کالایاب
شاخص یاب
نیجریه نیجریه
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:48:17
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,131
قیمت روز
17 (1.52%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:33:11
107 (8.62%)
تغییر ۳ ماهه
271 (19.33%)
تغییر ۶ ماهه
317 (21.88%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیجریه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/NGN 414.85 399.3 - 399.3 399.3 0.70 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
GBP/NGN 465.82 449.09 449.06 449.06 449.53 0.86 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
NGN/GBP - 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۸:۴۲
NGN/JPY - 0.3005 - 0.3003 0.3006 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
NGN/USD - 0.0028 0.0027 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۴۸
NGN/ZAR - 0.0407 0.0406 0.0406 0.0408 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
ZAR/NGN - 24.577 24.597 24.464 24.597 0.12 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / نایرا نیجریه 358 362 - 362 362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۳۷