کالایاب
شاخص یاب
روسیه روسیه
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:36:06
0 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
427 (21.73%)
تغییر ۳ ماهه
329 (15.95%)
تغییر ۶ ماهه
475 (24.78%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,591
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:02:57
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
160 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
386 (9.19%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی روسیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RUB 18.3137 18.3137 - 18.3109 18.3198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/RUB 2.2431 2.2431 - 2.2419 2.2437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 44.556 - 44.556 44.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
AZN/RUB 39.5327 39.5738 - 39.5024 39.5804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/RUB 16.61 15.995 - 15.995 15.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BTC/RUB - 674654 - 674654 694613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
BYN/RUB 32.9917 33.1331 - 32.979 33.1385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 49.665 - 49.665 49.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CHF/RUB 68.35 67.66 - 67.66 67.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
CNY/RUB 9.8234 9.8234 - 9.8224 9.8275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/RUB 3.0238 3.0294 - 3.027 3.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 - 10.4325 10.4429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/RUB 77.93 73.5644 - 73.0423 73.5644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
GBP/RUB 86.818 81.051 - 81.051 81.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
GEL/RUB 26.0736 26.0736 - 26.0654 26.0809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
HKD/RUB 8.5697 8.5697 - 8.5673 8.5725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/RUB 0.2407 0.2407 - 0.2405 0.2409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/RUB 0.9635 0.9635 - 0.9634 0.9639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
ISK/RUB 0.6271 0.6271 - 0.6266 0.6271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/RUB 0.6107 0.6256 - 0.6256 0.6256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
KGS/RUB 0.969 0.97 - 0.9683 0.9702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KRW/RUB - 0.0543 - 0.0543 0.0543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
KZT/RUB 0.1857 0.1884 - 0.1864 0.1884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
LTL/RUB 21.4418 21.4418 - 21.3535 21.4418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MDL/RUB 4.0427 4.0469 - 4.0201 4.0476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RUB 3.5537 3.3129 - 3.3129 3.3129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
NOK/RUB 8.0088 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۲۱
NZD/RUB 45.11 45.11 - 45 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/RUB 1.2607 1.2607 - 1.2594 1.2607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 - 0.5492 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/RUB 18.14 17.811 - 17.811 17.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
RON/RUB 1 1 - 1.0000 1.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RUB/AED 0.0546 0.0546 - 0.0546 0.0549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
RUB/AMD 6.747 7.5175 - 7.1745 7.5175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ARS 0.4457 0.4459 - 0.4458 0.4461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/AUD 0.0202 0.0224 - 0.0224 0.0225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۱۵
RUB/AZN 0.0252 0.0254 - 0.0254 0.0256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
RUB/BGN 0.025 0.0252 - 0.0252 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
RUB/BRL 0.0602 0.0603 - 0.0599 0.0603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/BYN 0.0302 0.0303 - 0.0303 0.0305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/CAD 0.0194 0.0201 - 0.0201 0.0201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
RUB/CHF 0.0146 0.0148 - 0.0148 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RUB/CLP 9.86 9.88 - 10.07 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CNY 0.1018 0.1018 - 0.1018 0.1022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
RUB/CZK 0.3301 0.3307 - 0.3307 0.3311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/DKK 0.0957 0.1013 - 0.1013 0.1013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RUB/EGP 0.2653 0.266 - 0.2659 0.2662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/EUR 0.0128 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RUB/GBP 0.0115 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RUB/HKD 0.1167 0.1167 - 0.1167 0.1167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۲
RUB/HUF 4.1528 4.1573 - 4.1542 4.1621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 - 216.32 216.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/INR 1.0377 1.038 - 1.0377 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ISK 1.5902 1.5991 - 1.5991 1.6004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/JMD 1.9964 2.0427 - 2.0427 2.0532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/JPY 1.6373 1.5968 - 1.5968 1.5968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
RUB/KES 1.4858 1.5155 - 1.5152 1.5265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/KRW 16.61 18.383 - 18.362 18.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
RUB/KZT 5.3068 5.3838 - 5.3767 5.3838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/LBP 21.87 22.9 - 22.57 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/LKR 2.3315 2.4214 - 2.3882 2.4214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/LVL - 0.016 - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
RUB/MAD 0.1369 0.1446 - 0.1407 0.1446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
RUB/MXN 0.2813 0.3015 - 0.3015 0.3015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RUB/MYR 0.0609 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
RUB/NAD 0.2139 0.2161 - 0.2161 0.2162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۲
RUB/NOK 0.1248 0.1249 - 0.1249 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/NPR 1.6315 1.6752 - 1.6752 1.6834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/PHP 0.7927 0.7938 - 0.7935 0.7956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/PKR 1.7916 1.8326 - 1.8205 1.8326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/PLN 0.0551 0.0595 - 0.0595 0.0595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RUB/QAR 0.0541 0.0541 - 0.0541 0.0541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۲
RUB/SAR 0.0557 0.0558 - 0.0558 0.0558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۲
RUB/SEK 0.1351 0.1456 - 0.1456 0.1456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/TRY 0.0902 0.0905 - 0.0902 0.0908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/TWD 0.4553 0.4558 - 0.4555 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
RUB/UAH 0.4059 0.4136 - 0.4136 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/VEF 1270.0171 1273.2001 - 1266.5743 1276.4545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
RUB/VND 339.18 349.46 - 346.33 349.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/XAF 8.42 8.42 - 8.42 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/XOF 8.42 8.42 - 8.42 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ZAR 0.2139 0.2307 - 0.2307 0.2307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
SAR/RUB 17.9357 17.9357 - 17.9314 17.9421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SDR/RUB 93.863 93.863 - 93.8202 93.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SEK/RUB 7.3989 6.8683 - 6.8683 6.8683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
SGD/RUB 49.27 49.27 - 49.24 49.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TJS/RUB 7.175 7.1824 - 7.132 7.1836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TMT/RUB 19.175 19.195 - 19.1507 19.1982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/RUB 11.07 11.07 - 11.06 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/RUB 2.1951 2.1951 - 2.1942 2.1954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/RUB 2.4406 2.4406 - 2.4282 2.4406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UZS/RUB 0.0087 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/RUB 0.55 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/RUB - 1150.11 - 1150.11 1150.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
XAU/RUB - 100761.39 - 100761.39 100803.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۵۴
ZAR/RUB 4.6716 4.3253 - 4.3253 4.3253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
JPY/RUB RTS 0.6103 0.6103 - 0.6087 0.6104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
USD/RUB TOM 65.995 66.055 - 65.9667 66.0578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۴
دلار / روبل روسیه 65.995 66.055 - 65.9667 66.0578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۴
روبل روسیه / دلار 0.0152 0.0152 - 0.0151 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۶