AED 0.255 0.2453 - 0.2453 0.2453 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/ARS 2.0823 3.9163 - 3.9163 3.9163 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
ZAR/AUD 0.0943 0.0995 - 0.0995 0.0995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۶
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2802 - 0.2802 0.2802 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
ZAR/BWP 0.7381 0.7312 - 0.7312 0.7312 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
ZAR/CAD 0.0906 0.0885 - 0.0885 0.0885 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
ZAR/CHF 0.0684 0.0667 - 0.0667 0.0667 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4752 - 0.4752 0.4752 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
ZAR/COP - 230.8546 - 230.8546 230.8546 0.81 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
ZAR/CYP - 0.0356 - 0.0356 0.0356 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
ZAR/CZK 1.5422 1.5664 - 1.5664 1.5664 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
ZAR/DKK 0.447 0.454 - 0.454 0.454 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
ZAR/EGP 1.2388 1.0963 - 1.0963 1.0963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/EUR 0.06 0.0606 - 0.0606 0.0606 0.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/GBP 0.0538 0.0524 - 0.0524 0.0524 0.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/GHS - 0.363 - 0.363 0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/HKD 0.5451 0.5241 - 0.5241 0.5241 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/HUF 19.4 20.258 - 20.258 20.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
ZAR/IDR 993.84 941 - 941 941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
ZAR/INR 4.8482 4.798 - 4.798 4.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.289 - 7.289 7.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
ZAR/KES 6.94 6.899 - 6.899 6.899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
ZAR/KRW 77.585 79.3567 - 79.3567 79.3567 0.52 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 12.139 - 12.139 12.139 0.12 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/LSL - 0.9956 - 0.9956 0.9956 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.653 - 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/MUR - 2.3911 - 2.3911 2.3911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/MWK - 49.0124 - 49.0124 49.0124 0.31 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/MXN 1.314 1.3024 - 1.3024 1.3024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/MYR 0.2844 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۴۵
ZAR/NAD 0.9993 0.9863 - 0.9863 0.9863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/NGN - 24.397 - 24.397 24.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/NOK 0.5828 0.6176 - 0.6176 0.6176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1076 - 0.1076 0.1076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/OMR 0.0267 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.438 - 3.438 3.438 0.05 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/PKR 8.4564 10.597 - 10.597 10.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/PLN 0.2573 0.2594 - 0.2594 0.2594 0.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/PYG - 431.6907 - 431.6907 431.6907 1.35 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2868 - 0.2868 0.2868 0.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/RUB 4.6716 4.2893 - 4.2893 4.2893 0.05 1.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/RWF - 62.3283 - 62.3283 62.3283 0.21 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6552 - 0.6552 0.6552 0.01 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/SGD 0.0947 0.0917 - 0.0917 0.0917 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/SZL - 0.9985 - 0.9985 0.9985 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/THB 2.2645 2.0295 - 2.0295 2.0295 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/TND - 0.1907 - 0.1907 0.1907 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/TRY 0.4214 0.3941 - 0.3941 0.3941 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/TWD 2.0621 2.0613 - 2.0613 2.0613 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۰۶
ZAR/UGX - 248.7868 - 248.7868 248.7868 1.21 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۰۶
ZAR/UYU - 2.4846 - 2.4846 2.4846 0.02 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۰۶
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 1.1306 - 1.1306 1.1306 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۰۶
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0669 0.067 0.0669 0.0665 0.0673 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.9256 14.9352 - 14.8752 15.051 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۱۵