کالایاب
شاخص یاب
پاراگوئه پاراگوئه
پاراگوئه
پاراگوئه

گورانی پاراگوئه / دلار

0.00018
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاراگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PYG 188.06 195.55 - 195.55 196.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BOB/PYG 819.91 852.56 - 852.56 852.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PYG 1392.54 1447.99 - 1447.94 1464.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/PYG 8.4935 8.8318 - 8.8126 8.8778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
COP/PYG 1.8932 1.9685 - 1.9685 1.9779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
EUR/PYG 6528.1 6998 - 6998 6998 18.10 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
MXN/PYG 297.93 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/ARS 0.0052 0.0052 - 0.0051 0.0053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۸
PYG/BOB 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۳
PYG/BRL 0.0007 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
PYG/CLP 0.1154 0.1155 - 0.1149 0.1178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PYG/COP 0.5176 0.5183 - 0.5158 0.5183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
PYG/UYU 0.0054 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/VEF 43.1516 43.2601 - 43.2601 43.2601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۵:۵۱
UYU/PYG 179.32 186.46 - 186.46 186.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
VEF/PYG 0.23 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PYG - 432.5511 - 432.5511 432.5511 4.19 0.98% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
دلار / گورانی پاراگوئه 6350.82 6378.43 6375.21 6358.03 6390.64 18.43 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۳
گورانی پاراگوئه / دلار 0.000200 0.00018 - 0.00017 0.000182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰