کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7281
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:30:33
0 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

49
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:24
7 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
7 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
10 (25.64%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

329
قیمت روز
2 (0.56%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:32:36
3 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
7 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
9 (2.85%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/SGD 0.0455 0.0243 0.0244 0.0243 0.0244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
AUD/SGD 1.0049 0.9395 0.939 0.939 0.9433 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
BRL/SGD 0.3368 0.3369 0.3368 0.3353 0.3369 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۴۸
BTC/SGD - 13695.53 - 13695.53 13695.53 350.28 2.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۲۱
CAD/SGD 1.0466 1.0361 - 1.0361 1.0375 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CHF/SGD 1.3871 1.3806 1.3804 1.3804 1.3842 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
CNY/SGD 0.1992 0.1938 0.1939 0.1938 0.1941 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
DKK/SGD 0.2117 0.2034 0.2032 0.2032 0.2038 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
EUR/SGD 1.5807 1.5189 1.5176 1.5176 1.5219 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
GBP/SGD 1.7608 1.7141 1.7125 1.7125 1.7174 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
HKD/SGD 0.1738 0.1755 - 0.1755 0.1757 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
IDR/SGD - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۴۵
INR/SGD - 0.0193 - 0.0193 0.0193 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰
JPY/SGD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۱۲
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.071 0.0709 0.0709 0.071 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۴۲
MYR/SGD 0.3329 0.33 0.328 0.328 0.33 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۳۶
NOK/SGD 0.1624 0.1627 - 0.1626 0.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/SGD 0.9151 0.8699 0.8714 0.8699 0.8738 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/SGD 0.3637 0.3643 - 0.3643 0.3645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.672 2.67 2.669 2.672 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/ARS 21.961 41.1135 41.103 41.069 41.1135 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/AUD 0.9949 1.0641 1.0645 1.0597 1.0645 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/BBD 1.4276 1.4908 - 1.4907 1.4984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/BHD 0.2743 0.2781 - 0.278 0.2783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/BRL 2.9638 2.963 - 2.963 2.9774 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SGD/CAD 0.9548 0.9649 - 0.9635 0.9649 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
SGD/CHF 0.7208 0.7242 0.7243 0.7223 0.7243 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/CNH - 5.158 - 5.158 5.158 0.03 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۳:۵۱
SGD/CNY 5.0089 5.1581 5.1575 5.1462 5.1581 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/DKK 4.7175 4.9157 4.9196 4.9056 4.9196 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/EGP 13.0643 13.1082 - 13.0992 13.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EUR 0.6322 0.6583 0.6588 0.6569 0.6588 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/GBP 0.5674 0.5832 0.5838 0.5821 0.5838 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/HKD 5.7479 5.696 - 5.6908 5.696 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
SGD/HUF 204.6 204.82 - 204.62 205.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10084 - 10058.6 10153.8 18.80 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
SGD/INR 51.102 51.762 - 51.762 51.983 0.24 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
SGD/ISK 78.34 78.78 - 78.78 78.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JMD 98.36 100.64 - 100.63 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JOD 0.5178 0.5215 - 0.5212 0.5216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/JPY 80.56 78.718 - 78.644 78.718 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
SGD/KES 73.2 74.67 - 74.62 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 865.84 863.83 862.98 865.84 2.78 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۶
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
SGD/LBP 1077.71 1128.31 - 1111.57 1128.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LKR 114.87 119.3 - 117.64 119.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.0863 14.0898 14.0863 14.0908 0.07 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
SGD/MYR 2.9991 3.0409 3.0384 3.0384 3.0461 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۶
SGD/NAD 10.539 10.6489 - 10.6442 10.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NOK 6.1501 6.4987 6.5212 6.4912 6.5212 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
SGD/NPR 80.38 82.53 - 82.53 82.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NZD 1.0919 1.1491 1.1472 1.144 1.1491 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/PAB 0.7133 0.7449 - 0.7449 0.7487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 - 39.09 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PKR 89.507 114.175 113.113 113.113 114.175 1.08 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
SGD/PLN 2.7148 2.8564 - 2.8477 2.858 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
SGD/QAR 2.666 2.6674 - 2.6663 2.6682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 - 2.9398 2.9442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RUB 49.27 49.27 - 49.24 49.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/SAR 2.7437 2.75 - 2.747 2.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/SEK 6.6572 7.0492 7.0732 7.0357 7.0732 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/THB 23.894 22.194 22.205 22.185 22.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/TRY 4.4438 4.1227 4.1342 4.1227 4.1511 0.03 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/TWD 22.372 22.52 22.522 22.453 22.522 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/VEF 58568.8073 58715.5963 - 58595.1805 58914.5003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SGD/XAF 415.04 415.04 - 415.01 417.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XCD 1.9687 1.9899 - 1.989 1.9905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XOF 415.04 415.04 - 415.01 426.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.656 10.6565 10.6405 10.7028 0.08 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
THB/SGD - 0.045 0.0451 0.045 0.0451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
TRY/SGD 0.2244 0.2425 0.2418 0.2408 0.2425 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
TWD/SGD 0.0445 0.0444 - 0.0444 0.0444 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
VEF/SGD 0.0118 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/SGD 0.0947 0.0938 0.094 0.0934 0.094 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
دلار / دلار سنگاپور 1.3734 1.3739 1.3733 1.3733 1.376 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
دلار سنگاپور / دلار 0.728 0.7281 0.7283 0.727 0.7283 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰