کالایاب
شاخص یاب
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2991
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:26
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.16%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,506
قیمت روز
32 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:26
806 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,481 (7.06%)
تغییر ۶ ماهه
632 (3.35%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.1076 0.0591 - 0.0591 0.0591 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۱۲
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PEN 0.7963 0.8185 0.8186 0.812 0.8193 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CAD/PEN - 2.5165 - 2.5072 2.5249 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CLP/PEN 0.0049 0.0047 - 0.0046 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۴۵
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
EUR/PEN 3.7331 3.6897 3.701 3.6897 3.701 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
GBP/PEN 4.2508 4.1652 4.1443 4.1443 4.1652 0.02 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
MXN/PEN 0.1704 0.1724 0.1723 0.1723 0.1724 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PEN/ARS 9.1005 16.9193 16.938 16.8851 16.9555 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PEN/BOB 2.0356 2.1405 - 2.1405 2.1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/BRL 1.2284 1.2208 1.2228 1.2198 1.2296 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PEN/CAD - 0.3973 - 0.3973 0.3993 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
PEN/CLP 201.41 212.7379 - 212.2479 212.7379 0.49 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۵
PEN/COP 903.71 1009.1472 - 1009.1472 1009.1472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۳۶
PEN/EUR - 0.2709 0.2699 0.2699 0.2709 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PEN/GBP - 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
PEN/MXN 5.7446 5.7954 5.803 5.7954 5.8329 0.05 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/UYU 9.3898 9.7043 - 9.7043 9.7043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/VEF 24404.0429 24465.2059 - 24465.2059 24483.9248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
UYU/PEN 0.1025 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/PEN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
دلار / سول پرو 3.3438 3.3453 3.3463 3.3403 3.3463 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
سول پرو / دلار 0.2989 0.2991 0.299 0.299 0.3003 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳