کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.635
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:17:20
0 (2.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
9 (19.15%)
تغییر ۳ ماهه
11 (24.44%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

NZX 50

377
قیمت روز
1 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:22
17 (4.58%)
تغییر ۳ ماهه
22 (6.05%)
تغییر ۶ ماهه
36 (10.52%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4059 0.4301 0.4303 0.4281 0.4303 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
ARS/NZD 0.0497 0.0497 - 0.0497 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/NZD 0.3681 0.3683 - 0.3679 0.3714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/NZD - 16060.19 16142.3 16060.19 16142.3 95.26 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
CAD/NZD 1.1434 1.1894 - 1.1868 1.1916 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
CHF/NZD 1.5148 1.5844 1.5897 1.5844 1.592 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
CNY/NZD 0.2177 0.2224 0.223 0.2224 0.223 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
DKK/NZD 0.2315 0.2333 0.2331 0.2321 0.2333 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
HKD/NZD 0.1899 0.2017 0.202 0.2016 0.202 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
IDR/NZD - 0.0112 - 0.0112 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۵:۳۰
INR/NZD - 0.022 - 0.0219 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
JPY/NZD 0.0135 0.0146 - 0.0145 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
KRW/NZD - 0.1327 - 0.1327 0.1327 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MYR/NZD 0.3638 0.3763 0.3779 0.3763 0.378 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AED 2.4626 2.3227 2.325 2.3227 2.331 0.02 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/ARS 20.1039 20.1086 - 20.0674 20.1316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9255 0.926 0.9234 0.926 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
NZD/BBD 1.3071 1.3651 - 1.3647 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BHD 0.2511 0.2546 - 0.2541 0.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BRL 2.7136 2.7182 - 2.694 2.7202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BYN 1.3608 1.3667 - 1.3662 1.3744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.493 4.479 4.479 4.493 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/CNY 4.5864 4.491 4.4785 4.4785 4.491 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/CZK 14.8851 14.846 14.865 14.846 14.887 0.08 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
NZD/DKK 4.3192 4.2837 4.2878 4.2837 4.3071 0.03 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EUR 0.5791 0.5743 0.5755 0.5743 0.5755 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/GBP 0.5195 0.5092 0.5101 0.5092 0.5101 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/HKD 5.2634 4.9562 4.9486 4.9486 4.9599 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
NZD/HUF 187.336 191.55 191.61 190.96 191.61 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
NZD/IDR 9597.1 8787 8768.6 8768.6 8805.1 132.40 1.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
NZD/INR 46.801 45.424 45.432 45.344 45.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
NZD/ISK 71.73 72.14 - 71.99 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JMD 90.06 92.15 - 92.12 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JOD 0.4741 0.4775 - 0.4763 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 752.97 752.63 751.77 752.97 1.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
NZD/LBP 986.79 1033.13 - 1015.81 1033.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LFX - 1.2985 1.2974 1.2974 1.2988 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
NZD/LKR 105.18 109.23 - 107.51 109.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.3388 12.3187 12.3187 12.3388 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/MYR 2.7461 2.6561 2.6439 2.6438 2.6561 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
NZD/NAD 9.6499 9.7505 - 9.7273 9.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/NOK 5.6313 5.6717 5.664 5.664 5.6794 0.03 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/NPR 73.6 75.57 - 75.55 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PAB 0.6531 0.6821 - 0.6819 0.6861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 33.023 33.021 33.021 33.111 0.18 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/PKR 81.699 98.515 99.712 98.515 99.712 1.31 1.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/PLN 2.4856 2.4894 2.4905 2.4894 2.4962 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/QAR 2.4411 2.4424 - 2.4366 2.4449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 - 2.687 2.6962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RUB 45.11 45.11 - 45 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SAR 2.5123 2.518 - 2.5104 2.5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SEK 6.09 6.1379 6.1351 6.1119 6.1379 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/SGD 0.9151 0.8713 0.8706 0.8706 0.8731 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/THB 21.8981 19.348 19.335 19.335 19.37 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/TRY 4.0689 3.6156 3.6224 3.6156 3.6315 0.02 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/TWD 19.903 19.588 - 19.588 19.588 0.10 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
NZD/VEF 64149.624 64283.604 - 64274.008 65166.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
NZD/XAF 380.02 380.02 - 379.97 382.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XCD 1.8026 1.822 - 1.8179 1.8237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XOF 380.02 380.02 - 379.97 390.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.3368 9.3411 9.2925 9.3411 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
PHP/NZD - 0.0302 0.0301 0.0301 0.0302 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۵۱
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/NZD 0.3975 0.3976 - 0.3973 0.3986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/NZD 1.0919 1.1471 1.1484 1.1449 1.1484 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
THB/NZD - 0.0517 0.0516 0.0516 0.0517 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
TRY/NZD 0.2453 0.2454 - 0.2452 0.2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NZD 0.0487 0.051 0.0509 0.0509 0.051 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
VEF/NZD 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NZD 0.1035 0.107 0.1071 0.107 0.1075 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.963 1.9597 1.9597 1.963 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / دلار نیوزیلند 1.5743 1.5753 1.576 1.5751 1.5823 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۷
دلار نیوزیلند / دلار 0.6349 0.635 0.6349 0.6324 0.6352 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۷
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.7408 1.7373 1.7373 1.7408 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 68.621 68.394 68.394 68.621 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.8404 - 0.8388 0.8422 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6309 0.6287 0.6277 0.6309 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0801 1.0797 1.0797 1.0821 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶