کالایاب
شاخص یاب
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1029
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 02:45:06
0 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

346
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:09
56 (19.31%)
تغییر ۳ ماهه
60 (20.98%)
تغییر ۶ ماهه
89 (34.63%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,568
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:26
23 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
22 (1.36%)
تغییر ۶ ماهه
13 (0.81%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.4746 2.6425 2.6459 2.6329 2.6459 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
ARS/SEK 0.3031 0.3032 - 0.3032 0.3037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.6411 6.6246 6.6246 6.645 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
BRL/SEK 2.2444 2.3665 - 2.3665 2.3665 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
CAD/SEK 6.9709 7.3011 - 7.3011 7.3011 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
CHF/SEK 9.2332 9.7444 9.7321 9.7321 9.7623 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/SEK 0.4088 0.4143 0.4134 0.4133 0.4146 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
DKK/SEK 1.411 1.4362 - 1.4362 1.4362 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۴
EUR/SEK 10.5233 10.7252 10.7099 10.7047 10.735 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
GBP/SEK 11.7286 12.1041 12.0861 12.0834 12.1135 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
HKD/SEK 1.1579 1.2407 - 1.2407 1.2407 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
INR/SEK 0.1302 0.1363 - 0.1363 0.1363 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
ISK/SEK - 0.0782 0.078 0.078 0.0782 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
JPY/SEK 0.0823 0.0894 0.0896 0.0892 0.0896 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
KRW/SEK - 0.0081 0.0082 0.0081 0.0082 0.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.0854 - 1.0854 1.0854 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
NZD/SEK 6.09 6.1457 - 6.1457 6.1457 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4657 2.4735 2.465 2.4735 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
RUB/SEK 0.1351 0.1504 0.1501 0.1501 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
SAR/SEK 2.4236 2.4247 - 2.424 2.4271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ARS 3.2979 3.299 - 3.2965 3.2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1505 0.1509 0.1504 0.1509 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/BHD 0.0412 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/BRL 0.4451 0.4459 - 0.4424 0.4459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CAD 0.1434 0.1369 - 0.1369 0.1369 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
SEK/CHF 10.823 10.25 10.22 10.22 10.25 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CNH - 0.733 - 0.733 0.733 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۲۱
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CZK 2.4436 2.4128 2.4178 2.4114 2.4179 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
SEK/DKK 0.7084 0.696 0.6971 0.6954 0.6974 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0932 0.0933 0.0931 0.0933 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
SEK/GBP 0.0852 0.0826 0.0827 0.0825 0.0827 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
SEK/HKD 0.8633 0.8636 - 0.8628 0.8638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/INR 7.6786 7.3348 - 7.3348 7.3348 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
SEK/ISK 11.764 12.719 12.738 12.705 12.738 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JOD 0.0778 0.0783 - 0.0779 0.0784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SEK/JPY 12.1129 11.1536 - 11.1536 11.1536 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LBP 161.85 169.45 - 166.9 169.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NAD 1.5828 1.5993 - 1.5982 1.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9208 - 0.9208 0.9208 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SEK/NPR 12.07 12.4 - 12.39 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PAB 0.1071 0.1119 - 0.1119 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PLN 0.4077 0.4051 0.404 0.404 0.4054 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
SEK/QAR 0.4004 0.4006 - 0.4003 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RUB 7.3989 6.6412 6.6391 6.6391 6.658 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
SEK/SAR 0.412 0.413 - 0.4125 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 - 0.6669 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/VEF 8993.4747 9016.0147 - 8985.0287 9059.6122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SEK/XAF 62.33 62.33 - 62.33 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/XCD 0.2957 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/XOF 62.33 62.33 - 62.33 64.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/ZAR 1.583 1.5065 1.5114 1.5065 1.5207 0.02 1.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
SGD/SEK 6.6572 7.0623 7.0492 7.0357 7.0732 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/SEK 1.4955 1.4962 - 1.4957 1.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SEK 0.2966 0.3137 - 0.3137 0.3137 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۶
VEF/SEK 0.076 0.0761 - 0.076 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/SEK 0.6312 0.6635 0.6612 0.657 0.6635 0.01 1.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
دلار / کرون سوئد 9.7175 9.7242 9.725 9.7191 9.7366 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۵۰
کرون سوئد / دلار 0.1028 0.1029 0.1028 0.1027 0.1029 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۴۵