کالایاب
شاخص یاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23214
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 08:23:03
104 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
129 (0.55%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

53,618
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:33:04
38,313 (250.33%)
تغییر ۳ ماهه
44,745 (504.26%)
تغییر ۶ ماهه
263,868 (83.11%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ویتنام

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND 26411 25605 25577 25577 25605 3.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
GBP/VND 29445.8 28892 28787 28787 28892 43.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
RUB/VND 339.18 349.46 - 346.33 349.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VND/CAD - 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۲۱:۱۵
VND/EUR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۰
VND/GBP - 0.0034 - 0.0034 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۶
VND/JPY - 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
VND/XAF 0.0245 0.0256 - 0.0256 0.0256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
دلار / دونگ ویتنام 23209 23214 - 23211 23235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۲۳