کالایاب
شاخص یاب
سیشل سیشل
سیشل
سیشل

SCR/USD

0.0713
قیمت روز
0 (3.03%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:51:21
0 (3.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.03%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سیشل

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SCR 14.736 14.761 14.148 14.148 14.761 0.36 2.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
GBP/SCR 16.429 16.909 15.972 15.972 16.909 0.68 4.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SCR/GBP - 0.0583 0.0549 0.0548 0.0583 0.00 4.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
SCR/USD - 0.0713 0.0685 0.0684 0.0713 0.00 3.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۱
دلار / روپیه سیشل 13.62 13.78 13.9 13.78 14.3322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰