کالایاب
شاخص یاب
مراکش مراکش
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1032
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:47:20
0 (2.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

345
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:09
50 (16.95%)
تغییر ۳ ماهه
48 (16.16%)
تغییر ۶ ماهه
78 (29.21%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,554
قیمت روز
49 (0.42%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:03:19
79 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
566 (5.16%)
تغییر ۶ ماهه
369 (3.30%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مراکش

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MAD 2.5075 2.6486 - 2.5768 2.6489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MAD 0.3072 0.3245 - 0.3156 0.3245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/MAD 6.7789 6.616 6.6099 6.6033 6.6356 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
BRL/MAD 2.2742 2.4022 - 2.3371 2.4177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MAD 1.3451 1.4207 - 1.3822 1.4211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/MAD 10.665 10.687 - 10.687 10.687 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/MAD 11.89 12.058 - 12.058 12.058 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
HKD/MAD 1.1734 1.2394 - 1.2058 1.2395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MAD/AUD - 0.1511 0.1512 0.1511 0.1514 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MAD/EUR 0.0888 0.0938 - 0.0936 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MAD/GBP - 0.0828 0.0831 0.0828 0.0831 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MAD/USD - 0.1032 - 0.1032 0.1032 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۴۷
MAD/ZAR - 1.5114 - 1.5114 1.5114 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MAD 1.0966 1.1582 - 1.1261 1.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MAD 0.1726 0.1823 - 0.1772 0.1823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MAD 0.1369 0.1446 - 0.1407 0.1446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SAR/MAD 2.4557 2.5939 - 2.5235 2.5943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MAD 1.5154 1.6006 - 1.559 1.6078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MAD 0.082 0.0825 - 0.0825 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/MAD 0.6396 0.6606 0.6538 0.6538 0.6606 0.01 0.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
دلار / درهم مراکش 9.6703 9.6753 9.6764 9.6652 9.6968 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۹