کالایاب
شاخص یاب
تایوان تایوان
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:21:06
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,104
قیمت روز
3 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:35
145 (15.12%)
تغییر ۳ ماهه
150 (15.72%)
تغییر ۶ ماهه
233 (26.75%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,180
قیمت روز
35 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:32:48
512 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
424 (5.47%)
تغییر ۶ ماهه
453 (5.87%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایوان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/TWD 1.0214 1.0224 - 1.0218 1.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/TWD 21.851 21.138 - 21.138 21.138 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۶
BRL/TWD 7.56 7.57 - 7.57 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/TWD 22.78 23.365 - 23.365 23.365 0.09 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
CHF/TWD 30.163 31.076 - 31.076 31.076 0.07 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
CNH/TWD - 4.37 - 4.37 4.37 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۰۶
CNY/TWD 4.4736 4.3542 4.359 4.3542 4.359 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۶
DKK/TWD 4.6084 4.5671 4.5723 4.5585 4.5723 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/TWD 34.372 34.142 - 34.142 34.142 0.07 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۶
GBP/TWD 39.534 38.611 38.662 38.604 38.682 0.17 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
HKD/TWD 3.783 3.9588 - 3.9588 3.9588 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۶
IDR/TWD 0.2046 0.2195 - 0.2195 0.2197 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۳۰
INR/TWD 0.425 0.4305 - 0.4305 0.431 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۳۰
JPY/TWD 0.2696 0.2864 0.286 0.286 0.2864 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
KRW/TWD 2.6542 2.5166 2.5236 2.5166 2.5262 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۶
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/TWD 7.2533 7.4096 - 7.4096 7.4096 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
NOK/TWD 3.6468 3.6503 - 3.6468 3.6508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/TWD 19.903 19.591 - 19.591 19.591 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/TWD 0.4553 0.4558 - 0.4555 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
SAR/TWD 8.167 8.175 - 8.1717 8.1769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/TWD 22.372 22.52 22.522 22.453 22.522 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
THB/TWD 0.9095 1.0131 - 1.0131 1.0131 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۶
TRY/TWD 5.04 5.04 - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/AED 0.1198 0.1199 - 0.1198 0.1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
TWD/ARS 0.9784 0.9787 - 0.9783 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AUD 0.0443 0.0473 - 0.0473 0.0473 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۱۲
TWD/BBD 0.0636 0.0664 - 0.0664 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/BHD 0.0122 0.0124 - 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/BRL 0.132 0.1323 - 0.1313 0.1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CAD 0.0425 0.0429 - 0.0428 0.0429 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
TWD/CHF 0.0321 0.0322 - 0.0322 0.0322 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۱۲
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2291 0.2293 0.2291 0.2295 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/DKK 0.2101 0.2181 0.2184 0.2181 0.2185 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۶
TWD/EGP 0.582 0.584 - 0.5837 0.5842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EUR 0.0282 0.0292 - 0.0292 0.0292 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۶
TWD/GBP 0.0253 0.0259 - 0.0259 0.0259 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۶
TWD/HKD 0.2561 0.253 - 0.253 0.2535 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
TWD/HUF 9.1154 9.1252 - 9.1163 9.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/IDR 468.43 453.66 - 453.66 454.11 0.34 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۳۰
TWD/INR 2.2779 2.2974 - 2.2974 2.3199 0.02 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
TWD/ISK 3.4903 3.5099 - 3.5099 3.5131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JMD 4.3824 4.4839 - 4.4838 4.5053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JOD 0.0231 0.0232 - 0.0231 0.0232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۸
TWD/JPY 3.6043 3.496 - 3.496 3.503 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
TWD/KES 3.2615 3.3268 - 3.3254 3.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 38.463 38.484 38.356 38.484 0.13 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۶
TWD/LBP 48.02 50.27 - 49.53 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/LKR 5.118 5.3154 - 5.2422 5.3154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/LTL 0.0984 0.0984 - 0.0983 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MYR 0.1336 0.1351 0.1355 0.1351 0.1355 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۶
TWD/NAD 0.4696 0.4745 - 0.4744 0.4745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
TWD/NOK 0.274 0.2741 - 0.2741 0.2745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NPR 3.5812 3.6772 - 3.6772 3.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/NZD 0.0487 0.051 0.0509 0.0509 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
TWD/PAB 0.0318 0.0332 - 0.0332 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/PHP 1.7399 1.7424 - 1.742 1.7465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PKR 3.986 5.0676 5.0259 5.0257 5.0676 0.04 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/QAR 0.1188 0.1188 - 0.1188 0.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RON 0.1307 0.131 - 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RUB 2.1951 2.1951 - 2.1942 2.1954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/SAR 0.1222 0.1225 - 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/SEK 0.2966 0.3131 0.314 0.3131 0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
TWD/SGD 0.0445 0.0444 - 0.0444 0.0444 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
TWD/THB 1.0678 0.9863 0.9876 0.9863 0.9876 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
TWD/TRY 0.198 0.1987 - 0.1978 0.1994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/VEF 2625.2591 2631.8387 - 2629.5895 2638.6965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
TWD/XAF 18.49 18.49 - 18.49 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/XCD 0.0877 0.0887 - 0.0886 0.0887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۷
TWD/XOF 18.49 18.49 - 18.49 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/ZAR 0.4696 0.4732 0.4731 0.4731 0.4763 0.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/TWD 2.0621 2.0932 2.0957 2.0932 2.0957 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۶
دلار / دلار تایوان 30.935 30.965 30.961 30.865 31.015 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۷
دلار تایوان / دلار 0.0323 0.0323 0.0324 0.0323 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۲۱