کالایاب
شاخص یاب
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2548
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:45:27
0 (3.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

140
قیمت روز
1 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:01:24
23 (19.66%)
تغییر ۳ ماهه
23 (19.66%)
تغییر ۶ ماهه
35 (33.33%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,506
قیمت روز
13 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:03:19
164 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
194 (7.17%)
تغییر ۶ ماهه
27 (1.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0087 1.0103 - 1.0101 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PLN 0.1235 0.1237 - 0.1237 0.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.6843 2.6865 2.6843 2.6893 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BRL/PLN 0.9149 0.9163 - 0.9161 0.9222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/PLN - 40157.52 40289.6 40157.52 40289.6 9.91 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
CAD/PLN 2.8427 2.961 - 2.9568 2.961 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CHF/PLN 3.766 3.944 3.9456 3.9413 3.9484 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
CNY/PLN 0.5411 0.5558 - 0.5545 0.5558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
CZK/PLN 0.1667 0.1675 0.1673 0.1673 0.1675 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۳
DKK/PLN 0.5754 0.5811 0.5815 0.5805 0.5815 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2899 4.3393 4.3424 4.3393 4.3424 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
GBP/PLN 4.783 4.8976 4.8993 4.8976 4.8993 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
HKD/PLN 0.4722 0.5014 0.5017 0.5008 0.5017 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
HRK/PLN - 0.5764 - 0.576 0.5764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۴۵
HUF/PLN - 0.013 - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۰
JPY/PLN 0.0337 0.0363 - 0.0362 0.0363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰
LTL/PLN - 1.2332 - 1.2322 1.2332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۱۲
MXN/PLN 0.1957 0.2028 0.2027 0.2025 0.2028 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
NOK/PLN 0.4411 0.4395 0.4389 0.4389 0.4395 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/PLN 2.4856 2.4857 2.4886 2.4857 2.4886 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/AED 0.9903 0.9909 - 0.9902 0.9911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ARS 8.0861 8.0888 - 8.0817 8.0916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/BBD 0.5257 0.549 - 0.5489 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/BHD 0.101 0.1024 - 0.1023 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/BRL 1.0913 1.0931 - 1.0857 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CHF 0.2654 0.2534 0.2533 0.2531 0.2536 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/COP - 834.25 - 834.25 834.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
PLN/CZK 5.9885 5.962 5.959 5.959 5.969 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PLN/DKK 1.7367 1.7202 1.7187 1.7187 1.7218 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2304 0.2302 0.2302 0.2304 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PLN/GBP 0.2089 0.2041 0.204 0.204 0.2041 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PLN/HKD 2.1166 2.1172 - 2.1158 2.1181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 76.709 76.689 76.689 76.853 0.22 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/ISK 28.85 29.01 - 29 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/JMD 36.22 37.06 - 37.05 37.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/JOD 0.1907 0.192 - 0.1919 0.1921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JPY 29.695 27.551 27.532 27.532 27.587 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LBP 396.83 415.47 - 409.21 415.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LKR 42.3 43.93 - 43.31 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 4.9275 4.9314 4.9275 4.9345 0.03 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 - 3.9192 3.9227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.2735 2.2762 2.2735 2.2767 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/NPR 29.6 30.39 - 30.39 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/PAB 0.2626 0.2743 - 0.2742 0.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/PHP 14.38 14.4 - 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 - 0.9815 0.9826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/RON 1.0804 1.0831 - 1.0818 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RUB 18.14 17.811 - 17.811 17.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
PLN/SAR 1.0103 1.0126 - 1.0117 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4657 2.4735 2.465 2.4735 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/TRY 1.6363 1.6419 - 1.6357 1.6481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/VEF 25249.1694 25301.9037 - 25285.9025 25345.3422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/XAF 152.82 152.82 - 152.82 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XCD 0.7249 0.7327 - 0.7322 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XOF 152.82 152.82 - 152.82 157.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/PLN - 0.9018 - 0.9018 0.9021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
RUB/PLN 0.0551 0.061 0.0609 0.0608 0.061 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
SAR/PLN 0.9879 0.9895 - 0.9891 0.9902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PLN 0.4077 0.4051 0.404 0.404 0.4054 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
SGD/PLN 2.7148 2.8564 - 2.8477 2.858 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
TRY/PLN 0.6096 0.6925 - 0.6848 0.6925 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
UAH/PLN 0.1333 0.1485 - 0.1485 0.1485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۴:۳۳
VEF/PLN 0.0323 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2679 0.2681 0.2659 0.2682 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
دلار / زلوتی لهستان 3.9245 3.9256 - 3.9131 3.9345 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵
زلوتی لهستان / دلار 0.2547 0.2548 - 0.2543 0.2557 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵