کالایاب
شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:24:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,548
قیمت روز
16 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:08
966 (21.08%)
تغییر ۳ ماهه
1,218 (28.13%)
تغییر ۶ ماهه
1,853 (50.15%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,733
قیمت روز
158 (1.07%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:03:07
1,498 (9.23%)
تغییر ۳ ماهه
3,891 (20.89%)
تغییر ۶ ماهه
5,448 (27.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 33.326 42.699 42.385 42.385 42.699 0.31 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
ARS/PKR 4.02 4.11 - 4.08 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PKR 89.997 107.293 - 107.293 107.293 0.82 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
BHD/PKR 324.44 416.06 412.91 412.91 416.06 3.13 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
BRL/PKR 29.76 30.44 - 30.25 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PKR 93.804 117.344 117.342 117.334 117.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
CHF/PKR 122.45 157.598 156.522 156.522 157.598 1.28 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PKR 18.71 23.226 23.046 23.01 23.226 0.15 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
EGP/PKR 6.8489 9.615 9.542 9.542 9.615 0.04 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
EUR/PKR 139.5 173.152 172.615 172.615 173.152 0.35 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
GBP/PKR 157.4 195.6 194.1 194.1 195.6 2.20 1.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
HKD/PKR 15.594 19.896 - 19.896 19.901 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/PKR 1.7533 2.1735 - 2.1719 2.1735 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
ISK/PKR 1.1235 1.1492 - 1.141 1.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.4391 - 1.4391 1.4391 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
KWD/PKR 403.73 512.42 - 512.42 512.42 0.07 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۱۲
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/PKR 29.863 37.17 37.42 37.17 37.45 0.31 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/PKR 81.699 99.447 98.581 98.577 99.447 0.93 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
OMR/PKR 317.91 407.39 404.37 404.37 407.39 2.98 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PHP/PKR 2.2586 2.3103 - 2.2934 2.3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/EUR - 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۹
PKR/GBP - 0.0051 - 0.0051 0.0051 0.00 1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ISK 0.8775 0.8824 - 0.8787 0.8826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/JPY 0.9036 0.6943 - 0.6942 0.6943 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LBP 12.07 12.64 - 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/NPR 0.9003 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/PHP 0.4374 0.4381 - 0.436 0.4391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 - 0.5492 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/USD - 0.0064 - 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۲۴
PKR/XAF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/XOF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ZAR - 0.0933 0.094 0.0933 0.0944 0.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
QAR/PKR 33.62 43.06 42.75 42.75 43.06 0.33 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
RUB/PKR 1.7916 1.8326 - 1.8205 1.8326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PKR 32.631 41.799 41.499 41.499 41.799 0.30 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PKR 89.507 114.175 113.113 113.113 114.175 1.08 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
THB/PKR 3.7457 5.1393 - 5.1393 5.1393 0.04 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
TRY/PKR 19.83 20.28 - 20.14 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/PKR 3.986 5.0676 5.0259 5.0257 5.0676 0.04 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
VEF/PKR 1.06 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PKR 8.4564 10.708 10.636 10.585 10.708 0.15 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / روپیه پاکستان 156.3 157.5 156.3 156.05 157.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷