کالایاب
شاخص یاب
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.0682
قیمت روز
0 (0.89%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:51:22
0 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.33%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 14.6975 - 14.6975 14.6975 0.15 1.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
EUR/SZL 16.4 16.1597 - 16.1597 16.1597 0.12 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
GBP/SZL 18.284 18.233 - 18.233 18.233 0.08 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SZL/CHF - 0.0679 - 0.0679 0.0679 0.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SZL/EUR - 0.0618 - 0.0618 0.0618 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SZL/GBP - 0.0548 - 0.0548 0.0548 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SZL/USD - 0.0682 - 0.0682 0.0682 0.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SZL/ZAR - 0.9995 - 0.9995 0.9995 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/SZL - 0.9988 - 0.9988 0.9988 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
دلار / لیلانگنی سویس 14.6519 14.7542 14.754 14.674 14.7542 0.04 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۰۵