کالایاب
شاخص یاب
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2391
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:01:21
0 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

149
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
22 (17.32%)
تغییر ۳ ماهه
22 (17.32%)
تغییر ۶ ماهه
33 (28.45%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,599
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:03:13
66 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
88 (5.23%)
تغییر ۶ ماهه
201 (11.17%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1148 1.1162 - 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/MYR 0.1366 0.1367 - 0.1367 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/MYR 3.0139 2.8557 - 2.8557 2.8557 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BRL/MYR 1.0111 1.0124 - 1.0122 1.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BTC/MYR - 6720 - 6720 6720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۴۲
CAD/MYR 3.1405 3.1465 3.1481 3.1465 3.1481 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
CHF/MYR 4.1607 4.1923 - 4.1923 4.1923 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
CNY/MYR 0.598 0.5899 - 0.5899 0.5899 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
DKK/MYR 0.6357 0.6174 - 0.6174 0.6174 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۴
EUR/MYR 4.7414 4.6229 - 4.6229 4.6229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
GBP/MYR 5.2852 5.2202 - 5.2202 5.2202 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HKD/MYR 0.5217 0.5337 - 0.5337 0.5337 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
IDR/MYR - 0.0297 - 0.0295 0.0297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰
INR/MYR 0.0587 0.0587 - 0.0586 0.0587 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
JPY/MYR 0.0372 0.0386 - 0.0386 0.0387 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
KRW/MYR 0.3662 0.3507 - 0.3507 0.3507 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/AUD - 0.3491 - 0.3491 0.3491 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/CAD - 0.3168 - 0.3168 0.3168 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/CHF - 0.2378 - 0.2378 0.2378 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/CNH - 1.696 - 1.696 1.696 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۳۶
MYR/CNY 1.6772 1.6909 - 1.6909 1.6909 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/DKK 1.5712 1.6177 - 1.6177 1.6177 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۴
MYR/EUR - 0.2162 - 0.2162 0.2162 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/GBP - 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/HKD 1.9249 1.8687 - 1.8687 1.8687 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
MYR/IDR 3509.6 3370.7 - 3370.7 3370.7 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
MYR/INR 17.114 16.95 - 16.95 16.95 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/JPY 27.01 25.861 25.865 25.861 25.865 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/KRW 273.98 284.68 - 284.68 284.68 0.27 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/NZD 0.3638 0.3782 - 0.3782 0.3782 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/PKR 29.863 37.485 - 37.485 37.485 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/SGD 0.3329 0.3279 - 0.3279 0.3279 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/THB 8.0001 7.2889 - 7.2889 7.2889 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
MYR/TWD 7.2533 7.3961 - 7.3961 7.3961 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
MYR/ZAR 3.5298 3.5003 - 3.5003 3.5003 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.6422 - 2.6422 2.6422 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
PHP/MYR 0.0767 0.0768 - 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MYR 0.0609 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 - 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/MYR 2.9991 3.0394 - 3.0394 3.0394 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
THB/MYR 0.1254 0.1369 - 0.1369 0.1369 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
TRY/MYR 0.6737 0.6746 - 0.6742 0.6776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MYR 0.1336 0.135 - 0.135 0.135 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
VEF/MYR 0.0352 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/MYR 0.2844 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۳
دلار / رینگیت مالزی 4.182 4.186 - 4.18 4.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۲۱
رینگیت مالزی / دلار 0.2389 0.2391 - 0.2389 0.2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۱