کالایاب
شاخص یاب
نیکاراگوئه نیکاراگوئه
نیکاراگوئه
نیکاراگوئه

کوردوبا نیکاراگوئه / دلار

0.0302
قیمت روز
0 (1%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:30:33
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.82%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیکاراگوئه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/NIO 36.256 36.92 - 36.92 36.92 0.06 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
GBP/NIO 40.975 41.867 41.651 41.651 41.903 0.16 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
NIO/GBP - 0.0239 0.024 0.0239 0.024 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / کوردوبا نیکاراگوئه 33.09 34 34.23 34 34.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
کوردوبا نیکاراگوئه / دلار 0.0294 0.0302 0.0299 0.0297 0.0304 0.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰