کالایاب
شاخص یاب
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:30:38
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.04%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.8332 - 0.8332 0.8332 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
CAD/KYD - 0.6293 - 0.6279 0.631 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/KYD 0.9403 0.918 - 0.918 0.918 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
GBP/KYD - 1.0332 - 1.0332 1.0332 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
KYD/BMD - 1.1997 - 1.1997 1.1997 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
KYD/CAD - 1.5889 - 1.5844 1.5926 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
KYD/EUR - 1.0879 - 1.0866 1.0879 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
KYD/GBP - 0.9666 - 0.9643 0.9666 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
USD/KYD - 0.8328 - 0.8323 0.8328 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
دلار جزایر کیمن / دلار 1.1976 1.2121 1.2195 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۰