کالایاب
شاخص یاب
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0517
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:43:20
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

691
قیمت روز
2 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:35
111 (19.14%)
تغییر ۳ ماهه
97 (16.33%)
تغییر ۶ ماهه
159 (29.89%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
1 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
133 (15.28%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1519 5.1531 - 5.1403 5.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MXN 0.631 0.3426 0.343 0.3426 0.3431 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
AUD/MXN 13.9207 13.2417 13.2463 13.2415 13.3058 0.06 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN 4.6707 4.7457 - 4.7457 4.7499 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
BTC/MXN - 197700.3 198217.1 197700.3 199200 1099.70 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
CAD/MXN 14.5081 14.591 - 14.591 14.662 0.07 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CHF/MXN 19.2228 19.441 19.476 19.441 19.501 0.12 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
CLP/MXN 0.0285 0.0273 - 0.0273 0.0273 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۴۲
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
COP/MXN 0.0064 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
CZK/MXN - 0.8256 0.8267 0.8256 0.8275 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
DKK/MXN 2.9372 2.8643 2.8684 2.8643 2.8777 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
EUR/MXN 21.9086 21.406 21.424 21.406 21.435 0.08 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/MXN 24.416 24.148 24.167 24.148 24.19 0.08 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
HKD/MXN 2.4103 2.4717 - 2.4717 2.4749 0.02 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1788 - 0.1788 0.1801 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
LTC/MXN - 1710.62 - 1710.62 1710.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
MXN/AED 0.194 0.1941 - 0.1937 0.1946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ARS 1.584 2.9187 2.9155 2.9146 2.9187 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/AUD 0.0718 0.0755 0.0753 0.0751 0.0755 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
MXN/BBD 0.103 0.1076 - 0.1075 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/BOB 0.3544 0.3726 - 0.3724 0.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/BRL 0.2138 0.2103 - 0.2103 0.2104 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۱۵
MXN/CAD 0.0689 0.0685 - 0.0684 0.0685 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
MXN/CHF 0.052 0.0514 0.0513 0.0513 0.0514 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/CLP 35.06 36.359 - 36.359 36.359 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/COP 157.32 174.7829 - 174.7829 174.7829 2.41 1.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/CZK 1.1732 1.2095 1.2077 1.2067 1.2095 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/DKK 0.3404 0.349 0.3485 0.3474 0.349 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.0467 0.0466 0.0466 0.0467 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
MXN/GBP 0.0409 0.0414 - 0.0414 0.0414 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۵۱
MXN/HKD 0.4147 0.4045 - 0.4039 0.4045 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ISK 5.652 5.6837 - 5.6753 5.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 - 7.2567 7.3165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.589 - 5.555 5.589 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/LBP 77.75 81.4 - 80.08 81.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 - 8.4746 8.6105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 - 0.7668 0.7704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NPR 5.7998 5.9552 - 5.9512 5.9986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 - 0.0537 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.1724 0.1723 0.1723 0.1724 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/PHP 2.8178 2.8219 - 2.8178 2.8313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PLN 0.1957 0.2028 0.2027 0.2025 0.2028 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/PYG 297.93 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/QAR 0.1923 0.1924 - 0.1921 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 - 0.2119 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/RUB 3.5537 3.3231 3.3271 3.3231 3.3271 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/SAR 0.1979 0.1984 - 0.198 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.071 0.0709 0.0709 0.071 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۴۲
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TRY 0.3206 0.3217 - 0.3213 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/UYU 1.6346 1.6894 - 1.6717 1.6898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/VEF 3975.43 3985.3935 - 3972.9048 3997.5415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
MXN/XAF 29.94 29.94 - 29.94 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/XCD 0.142 0.1436 - 0.1433 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/XOF 29.94 29.94 - 29.94 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.7565 0.755 0.755 0.7593 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.2558 12.2757 12.2558 12.2867 0.08 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PEN/MXN 5.7446 5.7954 5.803 5.7954 5.8329 0.05 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PHP/MXN 0.3546 0.3547 - 0.3537 0.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 4.9275 4.9314 4.9275 4.9345 0.03 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
RUB/MXN 0.2813 0.3008 0.3005 0.3005 0.3008 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
SAR/MXN 5.0447 5.0461 - 5.0348 5.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.0863 14.0898 14.0863 14.0908 0.07 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MXN 3.1129 3.1138 - 3.1085 3.1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/MXN 0.6016 0.6018 - 0.5976 0.6021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MXN 0.1663 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
XAG/MXN - 346.73 346.29 346.29 348.81 1.38 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
XAU/MXN - 29134.71 29093.3 29090.91 29134.71 133.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
XRP/MXN - 6.16 5.98 5.88 6.16 0.83 15.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
ZAR/MXN 1.314 1.3212 1.3219 1.3156 1.3219 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
پزو مکزیک / دلار 0.0517 0.0517 0.0516 0.0516 0.0518 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۴۳
دلار / پزوی مکزیک 19.3493 19.3503 19.3474 19.3281 19.3909 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰