کالایاب
شاخص یاب
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

TTD/USD

0.1476
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:06:24
0 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/TTD 7.616 7.471 - 7.471 7.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
GBP/TTD 8.491 8.408 - 8.408 8.408 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۶
TTD/GBP - 0.1185 - 0.1185 0.1185 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۶
TTD/USD - 0.1476 - 0.1476 0.1476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
دلار / دلار ترینیداد 6.7124 6.826 6.7999 6.7592 6.8322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۰