کالایاب
شاخص یاب
موزامبیک موزامبیک
موزامبیک
موزامبیک

MZN/USD

0.0161
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:05:23
0 (79.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (79.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.23%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی موزامبیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MZN 67.45 68.78 - 68.09 68.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/MZN - 78.556 - 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MZN/GBP - 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MZN/USD - 0.0161 - 0.0161 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۵
دلار / متیکال موزامبیک 61.1 62.1 62.16 62.1 62.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۰