کالایاب
شاخص یاب
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:41:06
0 (6.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

883
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:35
72 (8.88%)
تغییر ۳ ماهه
41 (4.87%)
تغییر ۶ ماهه
95 (12.06%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

517
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:33:12
36 (6.44%)
تغییر ۳ ماهه
50 (8.75%)
تغییر ۶ ماهه
22 (4.12%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/UAH 4.2374 3.6431 3.6533 3.6431 3.656 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
EUR/UAH 31.605 27.2045 27.3005 27.2045 27.3005 0.10 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
GBP/UAH 35.236 30.696 30.712 30.696 30.727 0.07 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
JPY/UAH 0.2479 0.2526 - 0.2526 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/UAH 0.4059 0.4136 - 0.4136 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/UAH 4.5267 4.5423 - 4.5423 4.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UAH/DKK 0.2316 0.2741 0.2729 0.2729 0.2741 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
UAH/EUR - 0.0366 - 0.0366 0.0366 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/PLN 0.1333 0.1485 - 0.1485 0.1485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۴:۳۳
UAH/RUB 2.4406 2.4406 - 2.4282 2.4406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 24.65 24.68 - 24.6655 24.7555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
هریونیا اوکراین / دلار 0.0405 0.0406 - 0.0405 0.0406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۴۱