کالایاب
شاخص یاب
عمان عمان
عمان
عمان

OMR/USD

2.5922
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:29:20
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:01:13
2 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
2 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
3 (27.27%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,001
قیمت روز
7 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:02:45
83 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
85 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
494 (10.99%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عمان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/OMR 0.1045 0.1052 - 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ARS/OMR 0.0128 0.0129 - 0.0129 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/OMR 0.0948 0.0954 - 0.0953 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/OMR 0.056 0.0564 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
EUR/OMR 0.4443 0.4242 0.4243 0.4242 0.4247 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
GBP/OMR 0.4954 0.4791 0.479 0.4779 0.4791 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
HKD/OMR 0.0489 0.0492 - 0.0491 0.0492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/OMR 0.0457 0.046 - 0.0459 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
OMG/USD - 1.1787 1.1831 1.1073 1.2052 0.07 6.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
OMR/AED - 9.5375 9.5345 9.5345 9.5375 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
OMR/GBP 2.005 2.0823 2.0734 2.0734 2.0823 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
OMR/PKR 317.91 407.39 404.37 404.37 407.39 2.98 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
OMR/USD - 2.5922 2.5926 2.5881 2.5966 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۹
OMR/ZAR - 38.0284 38.0004 38.0004 38.1678 0.24 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SAR/OMR 0.1023 0.103 - 0.1029 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/OMR 0.0631 0.0636 - 0.0635 0.0638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/OMR 0.0267 0.0263 0.0262 0.0262 0.0263 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
دلار / ریال عمان 0.385 0.385 - 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶