کالایاب
شاخص یاب
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:47:19
0 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,086
قیمت روز
3 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:01:42
121 (12.54%)
تغییر ۳ ماهه
109 (11.16%)
تغییر ۶ ماهه
159 (17.15%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,897
قیمت روز
2 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:34:26
47 (2.44%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
105 (5.27%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/THB 1.0884 1.0891 - 1.0888 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/THB 24.01 20.874 20.877 20.874 20.95 0.05 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۱۲
BRL/THB 8.06 8.06 - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/THB 25.018 23.031 - 23.006 23.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
CHF/THB 33.145 30.659 30.726 30.659 30.787 0.08 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۵۱
CNH/THB - 4.324 - 4.324 4.324 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۶
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/THB 5.0682 4.5225 4.5079 4.4977 4.5225 0.03 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
EUR/THB 37.799 33.642 33.58 33.555 33.642 0.09 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
GBP/THB 42.138 37.9 - 37.9 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۶
HKD/THB 4.1557 3.9037 3.9035 3.901 3.9045 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
IDR/THB 0.2248 0.2171 - 0.217 0.2172 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰
INR/THB 0.4671 0.4247 0.4248 0.4247 0.4261 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/THB 0.2962 0.282 0.2823 0.282 0.2824 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
KRW/THB 2.9166 2.5678 2.5646 2.5646 2.5728 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/THB 8.0001 7.284 7.3019 7.284 7.3075 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/THB 21.8981 19.348 19.335 19.335 19.37 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/THB 8.7066 8.7122 - 8.7077 8.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/THB 23.894 22.191 22.189 22.167 22.191 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۵۱
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/ARS 0.9183 0.9187 - 0.9178 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/AUD 0.0416 0.0479 0.0478 0.0478 0.0479 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۱۲
THB/BHD 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
THB/BRL 0.1239 0.1242 - 0.1233 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CAD - 0.0434 0.0433 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
THB/CHF - 0.0326 0.0325 0.0324 0.0326 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۵۱
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CNY 0.2094 0.2321 0.2313 0.2312 0.2321 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EUR - 0.0297 - 0.0297 0.0297 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۶
THB/GBP - 0.0264 - 0.0263 0.0264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۶
THB/HKD 0.2403 0.2559 0.256 0.2558 0.256 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/IDR 438.29 453.523 453.49 453.49 460.136 6.15 1.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
THB/INR 2.1375 2.3518 2.3498 2.349 2.357 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.5437 3.5392 3.538 3.5437 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KRW 34.215 38.878 38.919 38.81 38.919 0.11 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
THB/LBP 45.06 47.18 - 46.47 47.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MYR 0.1254 0.1371 0.1367 0.1363 0.1371 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
THB/NAD 0.4405 0.4451 - 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NPR 3.3599 3.4499 - 3.4499 3.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NZD - 0.0517 0.0516 0.0516 0.0517 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PKR 3.7457 5.096 5.1249 5.096 5.1272 0.04 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
THB/QAR 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 - 0.1149 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SGD - 0.045 - 0.045 0.045 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۵۱
THB/TRY 0.1857 0.1864 - 0.1857 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/TWD 0.9095 1.0114 - 1.0114 1.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۶
THB/USD 0.0328 0.0328 0.0327 0.0327 0.0328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۷
THB/XAF 17.35 17.35 - 17.35 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/XOF 17.35 17.35 - 17.35 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ZAR 0.4406 0.4827 0.4832 0.4799 0.4832 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۵۱
TRY/THB 5.37 5.38 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/THB 1.0678 0.9861 0.9845 0.9836 0.9861 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 45765 45772 45739 45772 81.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/THB 2.2645 2.0688 2.0674 2.0674 2.0805 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۵۱
دلار / بات تایلند 30.51 30.53 30.52 30.52 30.59 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۱۱