کالایاب
شاخص یاب
پاپوا گینه نو پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو

PGK/USD

0.2937
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:47:20
0 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.31%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاپوا گینه نو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/PGK - 2.3238 2.3343 2.3238 2.3343 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
EUR/PGK 3.7377 3.749 - 3.749 3.749 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۵
GBP/PGK 4.1669 4.2193 - 4.2193 4.2193 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۵
PGK/AUD - 0.4298 0.4269 0.4269 0.4298 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
PGK/GBP - 0.2367 - 0.2367 0.2367 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۵
PGK/USD - 0.2937 - 0.2937 0.2937 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۴۷
دلار / پاپوا گینه نو 3.3167 3.4904 3.5026 3.4904 3.5026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۱۳